بررسی درمان گیاهی دل درد و…

      دل درد

ترخون براى مداواى انواع دل درد به کار مى رود. جوشانده آن را به مقدار ۲۵ تا ٣٠ گرم در یک لیتر آب مصرف کنید.

دم کرده چند شاخه جعفرى با یک فنجان آب، دل دردهاى فصلى را درمان مى کند.

مصرف دمکرده تخم رازیانه به مقدار ١۵ گرم در یک لیتر آب براى درمان دل درد توصیه مى شود.

برگهاى سفت کلم را له کرده کمى بپزید، بعد آن را روى دل بگذارید و با پارجه پشمى ببندید روزى ٢ تا ٣ بار این ضماد را تجدید کنید.

خوردن روغن بادام شیرین جهت پیچش شکم و دل درد مفید بوده و آرام بخش است.

خوردن شوید، مسکن دل درد مى باشد.

تخم اسفناج دردهاى دل را درمان مى کند. مقدار خوراک تخم اسفناج تایک مثقال است.

در موقع دل درد، باید از دادن مسهل مطلقا خوددارى کرد. در صورتى که مطمئن باشید دل درد ناشى از ثقل سرد است ۵ قطره جوهر نعناع با کمى آب قند میل کنید.

احتیاط:

خیار اگر خیلى رسیده و زرد شده خورده شود تولید دل درد مى کند. همچنین اشخاصى که طبع صفراوى و دموى دارند این نوع خیار به آنها نمى سازد و باعث تحریک دل درد آنها مى شود.
طبقه بندی:
درمان گیاهی
، 
طب سنتی
، 

برچسب ها:
درمان گیاهی دل درد،
درمان دل درد،
گیاهان دارویی،
طب سنتی،