به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران، دکتر نقی حاجی زاده نیاری رئیس باشگاه پژوهشگران واحد تاکستان گفت: برای طراحی و ساخت ماشین برداشت گل گاو زبان از سازوکار جاروهای برقی الگو برداری گردید ولی با این تفاوت که جاروهای برقی مجهز به موتوری برقی بوده، اما به خاطر عدم دسترسی به برق در مزارع و محیط‌های کشت این گیاه به جای موتور برقی از یک موتور احتراقی استفاده گردیده است.

وی افزود: اجزای ساختمانی این ماشین مشتمل بر نیروی محرکه (موتور)، پنکه، مخزن، لوله‌های رابط، لوله مکش و غیره می باشد.در فرآیند طراحی و ساخت این ماشین، همواره سعی گردیده است تا سازگاری آن با کلیه شرایط زراعی و غیر زراعی موجود همچون خصوصیات فیزیکی و مکانیکی گیاه، سطح زیر کشت، نحوه کشت، عوامل محیطی و طبیعی مناطق رشد گیاه (ناهمواری‌ها) و غیره مد نظر قرار گیرند.به منظور اجرای آزمون و ارزیابی اولیه و تعیین میزان کارآیی آن، ماشین در شرایط زراعی مختلف مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمون‌های به عمل آمده در شرایط واقعی کار ظرفیت مزرعه‌ای آن  بین ۳/۰ تا  ۴/۰ کیلوگرم گل‌گاوزبان در ساعت متغیر است. لازم به ذکر است، میزان ظرفیت مزرعه ای آن متاثر از تراکم کشت، مهارت اپراتور، میزان ناهمواری‌های موجود در منطقه (میزان سهولت دسترسی به گیاه) و غیره است.

براساس بررسی‌های به عمل آمده، برای برداشت یک کیلوگرم گل گاوزبان به یک نفر – روز نیروی کارگری نیاز است. در حالی که با استفاده از این ماشین و یک نفر کارگر در روز به طور میانگین حدود سه و نیم کیلوگرم گل‌گاوزبان می توان برداشت نمود.

وی با اشاره به کاربردهای این دستگاه تصریح کرد: این ماشین برای برداشت محصول گل گاوزبان در مناطقی که این محصول کشت و کار می‌شود کاربرد دارد. در فرآیند طراحی و ساخت همواره چند منظوره بودن ماشین مد نظر قرار گرفته است. با نصب یک قیچی در قسمت جلویی لوله مکش، از این دستگاه علاوه بر برداشت گل‌گاوزبان برای برداشت.