معاون فناوری اطلاعات موسسه تحقیقات حجامت ایران در خراسان رضوی با اعلام این مطلب، به خراسان رضوی گفت: در حالی که ارزش خام درآمد حاصل از تولید گیاهان دارویی در جهان ۸میلیارددلار برآورد شده است، ایران با تولید ۸هزار نوع گیاهان دارویی که شرایط مناسبی برای رشد و نمو ۹۰درصد گیاهان دارویی جهان را داراست هیچ نوع درآمدزایی ندارد.

صادرات نفت : صادرات دانش

مهندس نوید کمالی افزود: باید نگاه ها به منابع اولیه منبع درآمد نباشد بلکه نگاه درآمدزایی باشد.

وی ارزش گیاهان دارویی فروش رفته به بیماران در سطح جهان را ۴۰میلیارددلار اعلام کرد و گفت: نرخ رشد سالیانه مصرف گیاهان دارویی در اروپا ۱۰درصد و آمریکا ۲۰درصد است.

وی گفت: ۸۰درصد جمعیت جهان از طب سنتی استقبال می کنند و کشور ایران با تنوع گیاهان دارویی هیچ نقشی در صادرات بازارهای جهانی ندارد.

وی گفت: موسسه تحقیقات حجامت ایران در استان اقداماتی را برای صادرات گیاهان دارویی انجام داده است.