به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل تقوا ، رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی استان فارس گفت: به علت بروز خشکسالی و فقر رویشگاه ها برداشت گیاهان دارویی آنغوزه ، آویشن ، سقز و کتیرا در مراتع و جنگل های این استان ممنوع است .

بر اساس بررسی کارشناسان ، در شرایط موجود ، بهره برداری از این گیاهان دارویی و صنعتی تهدیدی برای بقای این گیاهان بوده و موجب بروز تنش مضاعف در گیاهان خواهد شد.

فارس با ویژگی های اقلیمی و تنوع آب و هوایی یکی از مناطق مهم رویش انواع گیاهان دارویی است و با تولید ۵۰ درصد گیاهان دارویی کشور رتبه نخست پرورش و صادرات گیاهان دارویی را دارد.

دشت ها و کوه های فارس ، مستعد پرورش بیش از ۳ هزار گونه گیاه دارویی است که هزار و ۵۰۰ گونه آن پایه تولید دارویی است.

گل های ریز و زیبای بابونه کازرونی ، رایحه خوش آویشن شیرازی ، حنای خوش رنگ لار ، سدر خوش عطر لامرد ، زعفران استهبان ، عرقیات بی نظیر ، کتیرا ، آنغوزه و بارهنگ شیراز ، شهرت جهانی دارد.