روش های کیفیت سنجی غیرمخرب محصولات کشاورزی

.

شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به اطلاع محققین و فعالین بخش کشاورزی می رساند کتاب “روش های کیفیت سنجی غیرمخرب محصولات کشاورزی – از اصول تا اجرا” به همت آقای رسول خدابخشیان کارگر (دانشجوی دکتری مکانیک بیو سیستم (مکانیک ماشین های کشاورزی) دانشگاه فردوسی مشهد) توسط انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی منتشر گردید.

 

تعداد صفحه: ۲۶۹ صفحه

شابک: ۱-۰۳-۷۷۴۴-۶۰۰-۹۷۸

شماره کتابشناسی ملی: ۳۷۱۷۰۲۶

سال و نوبت چاپ: ۱۳۹۳- اول

قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال

 

روش تهیه:

۱- از نویسنده:

تلفن: ۰۹۱۵۳۰۰۷۶۴۸

ایمیل: ra_kh544@stu-mail.um.ac.ir

 ۲- از ناشر:

تلفن: ۶۶۹۶۳۱۲۶-۰۲۱

ایمیل: eatk_ir@yahoo.com

 .