به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایرنا، دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری از پروژه های گردشگری، کشاورزی و صنعتی حوزه روستایی شهرستان های دماوند و فیروزکوه روز دوشنبه ۱۰ فروردین ماه بازدید کرد.

.

عرقیات گیاهی و معاون رئیس جمهور

http://img7.irna.ir/1394/13940110/2848384/2848384-4268898.jpg

http://img7.irna.ir/1394/13940110/2848384/2848384-4268900.jpg

http://img7.irna.ir/1394/13940110/2848384/2848384-4268911.jpg