به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خاورستان، غلامرضا میری در مورد قیمت زعفران گفت: ما هر کیلوگرم زعفران دسته را بین ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان از کشاورزان خریداری می‌کنیم.

وی ادامه داد: همچنین هر کیلوگرم زعفران پوشال بین ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سرگل بین ۴میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و نگین بین ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌شود.