×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

آخرین اخبار

امروز : سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۴۰۳  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
دانلود کتابچه مقالات همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد مازندران

شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی کتابچه چکیده مقالات همایش ملی گیاهان دارویی که در اسفندماه ۱۳۸۹ توسط جهاد دانشگاهی مازنداران برگزار شده است را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. حجم فایل جهت دانلود در حدود ۱۲ مگابایت می باشد.

.

دانلود Download

.

عناوین مقالات منتشر شده در این کتابچه

سخنرانی های کلیدی
نگرش تحقیقاتی بر کشت و توسعه گیاهان دارویی    ۸۳
ارزیابی اثرات ضد مالاریایی گیاهان داروئی    ۸۴
مقالات سخنرانی محور تخصصی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
بررسی پراکنش و فیتوشیمیایی تعدادی از گونه های داروئی و معطر استان مازندران    ۸۶
بررسی اثر صادرات منابع طبیعی (به جز نفت و گاز) بر رشد اقتصادی کشور    ۸۷
اثر ترکیبات مختلف گزنه، شنبلیله، مریم‌گلی و وسمهبر عملکرد مرغ تخمگذار    ۸۸
بررسی رشد و بیان ژن کومارات کوآ لیگاز (۴CL) در گیاهچه ریحان سبز تحت تاثیر تیمارهای آلومینیوم و نانوآلومینیوم    ۸۹
بررسی اقتصادی بازاریابی ریواس    ۹۰
بازاریابی و بازرگانی گیاهان دارویی (اقتصاد گیاهان دارویی)    ۹۱
بررسی پاراکلینیکی عصاره اتانولی (Achillea millefolium) بومادران بر الکتروکاردیوگرام    ۹۲
بررسی موقعیت ایران در بازارهای جهانی گیاه داروئی رازیانه و بررسی ارتباط تولید رازیانه با این موقعیت    ۹۳
ارزش دارویی و اقتصادی گیاهان دارویی و معطر کشور    ۹۴
بررسی تغییرات متابولیسمی حاصل از تنش های خشکی و کودهای ماکرو و میکرو در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis)    ۹۵
ارزیابی عملکرد اسانس گلپر بر مهار رشد و تولید آفلاتوکسین توسط آسپرژیلوس پارازیتیکوس    ۹۶
بررسی اثرگلایسین بتایین بر درصد اسانس و درصدکامازولن ارقام بابونه آلمانی تحت تنش خشکی در منطقه یزد    ۹۷
ارزیابی تاثیر استفاده از پودر چای سبز (Camellia sinensis) در جیره طیور گوشتی آلوده شده    ۹۸
بررسی میزان تولید ایزولیکویریتیجنین در ریشه های تراریخت گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiz aglabra)    ۹۹
کارکرد سیکل سلولی در معرفی نسل جدید محرک های تولید مواد اولیه دارویی    ۱۰۰
مقایسه کارایی نشانگرهای رتروترانسپوزونی IRAP و REMAP مبتنی بر LTRهای جو در گیاه دارویی بادرنجبویه    ۱۰۱
بررسی اثر مکمل زنجبیل بر جوجه های گوشتی نژاد Ross    ۱۰۲
دیمکاری گیاهان دارویی در ایران    ۱۰۳
اثر تاریخ کاشت وتراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی مرزه    ۱۰۴
بررسی اثرات ۱۵ عصاره گیاهی بردرمان بیماری کوکسیدیوزدر طیور    ۱۰۵

مقالات پوستری محور تخصصی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام بابونه    ۱۰۷
بررسی تاثیر امواج فرا صوت بر درصد جوانه زنی در گیاه دارویی باریجه    ۱۰۸
تاثیر جنس پتریدیش در درصد جوانه زنی و ظهور آلودگی در مطالعات    ۱۰۹
بررسی اثر بازدارندگی عصاره گیاه دارویی زیره سبز بر رشد علف های هرز    ۱۱۰
بررسی تأثیر سرمادهی و اسید سولفوریک بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی مورد    ۱۱۱
بررسی تأثیر غلظتهای مختلف هورمون ایندول بوتریک اسید و قطر قلمه در ریشهزایی قلمه گیاه دارویی    ۱۱۲
بررسی تأثیر سرمادهی، خراشدهی و اسید جیبرلیک بر رفع رکود و جوانه زنی بذر گیاه دارویی مورد  (Myrtus communis L.)    ۱۱۳
بررسی مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات کیفی و کمی در جمعیت های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)    ۱۱۴
تأثیر محلول پاشی متانول و نیترات پتاسیم بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال ( Silybum marianum )    ۱۱۵
اثر ریزازدیادی چند ژنوتیپ مهم درگل محمدی (Rosa dmamscena Mill.)    ۱۱۶
تأثیر سرمادهی مرطوب و هورمون بنزیلآمینوپورین بر شکست خواب بذر    ۱۱۷
بررسی واکنش گیاه دارویی باباآدم (Aractium Lappa) به تنش خشکی و شوری    ۱۱۸
ارزیابی تیمار سرمادهی مرطوب ، بر شکست خواب و القا جوانه زنی بذر گیاه دارویی کرفس کوهی (انجدان)    ۱۱۹
بهینه سازی کشت بافت گیاه دارویی مرزه Satureja hortensis L.))    ۱۱۹
بازاریابی و بسته بندی گیاهان دارویی    ۱۲۱
اثرات   Fusarium proliferatum بر میزان تولید سیلیمارین در ریشه های مویین گیاه خار مریم Silybum marianum))    ۱۲۲
القای ریشه های موئین در گیاه دارویی خرفه (portulaca oleracea) با استفاده از آگروباکتریوم ریزوژنز    ۱۲۳
بررسی کاربرد گیاه  دارویی گل گاو زبان در تولید پوششهای خوراکی از ژلاتین پوست ماهی    ۱۲۴
تاثیر زمان برداشت بر عملکرد گیاه آویشن دنایی    ۱۲۵
بررسی مزیت نسبی صادرات رازیانه ایران و کشورهای عمده صادر کننده این محصول    ۱۲۶
بررسی اثر دگرآسیبی اندامهوایی رازیانه، افسنطین و گلگاوزبان بر شاخصهای رشدی یولافوحشی(Avena fatua)    ۱۲۷
بررسی تاثیر مایکوریزی بر پارامترهای رشد در گیاه دارویی شیرین بیان    ۱۲۸
بررسی سطوح مختلف ازت و هرس گل بر عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال    ۱۲۹
پتانسیل اقتصادی تولید و فرآوری گیاهان دارویی در ایران و جهان    ۱۳۰
اثر غلظت های مختلف عصاره کمپوست شهری)نیتروژن ،فسفر،پتاسیم) بر ظهور و رشد اولیه تره ایرانی    ۱۳۱
اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژی زیره  سبز    ۱۳۱
بررسی تنش شوری بر جوانه زنی گونه دارویی Plantago ovata    ۱۳۳
بررسی تاثیر بهره برداری به روش تیغ زنی بر ادامه حیات گونه Ferula gumosa (باریجه) در استان اصفهان    ۱۳۴
بررسی جوانه زنی و تولید پیازچه موسیر ایرانی    ۱۳۵
ریزازدیادی گیاه دارویی زرین گیاه Dracocephalum kotschy با استفاده از تکنیک کشت تک گره    ۱۳۶
بررسی تاثیر تنظیمکننده های رشد گیاهی بر باززایی گیاه داروئی زیره سیاه    ۱۳۷
تأثیر سطوح مختلف اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذر برخی از گونه های جنس مریم گلی (Salvia L.)    ۱۳۸
تأثیر وزن هزار دانه بر جوانه زنی بذر گونه های مختلف گیاه دارویی مریم گلی (Salvia L.)    ۱۳۹
بررسی تأثیر سطوح مختلف اسید جیبرلیک بر تحریک جوانه زنی بذر برخی از توده های جنس بابونه (Anthemis L.)    ۱۴۰
پیش بینی بهترین زمان مصرف نیتروژن به وسیله قرائت های کلروفیل متر  SPAD در کدوی تخمه کاغذی    ۱۴۱
بررسی اثر پرایمینگ بر روی جوانه زنی بذر رازیانه    ۱۴۲
جایگاه ایران در بازار جهانی و پتانسیل های موجود در کشور در زمینه تولید و توسعه کشت گیاه دارویی عناب    ۱۴۳
ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاهان دارویی بادرنجبویه، شاه اسپرم و نعناع کوهی بر عملکرد مرغ‌های تخم گذار    ۱۴۴
بررسی عملکرد کمی نعناع فلفلی در چین ها ی مختلف در شهرستان کرمان    ۱۴۵
تأثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری غنی شده و غنی نشده بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه    ۱۴۶
بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و تلفیق آن با کود شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی نعناع فلفلی    ۱۴۷
تأثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه قدومه (Alyssum bracteatum)    ۱۴۸
ارائه روشی بهینه جهت سازگاری گیاهان حاصل از تکثیر درون شیشه ای گیاه دارویی صبرزرد Aloe vera L.    ۱۴۹
بررسی ترجیحات مصرفکنندگان برای مصرف گیاهان دارویی در شهرستان ساری    ۱۵۰
تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش بیمهی محصولات کشاورزی از جانب تولیدکنندگان گیاهان دارویی در استان مازندران    ۱۵۱
اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی  انیسون (Pimpinella anisum L) تحت تنش شوری    ۱۵۲
تأثیر پرایمینگ بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی بومادران    ۱۵۳
بررسی تأثیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر  عملکرد و ترکیبات اسانس آویشن زراعی  (Thymus vulgaris L.)    ۱۵۴
بررسی فعالیت ضد میکروبی اسانس گیاه مرزنجوش بر روی پاتوژن های بیماری‌زای گیاهی    ۱۵۵
بررسی تاثیر ورمیکومپوست و اسیدهای آمینه بر عملکرد گل و اسانس بابونه    ۱۵۶
بررسی اثر مصرف کود مایع به همراه کودهای متداول بر شاخص های فیزیولوژیک گیاه کتان رقم Bavaria    ۱۵۷
بررسی اثر تیمارهای مختلف کودی بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه ارقام مختلف کتان    ۱۵۸
بررسی روابط بین عملکرد دانه و برخی خصوصیات کمی گیاه دارویی کتان (رقم Bavaria) تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی    ۱۵۹
تأثیر استفاده از کود مایع به همراه کودهای مرسوم بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی کتان رقم Bavaria    ۱۶۰
بررسی همبستگی بین عملکرد دانه و صفات مورفولوژیک ارقام کتان تحت تاثیر مصرف کود مایع و کود های مرسوم    ۱۶۱
بررسی اثرات آللوپاتیک اسانس میخک و شلمیRapistorum sp ( Brassicaceae ) در شرایط آزمایشگاهی    ۱۶۲
بررسی تأثیر اسانس گیاه ترخون و رزماریبر لارو شب پره هندی    ۱۶۳
تاثیر عصاره پونه بر وزن لاشه و اجزای دستگاه گوارش جوجه های گوشتی    ۱۶۴
بررسی اثر ریشه گیاه کاسنی بر رشد پرز های روده و عملکرد جوجه های گوشتی    ۱۶۵
تاثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر موسیلاژ، وزن هزار دانه، سطح برگ و تعداد بذر اسفرزه اواتا(plantago ovate)    ۱۶۶
ارزیابی اثرات هورمون اکسین در ریشه زایی قلمه های مختلف گیاه دارویی khorassanicum Ribes    ۱۶۷
تاثیر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر مقاومت به تنش سیانید گیاه کنجد    ۱۶۸
مطالعه مقاومت سیانیدی گیاه کنجد (sesamum indicum) برجوانه زنی ورشد گیاهچه    ۱۶۹
مقاومت به تنش خشکی با استفاده از مسیر مقاومت به سیانید در گیاه خرفه    ۱۷۰
بررسی روند تغیرات مسیر مقاومت به سیانید بر جوانه زنی ریحان بوسیله  سیانید پتاسیم و هیدروکسامیک اسید    ۱۷۱
اثر پیش تیمار سیانید پتاسیم بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه گیاه دارویی کنجد    ۱۷۲
بررسی پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه تاج خروس    ۱۷۳
بررسی روند تغیرات مسیر مقاومت به سیانید بر جوانه زنی کنجد بوسیله سیانید پتاسیم و هیدروکسامیک اسید    ۱۷۴
تاثیر سیانید پتاسیم و هیدروکسامیک اسید بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه تاج خروس    ۱۷۵
تأثیر کودهای شیمیایی، دامی و تلفیقی بر خصوصیات مورفولوژیک سه اکوتیپ بابونه آلمانی(Matricaria chamomile)    ۱۷۶
بررسی عنصر بُر روی میزان برخی از متابولیتهای ثانویه سیب رقم رداسپار    ۱۷۷
القاﺀ ریشه موئین در کاسنی (Cichorium intybus L.) با استفاده از سویه ۱۵۸۳۴ Agrobacterium rhizogenese    ۱۷۸
تاثیر گچ و نانو اکسید آهن بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در خاک شور سدیمی شهرستان قم    ۱۷۹
بررسی جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گیاهان دارویی در استان مرکزی    ۱۸۰
بررسی تاثیر روشهای تغذیه (کود شیمیایی ، ارگانیک و تلفیقی) بر عملکرد ماده خشک و درصد اسانس گیاه داروئی بادرنجبویه    ۱۸۱
بررسی فیتوشیمی، عناصر معدنی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و گیاه  Stachys byzantina منطقه چهارباغ استان گلستان    ۱۸۲
بررسی اثر نیتروژن و میزان بذر برعملکردواجرای عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال(Silybummarianum)    ۱۸۳
بررسی عملکرد و برخی صفات زراعی و اصلاحی توده های ریحان    ۱۸۳
تأثیر تراکم بوته و دور آبیاری بر رشد و عملکرد دانه کدوی تخم کاغذی    ۱۸۵
تاثیر سایکوسل بر خصوصیات مورفولوژیک ریحان تحت شرایط تنش خشکی    ۱۸۶
بررسی ترکیب تغذیه ای و خواص عملکردی دو گونه از جلبک های دریایی خوراکی    ۱۸۷
بررسی عکس العمل چند گیاه دارویی نسبت به نماتد مولد غده ریشه    ۱۸۸
اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر ویژگی های جوانه زنی دو گونه دارویی    ۱۸۹
ارزیابی مدیریت تغذیه ای و کاربرد مالچ آلی بر عملکرد و خصوصیات کیفی زرشک    ۱۹۰
بررسی عکس العمل گیاه  دارویی مرزه (Satureja hortensis) در طول فصل رشد    ۱۹۱
تکثیر درون شیشه ای عناب با استفاده از نمونه های نوک ساقه(باززایی مستقیم)    ۱۹۲
تکثیر درون شیشه ای عناب با استفاده از نمونه های برگی(بازایی غیر مستقیم)    ۱۹۳
ارزیابی اثرات تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومادران    ۱۹۴
بررسی اثر ضد قارچی قارچ صدفی جنگلهای شمال کشور بر روی تعدادی از قارچهای بیماریزای گیاهی    ۱۹۵
ارزیابی تحمل به شوری گیاه دارویی روناس در مرحله جوانه زنی    ۱۹۶
مقایسه واریانس تولید سه گیاه داروئی با ذرت، در مقیاس تک بوته    ۱۹۷
بیوکنترل عامل بیماری پژمردگی گوجه فرنگی و عامل بیماری زردی نخود ایرانی به وسیله اسانس گیاه زنیان    ۱۹۸
بررسی اثرات اسید هومیک و پتاسیم بر روی پنیرک    ۱۹۹
بررسی اثرات تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچههای درمنه خزری    ۲۰۰
بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی درمنه خزری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچهی اسفرزه (Plantago ovata)    ۲۰۱
بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی درمنه خزری (Artemisia annua L.) بر جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچههای بذرک    ۲۰۲
مطالعه اثرات سطوح مختلف کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچههای چای ترش (Hibiscus Sabdariffa)    ۲۰۳
بررسی فاکتورهای مختلف جوانهزنی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) به سطوح مختلف تنش شوری    ۲۰۴
مطالعه اثر پتانسیلهای مختلف اسمزی شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچههای ریحان (Osimum basilicum)    ۲۰۵
اثر محلول پاشی هگزاکونازول بر عملکرد گل و میزان آپیجنین بابونه در شرایط تنش خشکی    ۲۰۶
تأثیر تیمارهای متفاوت کودی بر فنولوژی گیاه کتان روغنی    ۲۰۷
بررسی اثر عصاره متانولی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) در کنترل میزان رشد قارچ    ۲۰۸
مطالعه اثرات مصرف NACL و ساکارز بر درصد و سرعت جوانه زنی    ۲۰۹
شناسایی گونه ای شنبلیله معطر(Trigonella caerulea) در ایران و بررسی صفات مورفولوژیکی آن    ۲۱۰
بررسی اثر استفاده از پیش تیمار اسید سولفوریک بر بهبود کیفیت گیاهچه های تولیدی در گیاه دارویی مرزه    ۲۱۱
بررسی اثر رژیمهای آبیاری و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گلرنگ    ۲۱۲
علت یابی عدم مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتعداری (گیاهان دارویی)    ۲۱۳
مطالعه ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ماست پروبیوتیک غنیشده با فیتواسترول    ۲۱۴
بررسی اثر چای سبز بر عملکرد و متابولیتهای خونی بلدرچین    ۲۱۵
بررسی اثر تنش خشکی برطول دوره های فنولوژی گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)    ۲۱۶
اندازه گیری میزان اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ تحت تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژون، فسفر و پتاسیم در کتان روغنی    ۲۱۷
تأثیر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاس بر فنولوژی گیاه دارویی کتان روغنی    ۲۱۸
تأثیر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاس بر درصد پروتئین و روغن و اجزای عملکرد گیاه دارویی کتان روغنی    ۲۱۹
ارزیابی واکنش های هورمون پرایمینگ و ویتامین پرایمینگ در بذور دو توده مختلف زیره سبز    ۲۲۰
بررسی تأثیر تیمارهای مختلف آماده سازی بذر بر مؤلفه های جوانه زنی بذر کدوی پوست کاغذی    ۲۲۱
تاثیر تراکم کاشت بر محتوای اینولین در دو رقم شیکوره ویتلوف    ۲۲۲
بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس    ۲۲۳
بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رویش اولیه بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)    ۲۲۴
تأثیر مصرف مقادیر مختلف کود دامی و کود اوره بر عملکرد کمی و کیفی گیاه عروسک پشت پرده در شرایط شهرستان ساوه    ۲۲۵
اثر سه نوع کود بیولوژیک و اوره بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی  نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)    ۲۲۶
بررسی ارتباط بین اجزاء عملکرد، انواع عملکرد و شاخص برداشت گیاه دارویی گلرنگ در کشت تابستانه    ۲۲۷
اثر آرایش کاشت بر وزن خشک کل، اجزاء تشکیل دهنده آن و سهم هر کدام در گلرنگ رقم کوسه در کشت تابستانه    ۲۲۸
القاء کالوس در گیاه دارویی درمنه خزری در شرایط Invitro    ۲۲۹
بررسی جغرافیای گیاهی و فرم زیستی گیاهان کوهسری (آلپاین)، پارک ملی خبر استان کرمان با تاکید بر گونه های دارویی    ۲۳۰
بررسی تأثیر تراکم کاشت و زمان برداشت بر درصد و عملکرد اسانس و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی    ۲۳۱
بررسی اثر آللوپاتیک اسانس گیاه مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica J.) بر دو گونه علف هرز و یک گونه باغی    ۲۳۲
بررسی اثرات حشره کشی عصاره سرخس Polypodium vulgare روی شب پره پشت الماسی    ۲۳۳
اثر پرایمینگ شوری بر مولفههای جوانه زنی گیاه دارویی خاکشیر    ۲۳۴
بررسی اثر تنش شوری و سطوح مختلف پرایم بر  برجوانه زنی گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovate)    ۲۳۵
تجمع آتروپین و اسکوپولامین در ریشههای موئین تاتوره تماشایی تحت تاثیر سالیسیلیک اسید    ۲۳۶
ارزیابی آزمایشگاهی اثر ضدّ کنهای عصاره  کانسولیدا اورینتالیس و آدونیس ورنالیس بر تخم و نوزاد  ریپی سفالوس بورسا    ۲۳۷
مقایسه دو واریته مجاری و بومی ماریتیغال از نظر سازگاری با شرایط آب و هوایی گرگان    ۲۳۸
استفاده از بذور گیاه داروئی اسفرزه به عنوان نگه دارنده باارزش و جایگزین آگار در محیط کشت بافت    ۲۳۹
اثر حشره کشی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) روی دو گونه آفت انباری و شناسایی ترکیبات آن    ۲۴۰
بررسی اثر پیشتیمار بذر بر بهبود جوانهزنی و قدرت گیاهچه در دو رقم گیاه کنجد (Sesamumindicum L.)    ۲۴۱
شناسایی و پراکنش الودگی های ویروسی در کدو پوست کاغذی در استان اصفهان    ۲۴۲
بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی استخراج‌شده از اندام‌های مختلف گیاه دارویی پونه بر صفات جوانه‌زنی بذور نخود    ۲۴۳
بررسی اثرات آللوپاتیک بقایای اندام‌های مختلف گیاه دارویی پونه بر رشد ذرت و نخود در شرایط گلخانه‌    ۲۴۴
اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام‌های مختلف رازیانه در غلظت‌های مختلف بر برخی صفات جوانه‌زنی    ۲۴۵
بررسی برخی از شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه دارویی بادرشبو در واکنش به کودهای زیستی سودوموناس و ازتوباکتر    ۲۴۶
برآورد ارزش اقتصادی و بررسی اولویت فروش شش قلم گیاه دارویی در شهر یزد    ۲۴۷
ارزشگذاری اقتصادی گیاهان دارویی تیره نعناعیان منطقه شیرکوه در شهر یزد    ۲۴۸
اثر بازدارندگی تغذیه و سمی گیاه سلمهتره Chenopodium album روی شبپره پشت الماسی Plutella xylostella    ۲۴۹
بررسی باززایی مستقیم شاخساره از قطعات گره ساقه گیاه دارویی گل مکزیکی Agastache foeniculum)  (    ۲۵۰
اثر تنظیم کننده های رشد بر میزان کالزایی و شاخه زایی گیاه درمنه    ۲۵۱
اثر گیاهان پوششی و کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum)    ۲۵۲
بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گیاه دارویی کنگرفرنگی و خارمریم    ۲۵۳
اثر سطوح آبیاری و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه دارویی کاسنی    ۲۵۴
بررسی سیتوژنتیکی در آلبالو    ۲۵۵
بررسی تنوع ژنتیکی پنج رقم گیلاس با استفاده از صفات مرفولوژیک    ۲۵۶
ارزیابی و تعیین بهترین تیمارهای اسمو پرایمینگ و هیدرو پرایمینگ بر جوانه زنی گیاه دارویی ماریتیغال    ۲۵۷
بررسی عملکرد و صفات کیفی کنجد در سطوح مختلف دور آبیاری، نیتروژن و سوپرجاذب    ۲۵۸
بررسی تأثیر سطوح مختلف دور آبیاری، نیتروژن و سوپر جاذب بر عملکرد دانه و خصوصیات مورفولوژیک کنجد در منطقه بیرجند    ۲۵۹
بررسی اثر تاریخ کاشت بر میزان عملکرد بذری ۵ گونه گیاه دارویی در استان مرکزی (اراک)    ۲۶۰
بررسی اثر آللوپاتی گیاهان دارویی اسطوخودوس، افسنطین و گردو  بر جوانه زنی و رشد علف‌های هرز پیچک و خرفه    ۲۶۱
بررسی اثر آللوپاتی گیاهان دارویی و معطر آویشن  و اکالیپتوس   بر درصد جوانه‌زنی    ۲۶۲
بررسی امکان افزایش درصد جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی پنج انگشت با استفاده از پیش تیمارهای مختلف بذری    ۲۶۴
بررسی تأثیر تجویز تانن کبراکو  بر مقادیر کلسیم، فسفر و آهن در آلودگی های انگلی گوسفندان توده مغانی    ۲۶۵
تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی گلپر ایرانی    ۲۶۶
تاثیر تیمارهای پرایمینگ بر درصد و سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر گیاه دارویی کما کندل(Dorema ammoniacum)    ۲۶۷
تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ بر بهبود مقاومت گیاه دارویی شابیزک در مقابل تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه    ۲۶۸
بررسی کشت جنین بالغ و تأثیر محیط کشت و سطوح مختلف هورمونی در کالزایی و باززایی گیاه کنجد    ۲۶۹
تاثیر کود زیستی و کودنیتروژنه بر عملکرد گل همیشه بهار    ۲۷۰
بررسی تاثیر ورمیکومپوست و کود زیستی فسفاته بر عملکرد و اجزاء عملکرد بابونه    ۲۷۱
بررسی اثر تیمارهای اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم بر بهبود جوانه زنی بذر مفراح    ۲۷۲
اثر محلول پاشی هگزاکونازول بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدی غشاء بابونه در شرایط    ۲۷۳
تعیین غلظت کشنده پنجاه درصد (LC50) اسانس گیاهان روی کنه تارتن دولکه ای    ۲۷۴
تعیین زمان کشنده پنجاه درصد (LT50) اسانس دو گونه اکـالیپتوس روی ماده های بالغ کنه تارتن دولکه ای Tetranychus    ۲۷۵
شناسایی زنبورهای پارازیتوئید مگسهای مینوز برگ، (Diptera: Agromyzidae)، روی گیاهان دارویی در منطقه کرمانشاه.    ۲۷۶
بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر برخی صفات گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)    ۲۷۷
اثر دوره های مختلف غرقاب بر جوانه زنی علف هرز و گیاه دارویی گل راعی    ۲۷۸
اثر بازدارندگی سورگوم وحشی(Sorghum halepnse) بر رشد گیاه دارویی گشنیز    ۲۷۹
تاثیر آکاسیا میرنیسی بر مقادیر پروتیین تام، آلبومین و اوره پلاسما در گوسفندان آلوده به نماتود    ۲۸۰
بررسی تأثیر تانن آکاسیا میرنسی بر پروتیین دفعی گوسفندان توده‌ی مغانی آلوده به انگل‌های گوارشی    ۲۸۱
بررسی اثر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر کنار وحشی  (Ziziphus spina-christi)    ۲۸۲
اثرات کم آبیاری و مصرف کود های ماکرو و میکرو بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis)    ۲۸۳
تاثیر تنش خشکی بر عملکرد گیاه دارویی اویشن دنایی در چینهای متفاوت   حسن شاهی اکرم ، شکرچیان ارسلان    ۲۸۴
بررسی اثرات بازدارندگی عصاره آبی اندام های زمینی وهوایی گیاه زعفران  بر خصوصیات جوانه زنی ورشد گیاهچه گوجه فرنگی    ۲۸۵
تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی اسانس    ۲۸۶
ارزیابی اثرات ضدقارچی عصارههای اتانولی تعدادی از گیاهان داروئی جمعآوری شده از شمال ایران    ۲۸۷
بهینهسازی کالزایی و باززایی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis)    ۲۸۸
بررسی اثر پودر رزماری بر روی عملکرد و کیفیت تخم مرغ درمرغان تخم گذار تجاری    ۲۸۹
تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر اجزاء عملکرد دانه و میزان روغن در گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis)    ۲۹۰
بررسی اثرات کود ازته و زمان برداشت روی عملکرد تولید و ترکیبات متشکله اسانس و منتول در گیاه نعناع فلفلی    ۲۹۱
سنتز متابولیتهای ثانویه و رابطه آن با القای جنینزایی رویشی ریزنمونه هویج تحت تیمار سالیسیلیک اسید    ۲۹۲
بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر سنتز آنتیاکسیدانهای درونی آبکش ثانویه ریشه هویج و القاء جنینزایی    ۲۹۳
نقش بهره برداری از باریجه در اعمال تعادل دام و مرتع(مطالعه موردی مرتع سوته زار در استان سمنان)    ۲۹۴
تاثیر بستر کشت و اندازه پیازهای مادری بر رشد و اندازه پیازهای دختری گیاه داوریی زعفران (Crocus Sativus)    ۲۹۵
بررسی اثر زمانهای مختلف کاربرد هورمون IBA بر میزان ریشه زایی گیاه رزماری    ۲۹۶
تعیین منطقه مناسب کشت زیره سبز وتاثیر درصد رطوبت بر میزان عصاره درنمونه های مشهد، اسفراین وبیرجند    ۲۹۷
باززایی درون شیشهای گیاه دارویی Papaver pseudo-orientale    ۲۹۸
ارزیابی کالوسزایی و باززایی درون شیشهای در گیاه دارویی  Papaver orientale    ۲۹۹
بررسی تأثیر تراکم کاشت و زمان برداشت بر درصد و عملکرد اسانس و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی بابونه آلمانی    ۳۰۰
ارزیابی و تعیین بهترین تیمارهای هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر ویژگیهای جوانه زنی گیاه دارویی شنبلیله    ۳۰۲
خاصیت دورکنندگی اسانس اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis  و بطری شور    ۳۰۳
ارزیابی امکان کاهش اثرات سوء تنش ناشی از NaCl بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه های گیاه دارویی خارمریم    ۳۰۴
اثر پیش تیمار بذر با هورمون های تحریک کننده رشد بر میزان مقاومت گیاه دارویی صابونی (Soapwort) به تنش شوری    ۳۰۵
بررسی نحوه عکسل العمل گیاه دارویی صابونی  به سطوح مختلف تنش شوری در حالت پرایمینگ و بدون پرایمینگ    ۳۰۶
استفاده از عصاره های آبی و الکلی چریش در کنترل زنجره خرما    ۳۰۷
اثر محلول پاشی اسید بوریک بر میزان بُر تجمع یافته در بذر و برخی از مواد فعال کدوی تخمه کاغذی    ۳۰۸
بررسی اثرات کود ازته و زمان برداشت روی عملکرد تولید و ترکیبات متشکله اسانس و منتول در گیاه نعناع فلفلی    ۳۰۹
اثر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر خصوصیات موفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی ریحان    ۳۱۰
اثر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر خصوصیات موفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه    ۳۱۱
بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتریک اسید و زمان قلمه‌‌گیری در جوانه زنی قلمه‌های درختچه‌ دارویی مورد    ۳۱۲
تضمین پایداری اکولوژیک در مراتع با شناسایی و معرفی گیاهان دارویی    ۳۱۳
بررسی اثر دو بستر کشت و چند تیمار مختلف بر جوانهزنی بذر گیاه دارویی    ۳۱۴
تاثیر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر شاخص های سبز کردن و رشد گیاهچه انیسون  (pimpinella anisum L.)    ۳۱۵
بررسی اثرات سه نوع تغذیه نیتروژنی بر رشد، وزن هزار دانه و میزان موسیلاژ گیاه اسفرزه تحت تنش شوری    ۳۱۶
بررسی اثر تغذیه سطوح مختلف تخم پنبه روی میزان گوسیپول پلاسمای خون و اثر آن روی عملکردهای تولیدی گاوهای هلشتاین    ۳۱۷
نقش کشت زعفران  در تغذیه  زنبور ها در مناطق سرد سیر    ۳۱۸
نخود دارویی و زراعی؛ چالش اصلاح نخود    ۳۱۹
تحلیل اقتصادی کشت باز پنج گونه گیاه دارویی در استان البرز    ۳۲۰
تأتیرات اسانس آویشن شیرازی بر عملکرد، خصوصیات لاشه، پارامترهای خونی و فلور میکروبی ایلئوم بلدرچین‌های ژاپنی    ۳۲۱
بررسی عناصرکودی پرمصرف در برخی از خصوصیات کمی گیاه دارویی    ۳۲۲
(Cichorium intybus)    ۳۲۲
بررسی اثر آنتیاکسیدانی اسانس‌ روغنی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla L.) در کیک    ۳۲۳
بررسی اثر ضد میکروبی اسانس‌ روغنی بهار نارنج در کیک    ۳۲۴
مطالعه اثرکودهای دامی و نیتروژنه  بر درصد جذب نیتروژن و پتاسیم ازخاک در گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L.))    ۳۲۵
بررسی اثر ضد باکتریایی چند گیاه دارویی بر قابلیت هضم ،جمعیت میکروبی و مورفولوژی روده طیور    ۳۲۶
بررسی اثر زمانهای برداشت(صبح،ظهر،عصر) در دوره های مختلف رشد  بر میزان عملکرد ماده خشک و کمیت اسانس    ۳۲۸
گیاهان آبزی دارویی آب‌بندان‌آقاآب بندان روستای عزیزک / بهنمیر بابلسر    ۳۲۹
معرفی گیاهان دارویی منطقه یکه باغ در استان قم    ۳۳۰
اثر انواع بستر کشت بر خواص کمی و کیفی گیاه آلوئه ورا    ۳۳۱
تلفیق فرآیند مهار اندوفایتهای  Taxus baccataبا القا کالوس زایی در ریز نمونه های جنگلی    ۳۳۲
بررسی  اثر پارامترهای فرایندی بر خواص فیزیکی پودر عصاره رازیانه تهیه شده به روش  خشک کردن پاششی    ۳۳۳
بررسی ابعاد آمیخته بازاریابی و تجزیه و تحلیل بازار گیاهان دارویی با استفاده از از ماتریس SWOT    ۳۳۴
تاثیر افزودن اسانس مرزه خوزستانی به آب آشامیدنی بر عملکرد جوجه گوشتی    ۳۳۵
بررسی اثر سمیت اسانس مرزه برای جوجه ی مرغ    ۳۳۶
اثرات متقابل سطوح مختلف کود ازته و فسفره و خصوصیات زراعی گیاه بابونه کبیر    ۳۳۷
بررسی رشد بهره وری کل عوامل تولید گیاهان داروئی با بکارگیری شاخص مالم کوئیست    ۳۳۸
بررسی تاثیر تراکم بوته وسطوح کود نیتروژن بر شاخص های رشد وعملکرد اسانس در گیاه دارویی زوفا در استان مرکزی    ۳۳۹
بررسی تاثیر تراکم بوته وسطوح کود نیتروژن بر صفات زراعی وعملکرد اسانس در گیاه دارویی زوفا  در استان مرکزی    ۳۴۰
اثر عصاره زیره سبز در نفخ گوسفندان    ۳۴۱
بررسی اثر پرایمینگ بذر شنبلیله تحت تنش شوری و خشکی    ۳۴۲
کشت ارگانیک گیاه دارویی بادرنجبویه با استفاده از منابع کودهای سبز    ۳۴۳
جداسازی DNA از برگهای اسفرزه ( (Plantago برای آنالیز مارکرهای مولکولی    ۳۴۴
کشت ارگانیک گیاه دارویی بادرنجبویه با استفاده از منابع کودهای سبز    ۳۴۵
اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه    ۳۴۶
اثر تنش شوری بر جوانه زنی  بذر زیره سبز(Cuminum cyminum L.)    ۳۴۶
بررسی اثر کاربرد توأم گوگرد، باکتری های حل کننده فسفات و باکتری اکسید کننده گوگرد    ۳۴۸
ارزیابی واکنش برخی جمعیت های گونه آویشن کوهی به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی  بذر    ۳۴۸
بررسی اثر مدیریت کود نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و خصوصیات کمی عروسک پشت پرده تلقیح شده    ۳۵۰
بررسی خصوصیات ریشه و ارتفاع گیاه دارویی عروسک پشت پرده تحت تاثیر کود ازته و ماده پیریدوکسین    ۳۵۱
گیاهان دارویی، میراث طبیعی در معرض خطر    ۳۵۲
اثر میدان مغناطیسی ضعیف بر جوانه زنی بذر مورد (Myrtus communis L.)    ۳۵۳
بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی گردو بر جوانه زنی بذورعلف های هرز خرفه و تاج خروس    ۳۵۴
تاثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات ریخت شناسی گیاه داروئی همیشه بهار در شرایط تنش خشکی بعد از کشت غلات    ۳۵۵
تاثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه داروئی همیشه بهار در شرایط تنش خشکی بعد از کشت غلات    ۳۵۶
بررسی اثر نماتدکشی عصاره الکلی برگ زیتون تلخ و کرچک بر نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica    ۳۵۷
اثر الیسیتور قارچی بر رشد ریشه های موئین گیاه شابیزک (Atropa belladonna) درکشت تعلیقی    ۳۵۸
اثرتیمار سرمایی برجوانه زنی مشگک (Ducrosia anethifolia) در پانزده جمعیت    ۳۵۹
بررسی جوانه زنی گیاه دارویی مشگک  (Ducrosia anethifolia) تحت تأثیرتیمارهای سرمایی و هورمونی    ۳۶۰
تأثیر مصرف ورمی کمپوست و باکتری حل کننده فسفات بر میزان اسانس و کیفیت آن در گیاه دارویی انیسون    ۳۶۱
تأثیر کاربرد کود دامی و باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز    ۳۶۲
بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی برگ و ریشه گیاه گیشبرگ بر خصوصیات جوانه زنی بذور کنار (Ziziphus spina-christi)    ۳۶۳
بررسی اثر تیمارهای مختلف رفع رکود بذر در گیاه دارویی باریجه Ferula gammosa    ۳۶۴
القاء اتوتتراپلوئیدی روشی مناسب جهت افزایش تولید اسکوپولامین در گیاه    ۳۶۵
مطالعه تاثیر محیط کشت و ساکارز بر تولید آلکالوئیدهای تروپانی در ریشههای مویین بذرالبنج مصری    ۳۶۶
تأثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر میزان فعالیت آنزیمی خاک در دوره رویشی گیاه ریحان    ۳۶۷
تأثیر اثرات باقیمانده ورمی کمپوست و کمپوست بر شاخص بیولوژیک خاک تحت کشت سویا    ۳۶۸
بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت شده دامی واوره وریزمغدی ها بربرخی خصوصیات زراعی گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی    ۳۶۹
اثر دور کنندگی اسانس رزماری روی سفید بالک   Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae)    ۳۷۰
تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گل در گیاه دارویی بابونه شیرازی    ۳۷۱
تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بابونه شیرازی    ۳۷۲
بررسی رفتار جوانه زنی و سبز شدن بذور شیزوکارپ گیاهان دارویی خانواده چتریان    ۳۷۳
بررسی نقش اکوفیزیولوژیکی پاپوس در گیاهان دارویی    ۳۷۴
تاثیرسطوح آبیاری و پتاسیم براجزای عملکردودرصد روغن گیاه دارویی کدوی تخمه کاغذی    ۳۷۵
کنترل نماتد زخم ریشه چای با عصاره آبی در‌منه خزری (Artemisia annua)    ۳۷۶
تأثیرگونه‌های‌گل‌جعفری(Tagetes erecta , T. patula) بر نماتد زخم ریشه چای    ۳۷۷
استخراج بتا-گلوکان جو و تاثیر آن بر برخی خواص رئولوژیکی خمیر گندم    ۳۷۸
بررسی اثر سطوح مختلف تنش شوری بر فاکتورهای رشد    ۳۷۹
بررسی اثرسطوح مختلف خشکی(به صورت کم آبی و پلی اتیلن  گلیکول)برمیزان جوانه زنی گیاه خرفه    ۳۸۰
بررسی اثر تنش کم آبی و کاربرد نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیک عملکرد در گیاه دارویی همیشه بهار    ۳۸۱
بررسی اثر تنش کم آبی وکاربرد نیتروژن بر شاخص های رشد و عملکرد کمی گیاه دارویی همیشه بهار    ۳۸۲
بررسی اثر کود ازت بر اجزای عملکرد و درصد اسانس در گیاه دارویی    ۳۸۳
بررسی اثر فواصل کاشت  بر اجزای عملکرد و درصد روغن در گیاه دارویی    ۳۸۴
بررسی تنش شوری کلریدسدیم و تغذیه سیلیکات سدیم بر میزان کلیسم و منیزیم در سه تودهگیاه دارویی رازیانه    ۳۸۵
نوع شناسی عوامل موثر بر صادرات گیاهان دارویی    ۳۸۶
بررسی محیط کشت مناسب جهت ریشه زایی و کالوس زایی در محیط درون شیشه گیاه دارویی پروانش    ۳۸۷
بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن برعملکرد نعناع فلفلی    ۳۸۸
بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس آویشن دنایی، آویشن خوزستانی و مرزه بختیاری بر ممانعت از رشد لیستریا مونوسیتوژنز    ۳۸۹
بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی چند رقم گلرنگ ایران و دو رقم گلرنگ خارجی    ۳۹۰
بررسی وضعیت گیاهان دارویی در عطاری های شهر کرمان    ۳۹۱
پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه بادرشبو به شوری در بذور حاصل از گیاهان تیمار شده با کودهای شیمیایی و بیولوژیک    ۳۹۲
اثر شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی صبر زرد    ۳۹۲
اثر تنش شوری بر نحوه تخصیص برخی عناصر معدنی در گیاه دارویی صبر زرد    ۳۹۴
مقایسه ترکیبات موجود در اسانس گونه بدست آمده با استفاده از روش تقطیر با آب و استخراج با سیال فوق بحرانی دی‌اکسید کربن    ۳۹۵
بررسی اثرات تنش شوری بر جوانهزنی بذرگیاه قرنفل ( Dianthus barbatus)    ۳۹۶
امکان سنجی تولید زعفران در غرب کشور (مطالعه موردی شهر ملایر)    ۳۹۷
اثر تیمارهای مختلف شوری در میزان عناصر تغذیه ای (Na، K، Ca) برگ سه گونه مختلف نعناع    ۳۹۸
بررسی اثر عصاره الکلی نعناع فلفلی، شوید و آویشن بر پروفایل اسید چرب زرده تخم مرغ و عملکرد مرغهای تخم گذار تجاری    ۳۹۹
اثر زمان برداشت بر فنل کل، فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی برگ کنگرفرنگی    ۴۰۰
اثر شوری و رقم برمیزان اسید کلروجنیک ، اسید کافئیک و ترکیبات فلاونوئیدی برگ    ۴۰۱
تاثیر شوری و رقم بر میزان تجمع عناصر معدنی در برگ کنگر فرنگی    ۴۰۳
فعالیت آنتی اکسیدانی و فنل کل برگ دو رقم کنگرفرنگی تحت تاثیر شوری در شرایط گلدانی و مزرعه ای    ۴۰۴
بررسی عملکرد پیکر رویشی و اسانس گیاه دارویی ریحان تحت تأثیر ورمیکمپوست و تلقیح بذور با ریزوباکترهای تحریک کننده    ۴۰۵
برخی علل پوکی بذر در درختان پسته وحشی Pistacia atlantica Desf) )    ۴۰۶
بررسی تاثیر امواج فرا صوت و سرمادهی بر درصد جوانه زنی در بذور گیاه    ۴۰۷
مقایسه شیوه سنتی استخراج صمغ سقز از درختان پسته وحشی با شیوههای علمی صمغگیری از سوزنی برگان    ۴۰۹
تاثیر عصاره گیاه سیر به عنوان محرک رشد بر رشد و جمعیت میکروبی روده جوجههای گوشتی    ۴۱۰
بررسی تأثیر ورمیکمپوست و ریزوباکترهای تحریک کننده رشد بر عملکرد بیولوژیک و بذر گیاه دارویی ریحان      ۴۱۱
بررسی ساختار بازار جهانی و تعیین بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی و معطر    ۴۱۲
مطالعه تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه زالزالک  بر میزان کلسترول تام سرم و لیپید پروکسیداسیون کبد    ۴۱۳
تأثیر نیتروژن و تراکم بوته  بر رشد ، عملکرد سرشاخه و اسانس  گیاه دارویی مرزه سهندی  Satureja sahandica  Bornm ))    ۴۱۴
اثر جنسهای مختلف میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز    ۴۱۵
بررسی کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی و مایکورایزا بر روی درصد و عملکرد اسانس وکیفیت سیر تولیدی    ۴۱۶
تعیین مناسب ترین زمان برداشت میوه زرشک بی دانه از نظر بهبود صفات کمی    ۴۱۷
ارزیابی اثرات مدیریت برداشت و روش های خشک کردن محصول بر فاکتورهای کیفی زرشک بی دانه    ۴۱۸
مطالعه ارتباط زمان برداشت و شاخص های کیفی میوه زرشک بی دانه    ۴۱۹
تاثیر تراکم بنه و زمان اولین آبیاری بر وضعیت رشدی بنه های زعفران    ۴۲۰
ارزیابی تغییرات کیفی میوه زرشک بی دانه در پاسخ به ساعات برداشت روزانه    ۴۲۱
مطالعه تأثیر کمپوست قارچ بر خصوصیات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.)    ۴۲۲
تاثیر انواع کود شیمیایی و آلی بر فاکتورهای رشدی بنه و عملکرد زعفران    ۴۲۳
علف‌های هرز با کاربرد داروئی: استفاده از نقش اکولوژیک تنوع زیستی کشاورزی در اگرواکوسیستم‌ها    ۴۲۴
تاثیر نانو‌سیلور روی رشد ریشه گیاه زعفران تحت شرایط تنش غرقابی    ۴۲۵
تاثیر برهم‌کنش اکسین و عنصر مس بر رشد ریشه و جوانه زعفران    ۴۲۶
بررسی تنوع ژنتیکی برخی جمعیت های گیاه سیاهدانه Nigella sativa در غرب کشوربا استفاده از نشانگر RAPD    ۴۲۷
ارزیابی تاثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن    ۴۲۸
اثرات زوال بر جوانه زنی برخی گیاهان دارویی با استفاده از آزمون تسریع پیری    ۴۲۹
ارزیابی تأثیر شوری آب آبیاری روی محتوای پرولین و قندهای محلولکل گیاه دارویی گلگاوزبان    ۴۳۰
بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسانس گیاه رزماری بر جوانه زنی علف هرز تاج خروس    ۴۳۱
بررسی اهمیت گیاه دارویی افدرا (Ephedra.spp) در کاهش گازهای گلخانهای    ۴۳۲
بررسی ارزش زیست محیطی گونه تنگرس (Amygdalus lycioides spach)    ۴۳۳
تاثیر سطوح مختلف اسانس گیاه دارویی مرزنجوش بر عملکرد، جمعیت میکروفلور روده، شاخص های لیپیدی خون و فعالیت آنتی    ۴۳۴
تاثیر مدت و میزان  استفاده از پودر سیر، بر عملکرد و فاکتورهای خونی(CBC) در  جوجه های گوشتی    ۴۳۵
بررسی خواص ضد قارچی عصاره های گیاهی بر علیه قارچ عامل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی(Alternaria solani)    ۴۳۶
القا سریع،ارزان وکارآمدبافت پینه درکشت درون شیشه ای گیاه دارویی صبرزرد    ۴۳۷
راهبردهای مدیریتی در کنترل علف‌های هرز کنجد    ۴۳۸
مطالعه تاثیر ترکیبات هورمونی مختلف بر  باززایی ریزنمونهریشه گیاه دارویی لوزارنگ (Leuzea carthamoides)    ۴۳۹
بررسی برخی خصوصیات دارویی در پوست و گوشت دو گونه ی C. aurantifolia و C. limon در جنس مرکبات    ۴۴۰
تاثیر بازدارندگی اسانس ترخون(Artemisia dracunculus ) روی ویروس موزائیک کاهو (Lettuce mosaic virus)    ۴۴۱
مقایسه کمی وکیفی اسانس چهار گونه آویشن کشت شده در مرحله گلدهی    ۴۴۲
مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه    ۴۴۳
تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر تعدادی از صفات مورفولوژیک و کیفی گاوزبان (Borago officinalis L.)    ۴۴۴
بررسی اثر آنتی اکسیدانی گیاه رزماری بر نگهداری مواد غذایی    ۴۴۵
اثر کمبود آهن بر خصوصیات رشد، تنظیم کننده های اسمزی و رنگدانه ها فتوسنتزی تحت تنش شوری    ۴۴۶
بررسی اثر کودهای زیستی ( قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات) و سطوح مختلف فسفر بر روی برخی خواص    ۴۴۷
بررسی اثر پودر سیر  بر عملکرد و متابوبلیتهای خونی بلدرچین    ۴۴۸
تاثیر استفاده از جیرههای حاوی اسیدآلی و گیاهان دارویی موسیر و بومادران برجمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی    ۴۴۹
بررسی انتخاب بهترین سویه باکتری در درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس    ۴۵۰
آلودگی قارچی و مایکوتوکسینی فلفل قرمز    ۴۵۱
معرفی دوگیاه دارویی نسترن وحشی و  رز ایلامی به عنوان میزبانهای جدیدی برای قارچ    از ایران.    ۴۵۲
بررسی اثر گیاه دارویی DC.  Echinophora platyloba در  غنی سازی محصولات لبنی در استان لرستان    ۴۵۳
اثر اسموپرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی بادرنجبویه    ۴۵۴
بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر توسعه کشت گیاهان معطر شهرستان کاشان    ۴۵۵
بررسی اثر آللوپاتی مریم گلی  (salvia sclarea L.)بر جوانه زنی و رشد علف های هرز تاج خروس ،سلمه ترهو    ۴۵۶
اثر عصاره متانولی آویشن شیرازی بر روند تجزیه‌پذیری کنجاله آفتابگردان با استفاده از تکنیک تولید گاز آزمایشگاهی    ۴۵۷
بررسی اثرات نوع وغلظت های اکسین برریشه زایی قلمه های آویشن دنایی (daenensis Thymus)    ۴۵۸
بررسی انتخاب بهترین سویه باکتری در درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس    ۴۵۹
بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری    ۴۶۰
بررسی تغییرات کمی پروتئین کل در ریشه ارقام زیتون تیمار شده با قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی و نماتد ریشه گرهی    ۴۶۱
مطالعه اثر تعامل قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی و نماتد ریشه گرهی بر تغییرات فنل کل در ریشه ارقام زیتون    ۴۶۲
بررسی واکنش ارقام زیتون به پژمردگی ورتیسیلیومی در حضور نماتد ریشه گرهی    ۴۶۳
مطالعه اثر قارچ عامل ورتیسیلیوز و نماتد ریشه گرهی بر میزان تغییرات کمی پراکسیداز در ریشه ارقام زیتون    ۴۶۴
مطالعه تنوع در برخی صفات زراعی ژنوتیپ های شوید(Anethum graveolens L.)    ۴۶۵
تعیین بهترین تیمار القای کالوس، در گیاه دارویی بادرنجبویه    ۴۶۶
زراعت گیاهان دارویی کم آبخواه ، توسعه کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک    ۴۶۷
مزیت استفاده از گیاهان داروئی در فضای سبز شهری    ۴۶۸
راهکارهای توسعه پایدار گیاهان دارویی ایران    ۴۶۹
بررسی اثر شدت نور طبیعی بر میزان تیمول وکارواکرول    ۴۷۰
اثر تنش شوری برصفات فیزیولوژیکی و درصد اسانس زیره سبز    ۴۷۱
تاثیر تنش کم آبی و کود شیمیایی فسفره بر عملکرد دانه    ۴۷۲
اثر مقادیر کود  نیتروژن و تراکم های مختلف گیاهی بوته بر موسیلاژ و عناصر معدنی بذر گیاه دارویی ریحان    ۴۷۳
اثرات آللوپاتیک عصاره  اندامهای زعفران بر روی رشد و استقرار گیاهچه دو علف هرز پیچک و تاج خروس    ۴۷۴
تاثیر عصاره ی کود دامی و شوری بر جوانه زنی مریم گلی    ۴۷۵
تاثیر کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات زراعی و عملکرد میوه، دانه و درصد روغن در کدو پوست کاغذی    ۴۷۶
تعیین حداقل دوز بیهوش کننده اسانس گل میخک هندی در ماهی سفیدک سیستان    ۴۷۷
بررسی فنولوژی و اثر عمق شخم برمیزان استحصال ریشه گیاه شیرین بیان    ۴۷۸
القاء ریشه های موئین تراریخت در گیاه دارویی زنجبیل شامی (Inula helenium )    ۴۷۹
تاثیر عصاره گیاهان رزماری  گندواش روی فیزیولوژی تولید مثل و برخی از پارامترهای زیستی شب پره هندی    ۴۸۰
بررسی تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه گیاه دارویی شاهدانه Cannabis Sativa))    ۴۸۲
ریشهزایی قلمههای چوب نیمهخشبی گیاه دارویی رزماری تحت تأثیر سطوح مختلف هورمون      IBA    ۴۸۳
تأثیر سطوح مختلف هورمون NAA بر کمیت و خصوصیات مورفولو‍‍‍ژیکی ریشهدهی در قلمههای نیمهسخت گیاه دارویی رزماری    ۴۸۴
بررسی تاثیر زمان برداشت و زمان اسانسگیری بر کمیت اسانس گیاه دارویی بهلیمو (Lippia citriodora)    ۴۸۵
بررسی سالیانه چینهای مختلف برداشت بر اجزای عملکرد گیاه دارویی بهلیمو (Lippia citriodora) در شرایط گلخانه    ۴۸۶
بررسی اثر سطوح متفاوت تنظیم‏کننده‏های رشد و ریزنمونه‏های مختلف برکال‏زایی واندام‏زایی گل‏راعی در شرایط این ‏ویترو    ۴۸۷
بررسی نژادهای مختلف Agrobacterium rhizogenes در القای ریشه مویی در گیاه دارویی Catharanthus roseus    ۴۸۸
بررسی اثرات جیبرلیک اسید روی شاخص‏های مزرعه‏ای و فیزیولوژیک گیاه گاو زبان(Borago officinalis)    ۴۸۹
تاثیر سطوح مختلف بیوگوگرد گرانوله در خاک‏های آهکی بر عملکرد گیاه گاوزبان (Borage officinalis)    ۴۹۰
تاثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت های فتوسنتزی و عملکرد گل در گیاه گاوزبان(Borago officinalis)    ۴۹۱
تاثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه‏ای در گیاه گاوزبان    ۴۹۲
اثر قطع آبیاری و مقادیر مختلف نیتروکسین بر روی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه دارویی همیشه بهار    ۴۹۳
بررسی تأثیر تانن آکاسیا میرنسی بر پروتیین دفعی گوسفندان توده‌ی مغانی    ۴۹۴
تاثیر آکاسیا میرنیسی بر مقادیر پروتیین تام، آلبومین و اوره پلاسما در گوسفندان آلوده به نماتود    ۴۹۵
اثر نیتروکسین روی ویژگی های مورفولوژیک برگ و ضریب خاموشی برگ همیشه بهار تحت شرایط تنش آبی    ۴۹۶
اثر حشره کشی اسانس گیاه دارویی انیسون Pimpinella anisum L. بر روی آفات انباری    ۴۹۷
تأثیر کودهای شیمیایی و دامی بر رشد و خصوصیات مورفولوژیکی گل محمدی(Rosa damascena Mill.)    ۴۹۸
اثرات کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی رازیانه    ۴۹۹
بررسی اثر کاربرد نیتروژن بر بازدهی گیاه آلوئه ورا    ۵۰۰
القاء ریشه های موئین تراریخت در گیاه دارویی زنجبیل شامی (Inula helenium )    ۵۰۱
بررسی میزان تولید ایزولیکویریتیجنین در ریشه های تراریخت گیاه دارویی شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra)    ۵۰۲
بررسی خواص دارویی ابریشم ذرت تحت اثر محلول پاشی نیتروژن و همبستگی آن با عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی    ۵۰۳
بررسی اثرات آللوپاتی اسانس گیاهان دارویی زیره سبز ، اکالیپتوس  و آویشن شیرازی بر علف هرز تاج خروس    ۵۰۴
بررسی اثرات آللوپاتی اسانس گیاهان زیره سیاه (Carum carvi) ، آویشن شیرازی و مرزه برعلف هرز ترتیزک    ۵۰۵
بررسی و انتخاب محیط کشت مناسب برای باززائی و تکثیر درون شیشه ای گیاه ریحان    ۵۰۶
تاثیر اسانس گیاهان دارویی خوشاریزه و آویشن شیرازی در افزایش عمرگلجایی گلهای شاخه بریده لیسیانتوس    ۵۰۷
بررسی اثر شخم روزانه و شبانه و نوع مالچ بر جوانه زنی چهار گونه گیاه دارویی    ۵۰۸
ارزیابی مؤلفههای جوانهزنی اسفرزه (Plantago ovata) تحت تنش خشکی با استفاده از روابط درونیابی خطی    ۵۰۹
بررسی پارامترهای جوانهزنی مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش اسمتیک با استفاده از رگرسیون خطی    ۵۱۰
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاهی زوفا در کیک    ۵۱۱
بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره گیاهی سرخارگل در کیک    ۵۱۲
مقایسه اثر اسانس نعناع(Mentha Piperita) و رزماری(Rasmarinus officinlis)    ۵۱۳
مطالعه تأثیر سطوح مختلف تانن آکاسیا میرنسی بر تعداد تخمهای دفعی نماتودهای گوارشی درگوسفندان توده‌ی مغانی    ۵۱۴
مطالعه تأثیر سطوح مختلف تانن کبراکو،  بر تعداد تخمهای دفعی نماتودهای گوارشی درگوسفندان توده‌ی مغانی    ۵۱۵
بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های مختلف گونه Silybum marianum از نظر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه    ۵۱۶
بررسی اثر دگرآسیبی گیاه دارویی خرزهره بر روی علف هرز دارویی کاسنی    ۵۱۷
بررسی تاثیر شوری بر جوانه‏ زنی بذر و رشد گیاهچه مریم گلی سهندی  (Salvia  Sahendica)    ۵۱۸
بررسی اثر آنتی بیوتیکی غلظتهای مختلف زردچوبه  در شرایط   In vitro    ۵۱۹
بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاه داروئی مریم گلی ترکه ای (Salvia virgata )    ۵۲۰
تاثیر اسیدسالیسیلیک بر خصوصیات جوانه‎زنی دو گونه گل‎گاوزبان تحت تنش شوری    ۵۲۱
بررسی زمان و تراکم کشت گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در استان گیلان    ۵۲۲
بررسی کاربرد کود بیولوژیک در کاهش نیاز به کود شیمیایی در گیاه دارویی زوفا در استان مرکزی    ۵۲۳
بررسی تاثیر کود ازته و اندازه پیازچه زعفران بر عملکرد زعفران در منطقه ارداق    ۵۲۴
بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه گیاه دارویی همیشه بهار  در شرایط تنش کم آبی    ۵۲۵
تاثیر کود دامی و محلول پاشی نیتروژن بر رشد،عملکرد سرشاخه و اسانس گیاه دارویی مرزه سهندی    ۵۲۶
تاثیر دور آبیاری وکود زیستی نیتروکسین (ازتوباکتر،آزوسپریلیوم) بربرخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه معمولی    ۵۲۷
بررسی اثر کود نیتروژن و فسفر بر روی صفات کمی رازیانه    ۵۲۸
تاثیر کود زیستی نیتروکسین ( ازتوباکتر  آزوسپریلیوم ) بر برخی صفات کمی و کیفی درگیاه دارویی بابونه معمولی    ۵۲۹
بررسی اثرتنش شوری بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی سنای هندی    ۵۳۰
بررسی اثر تنش خشکی  بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی سنای هندی Cassia angustifolia))    ۵۳۱
اثر پرایمینگ خشکی و شوری برخصوصیات جوانه زنی زیره سبز    ۵۳۲
اثر پرایمینگ خشکی و شوری بر خصوصیات فیزیومورفولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی بذور زیره سبز    ۵۳۳
اثر میزان کود فسفره و تراکم کاشت بر عملکرد و سایر خصوصیات گیاه گاوزبان در شرایط آب و هوایی یزد    ۵۳۴
تأثیرکود های شیمیایی بر میزان عملکرد و اسانس گیاه داروئی بادرشبو    ۵۳۵
بررسی میزان لیکوپن، کارتنوئید، اسید آسکوربیک و مواد جامد محلول سه رقم گوجه فرنگی تحت اثرات هرس بوته و تنک میوه    ۵۳۶
تاثیراسانس بابونه اروپایی بر رشد قارچ پاتوژن آسپرژیلوس نایجر    ۵۳۷
تاثیر اسانس باریجه  بر رشد  قارچ پاتوژن آسپرژیلوس نایجر    ۵۳۸
تاثیر پودر زنجبیل (Zingiber officinalis)  بر برخی از فاکتورهای خونی  بچه ماهیان کپور معمولی    ۵۳۹
تاثیر استفاده از عصاره الکلی گیاه آویشن باغی در تغذیه مرغان تخمگذار بر عملکرد و ماندگاری تخم مرغ    ۵۴۰
عصاره الکلی گیاه آویشن باغی و ویتامین E بر کیفیت تخم مرغ و میزان کلسترول زرده تحت شرایط تنش    ۵۴۱
تاثیر استفاده از بررسی تاثیر مقادیر مختلف بذر و کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه دارویی  همیشه بهار    ۵۴۲
تاثیر دما،ترموپریود و وزن غده بر خصوصیات رشدی زیره سیاه    ۵۴۳
بررسی اثر نوع محیط بر فاکتورهای رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی مرزه(Satureja hortensis L.)    ۵۴۵
بررسی اثر تنش خشکی بر مولفه های جوانه زنی بذر گیاه دارویی نیل    ۵۴۶
تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر روند انباشت ماده خشک و عملکرد دانه ارقام آفتابگردان    ۵۴۷
تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بر تجمع ماده خشک ارقام آفتابگردان    ۵۴۸
بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری برروی برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیکی در مرحله گیاهچهای کرچک    ۵۴۹
تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد رویشی گیاه دارویی صبرزرد    ۵۵۰
بررسی و مقایسه اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی چاهی کوهی از نظر میزان اسانس در استان لرستان    ۵۵۱
تاثیر سطوح مختلف اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی صبرزرد    ۵۵۲
بررسی اثرات تانن کبراکو  بر مقادیر پروتیین تام، آلبومین و ازت اوره خون    ۵۵۳
بررسی تأثیرات وتل تانن بر تغییرات مقادیر برخی عناصر معدنی پلاسما    ۵۵۴
بررسی کشت کبر. Capparis spinosa L به عنوان یک محصول پر در آمد در منطقه مغان    ۵۵۵
بهینه سازی شرایط القا کالوس زایی در ژنوتیپ های گیاه آویشن    ۵۵۶
بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی نعناع بر جوانه زنی و رشد علف های هرز تاج خروس، سلمه ترهو خرفه    ۵۵۷
بررسی میزان بیوماس و اسانس در آویشن باغی(Thymus vulgaris) تحت تاثیر پساب فاضلاب شهری    ۵۵۸
اثر آبیاری با پساب فاضلاب شهری بر بیوماس و میزان اسانس در گیاه دارویی بادرنجبویه(Mellissa officinalis)    ۵۵۹
تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر رفع خواب و جوانه زنی بذر گیاه سوخوار سورنجان تحت شرایط کشت درون شیشه ای    ۵۶۰
مطالعه جوانه زنی گیاه باریجه ((Ferula  gammosa در شرایط   In vitro    ۵۶۱
مطالعه جوانه زنی گیاه باریجه ((Ferula  gammosa در شرایط   In vitro    ۵۶۲
بررسی اثر بسترهای مختلف تکثیر بر میزان ریشه زایی قلمه های گیاه دارویی گزنه    ۵۶۳
امکان سنجی شناسایی ارقام تند بو و کم بوی سیر با استفاده از روشهای الکتروفورزی    ۵۶۴
اثر نماتدکشی عصاره آبی گیاهان دارویی چویل و آویشن شیرازی بر نماتد ریشهگرهی گوجه فرنگی    ۵۶۵
اثر ضدقارچی عصاره آبی چویل و آویشن شیرازی بر قارچ عامل پژمردگی گوجهفرنگی در شرایط آزمایشگاهی    ۵۶۶
تاثیر فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی دما، pH و نور بر پایداری رنگیزه قرمز  کارتامین موجود در گلچه های گیاه دارویی گلرنگ    ۵۶۷
نقش تنظیم کننده های گیاهی بر میزان شاخه زایی و تولید پودوفیلوتوکسین در کشت گیاهچه Linum album    ۵۶۸
اثر پرایمینگ بذور با اندازه های مختلف رازیانه با غلظت های مختلف عصاره آللوپاتیک علف هرز تاج خروس    ۵۶۹
اثر پرایمینگ و اندازه بذر و تیمار با عصاره علف هرز تاج خروس بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های  گیاه دارویی رازیانه    ۵۷۰
تاثیر مقادیر مختلف اسید هیومیک و فسفر بر خصوصیات موفولوژیک و عملکرد گل            گیاه دارویی همیشه بهار    ۵۷۱
بررسی اثر زمان انتقال نشا و تراکم کاشت بر  برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد بذر  گیاه دارویی ماریتیغال    ۵۷۲
بررسی سطوح مختلف کود آلی بالکان بر خصوصیات مرفولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی    ۵۷۳
بررسی تاثیر آللوپاتیک عصاره بخش های مختلف  بومادران هزار برگ بر مولفه های جوانه زنی بذر تربچه و کاهو    ۵۷۴
اثر کودهای ریزمغذی و کود بیولوژیک فسفاته بارور۲ بربرخی صفات مورفولوژیک سرخارگل    ۵۷۵
بررسی اثر تنش شوری بر درصد و سرعت جوانه زنی مورد (Myrtus communis L)    ۵۷۶
بررسی اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر جوانه زنی بذر باریجه (Ferula gummosa Boiss) در شرایط in vitro    ۵۷۷
اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات رشدی، مورفولوژیکی و عملکردی گیاه دارویی کرچک در منطقه غرب تهران    ۵۷۸
ارزیابی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد گل، غلظت اسمولیت های سازگار، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه    ۵۷۹
مطالعه روند اندامزایی در کشت های درون شیشه ای گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum)    ۵۸۰
تاثیر هورمونهای گیاهی BAP و TDZ بر روی جوانهزنی بذرگیاه دارویی سنبلالطیب (Valeriana officnalis L.)    ۵۸۱
تاثیر بسترهای کشت مختلف بر رشد گیاه دارویی صبر زرد (Aloe vera L)    ۵۸۲
تاثیر سطوح جیره ای پودر مرزهبر خصوصیات بستر پرورش و شیوع زخم های کف پا، سینه و مفصل هوک    ۵۸۳
بازاریابی و صادارات زعفران؛ فرصتها و چالشها    ۵۸۴
اثر عصاره برگ گیاه دارویی آقطی سیاه (Sambucus nigra) بر قارچ    ۵۸۵
بررسی نیروی برشی برگ صبر زرد (Aloe Vera) به منظور طراحی ماشین استخراج ژل قابل استفاده در صنایع دارویی    ۵۸۶
تاثیر نانو ذرات اکسید آهن  و کمپوست زباله شهری بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی    ۵۸۷
اثر غلظتهای مختلف مس بر درصد جوانه زنی و محتوای پرولین در برگ و ریشه گیاه   دارویی بارهنگ    ۵۸۸
بررسی اثرات تنش شوری و دما بر خصوصیات جوانه زنی، روابط یونی و رشد اولیه گیاهچه داتوره    ۵۸۹
اثر مقادیر مختلف زئولیت بر خصوصیات کمی وکیفی درصد اسانس گیاه دارویی بابونه آلمانی    ۵۹۰
بررسی اثر تنش شوری بر روی کالوسهای حاصل از کشت بافت قطعات جداکشت برگ گیاه توتون    ۵۹۱
تأثیر کلر آب آبیاری بر روند تولید و سنتز نیکوتین در ارقام مختلف    ۵۹۲
بررسی اثر افزایش کنسانتره چای به نان    ۵۹۳
بررسی سطوح مختلف کود مرغی بر عملکرد گیاه ترخون در شهرستان کرمان    ۵۹۴
بررسی اثرات سیستم های مختلف تغذیه ای (شیمیایی و آلی)  بر خواص شیمیایی خاک، کربن آلی و عملکرد گیاه خار مریم    ۵۹۵
بررسی  تاریخ های مختلف کشت و روش های مختلف تغذیه ای (شیمیایی و آلی)  بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه خار مریم)    ۵۹۶
بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زعفران کشت شده در مناطق مختلف استان اردبیل    ۵۹۷
تاثیر مقادیر مختلف کود روی و دور آبیاری بر عملکرد گیاه دارویی آلوئه ورا    ۵۹۸
تاثیر اسانس مرزه، کارواکرول و اکالیپتول بر طولعمر و کیفیت پس از برداشت گل بریده داوودی در دمای محیط    ۵۹۹
اثر اسانس گیاهان دارویی و دما بر طولعمر و کیفیت  پس از برداشت گل بریده داوودی    ۶۰۰
رشد و نمو و تولید هیپریسین کل در گل راعی (Hypericum perforatum L.) در واکنش به نیتروژن و شدت نور    ۶۰۱
استفاده از عصاره واسانس در کنترل پوسیدگی و ماندگاری نارنگی انشو Citrus reticulata ) )    ۶۰۲
اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر خصوصیات فیزولوژیکی گیاه دارویی    ۶۰۳
عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر پذیرش کشت گیاهان دارویی در استان گیلان    ۶۰۴
بررسی اثرات دگرآسیبی چند گونه علف هرز روی جوانه زنی بذر    ۶۰۵
بررسی فنولوژی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)    ۶۰۶
بررسی اثر تنش خشکی و بازدارنده های درونی پوسته بذر بر جوانه زنی گیاه دارویی پنیرک تحت شرایط مختلف دمایی    ۶۰۷
اثرات تنش شوری بر ویژگی های جوانه زنی اسفرزه و زیره سبز    ۶۰۸
مطالعه واکنش جوانه زنی رازیانه در شرایط وجود آب شور    ۶۰۹
مطالعه اثرات سطوح مختلف آب شور بر برخی از ویژگی های جوانه زنی گیاهان داروئی اسفناج، جعفری و هل    ۶۱۰
ارزیابی خاصیت ضد قارچی و ویژگی های حسی اسانس آویشن شیرازی در کیک    ۶۱۱
نقش کشت زعفران  در تغذیه  زنبور ها در مناطق سرد سیر    ۶۱۲
ارزیابی اثرات آللوکمیکال عصاره آبی و آبی- الکی بومادران هزار برگ بر مولفه های جوانه زنی بذر ریحان و شاهی    ۶۱۳
بررسی اثر مکمل عصاره آویشن فرآوری شده بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، فاکتورهای خونی و درصد تلفات    ۶۱۴
ارزیابی کاربرد درازمدت مقادیر مختلف ورمیکمپوست و تلفیق آن با کودشیمیایی بر خصوصیات مرتبط با عملکرد ریحان    ۶۱۵
مساعدت الگوی تصمیمگیری جبرانی سازشی چندمعیاره در تدوین راهبرد مناسب صادرات زعفران ایران    ۶۱۶
ارزیابی تنوع و ارتباط خصوصیات مورفولوژیک بر عملکرد اکسشن های گل محمدی    ۶۱۷
تأثیر دور آبیاری و زئولیت بر رشد و عملکرد کدوی تخم کاغذی    ۶۱۸
بررسی و معرفی گیاهان دارویی کوسالان کردستان    ۶۱۹
بررسی و مقایسه روشهای مختلف تکثیر گیاه دارویی مورد(myrtus communis) در استان لرستان    ۶۲۰
مقایسه روشهای تجربی و اجزاءمحدود برای بررسی نیروی لهیدگی برگ گیاه صبرزرد (Aloe Vera)    ۶۲۱
بررسی خواص  مکانیکی برگ صبر زرد (Aloe Vera)    ۶۲۲
کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی تغییرات رطوبت گل محمدی (Rosa damascene) در خشککن جریان هوای داغ    ۶۲۳
بررسی ریزازدیادی مریستم انتهایی گل انگشتانه به منظور بهینه سازی انتقال ژن    ۶۲۴
مطالعه خصوصیات آگرو فیزیولوژی توده بومی و رقم هندی زیره سبز(Cuminum cyminum) در شرایط خشکی و شوری    ۶۲۵
بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر پارامترهای رشد توده بومی و رقم هندی زیره سبز (Cuminum Cyminum)    ۶۲۶
بررسی امکان ریز ازدیادی ژینکو (L. Ginkgo biloba) با استفاده از جوانه های جانبی شاخساره در شرایط درون شیشه ای    ۶۲۷
مقایسه توانایی جنین زایی رویشی در برخی از اندام های دو رقم اصلاح شده و خودروی خیار در محیط کشت B5    ۶۲۸
تاثیر عصاره پونه بر وزن لاشه و اجزای دستگاه گوارش    ۶۲۹
بررسی تأثیر عصاره پونه برسیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی    ۶۳۰
اثرات تنش دمایی و اسمزی بر کشت بساک در گل محمدی    ۶۳۱
مطالعه اثرات سطوح مختلف آب شور بر برخی از ویژگی های جوانه زنی گیاهان داروئی اسفناج، جعفری و هل    ۶۳۲
مطالعه واکنش جوانه زنی رازیانه در شرایط وجود آب شور    ۶۳۳
اثرات تنش شوری بر ویژگی های جوانه زنی اسفرزه و زیره سبز    ۶۳۴
اثرات متقابل سیلیکون و آلومینیوم بر رشد و فتوسنتز در گیاه گاوزبان دارویی در شرایط کشت هیدروپونیک    ۶۳۵
نگاهی بر اهمیت و کاربرد های گیاه دارویی زعفران و صادرات آن در خراسان جنوبی    ۶۳۷
تکثیر گیاه دارویی آلوئه را با روش کشت درون شیشه ای    ۶۳۸
بررسی مناسب ترین  شیوه بهره برداری آنغوزه در منطقه قاینات    ۶۳۹
اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی اندام هوایی و ریشه و برخی ویژگی های بیوشیمیایی    ۶۴۰
بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه داروئی  بادامشک در رویشگاههای طبیعی استان سیستان و بلوچستان    ۶۴۱
اثرات آللوپاتی گیاه دارویی درمنه (Artemisia sieberi) بر روی جوانه زنی و رشد علف هرز خرفه    ۶۴۲
بررسی اثراندازه سوخ و نوع توده موسیر بر اجزای عملکرد    ۶۴۳
بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد گیاه دارویی رازیانه در شرایط دیم مناطق سرد    ۶۴۴
دورکنندگی  اسانس گیاهان دارویی زیره سبزو نعنا  بر شپشه برنج (Sitophilus oryzae) از دیدگاه فنّی و اقتصادی    ۶۴۵
تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی با استفاده از مدل ۵- پارامتری بتا و خطوط متقاطع    ۶۴۶
بررسی اثر سه عصاره هگزانی روی شاخصهای تغذیه ای شپشه آرد،    ۶۴۷
بررسی اثر متابولیت‎های ثانویه گیاهان بر مقدار پروتیین دفعی گوسفندان مبتلا به انگل‏های دستگاه گوارش    ۶۴۸
تغییرات محتوای رنگیزههای برگ در گیاهچه شاهدانه (Cannabis sativa)تحت تاثیر سالیسیلیک اسید    ۶۴۹
پتانسیل ضد‌قارچی چند عصاره گیاهی علیه Cytospora chrysosperma  عامل سرخشکیدگی گردو    ۶۵۰
میزان هیدراتکربن و پروتئین زعفران زراعی    ۶۵۱
بررسی اثر نور و دما برخصوصیات جوانه‌زنی بذر سیاهدانه(Nigella sativa L.)    ۶۵۲
اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد ریحان سبز (Ocimum basilicum L.)    ۶۵۳
بررسی مولفه های مختلف جوانه زنی گیاه آویشن دنایی در شرایط تنش خشکی و پرایمینگ بذر با هورمون    ۶۵۴
بررسی تاثیر دگر آسیبی عصاره اندام هوایی شاهدانه بر جوانه زنی و رشد رویشی سه گونه علف هرز    ۶۵۵
ارزیابی اقتصادی کشت توام چای ترش و کارلا در مقایسه با هندوانه در منطقه سیستان    ۶۵۶
اثر تنش شوری و تغذیه سیلیکات سدیم روی جذب سدیم و پتاسیم و میزان کلروفیل در گیاه دارویی رازیانه    ۶۵۷
تاثیر اسانس  پونه و آویشن آذربایجانی بر جلوگیری از رشد    ۶۵۸
تاثیر صمغ ثعلب بر بیاتی نان تافتون    ۶۵۹
تاثیر صمغ فارسی بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تافتون    ۶۶۰
ریزازدیادی گیاه داروئی پروانش در شرایط درون شیشه ای    ۶۶۱
اثر کاربرد PGPR و قارچ میکوریزا بر پارامترهای رشد و میزان جذب نیتروژن در بادرنجبویه    ۶۶۲
تاثیر تعداد دفعات محلولپاشی و سطوح مختلف کود نانو(Farmax) بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان     ۶۶۳
مقایسه اثر سه نوع کود آلی و تراکم بوته بر فاکتورهای رویشی و زایشی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L. )    ۶۶۴
اثر عصاره گیاه اسپند بر گونه های قارچ فیتوفترا(Phytophthora spp.) عامل گموز پسته    ۶۶۵
بررسی تاثیر محلول‌پاشی نانواکسید آهن و سولفات روی بر میزان رنگیزه‌های کلروپلاست برگ نعناع فلفلی در شرایط مزرعه    ۶۶۶
اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه گل مکزیکی (Agastache foeniculum) در شرایط گلخانه    ۶۶۷
اثر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم بر ترکیبات فنلی و میزان پروتئین کل دربرگ و ریشه گیاه دارویی گزنه (Urtica dioica L.)    ۶۶۸
تعیین دمای بهینه جوانه زنی و تاثیر تنش خشکی بر روی پارامتر های رشد در گیاه دارویی گزنه (Urtica dioica L.)    ۶۶۹
تاثیر کاربرد قارچ میکوریز (glomus intraradaices ) بربرخی شاخص های رشدی    ۶۷۰
تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و دور آبیاری بر عملکرد گیاه دارویی آلوئه ورا    ۶۷۱
نقش تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر میزان شاخه زایی در قطعات جداکشت گیاه    ۶۷۲
بررسی میزان استفاده از نیروی کار در زراعت گیاهان دارویی    ۶۷۳
بررسی امکان تولید ریز غده های زیره سیاه(persicum  Bunium)از طریق  کشت درون شیشه ای    ۶۷۴
بررسی امکان تولید کالوس در گیاه دارویی کلوس (kelussia odoratissima) در شرایط درون شیشه ای    ۶۷۵
تعیین دمای بهینه جوانه زنی و تاثیر تنش خشکی بر روی پارامتر های رشد در گیاه دارویی گزنه (Urtica dioica L.)    ۶۷۶
اثر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم بر ترکیبات فنلی و میزان پروتئین کل دربرگ و ریشه گیاه دارویی گزنه (Urtica dioica L.)    ۶۷۷
اثر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم بر رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در برگ و ریشه گیاه دارویی گزنه    ۶۷۸
کنههای گیاهخوار مرتبط با برخی از گیاهان دارویی خانواده Asteraceae    ۶۷۹
بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه، درصد اسانس و برخی صفات مورفولوژیک زیره سبز    ۶۸۰
بررسی اثر تنش شوری بر روی صفات فیزیولوژیک و موفولوژیک سه رقم گیاه دارویی    ۶۸۱
تاثیر شوری آب دریا بر برخی از صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع فلفلیMentha piperita))    ۶۸۲
بررسی اثر زمانهای مختلف تنش حرارتی بر روی کیفیت گیاهچه های تولید شده در هنگام جوانه زنی در گیاه دارویی ریحان    ۶۸۳
تاثیر ورمی کمپوست و کود اوره بردرصد اسانس و تعداد انه در چتر در دو توده بومی گیاه دارویی گشنیز    ۶۸۴
مطالعه کودهای شیمیایی، آلی و زیستی (قارچهای میکوریزای آربسکولار) بر تعداد و اندازه بنه زعفران (Crocus sativus)    ۶۸۵
معرفی فرصتهای کارآفرینی در حوزه گیاهان دارویی در استان مازندران    ۶۸۶
افزایش ارزش اقتصادی گیاهان دارویی با تکنیکهایی ساده    ۶۸۷
اثر زمان برداشت  و روش استخراج بر کمیت و کیفیت اسانس Thymus Pubescens    ۶۸۸
رزماری (Rusmarinus officialis) بعنوان میزبان جدید نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne sp) در تنکابن استان مازندران    ۶۸۹
اثر سه بسترخاکی برروی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)    ۶۹۰
بررسی موقعیت ایران در بازارهای جهانی گیاه داروئی رازیانه و بررسی ارتباط تولید رازیانه با این موقعیت    ۶۹۱
بررسی اثر دور آبیاری و نیتروژن بر عملکرد دانه ودرصد روغن گیاه کدوی تخمه کاغذی    ۶۹۲
تاثیر کود شیمیایی و زیستی نیتروژن بر رشد و عملکرد گیاه مرزه    ۶۹۳
بررسی تاثیر دگر آسیبی عصاره اندام هوایی شاهدانه بر جوانه زنی و رشد رویشی سه گونه علف هرز    ۶۹۴
اثر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد و ترکیب اسانس گیاه ریحان    ۶۹۵
تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی علف طلا (Solidago Canadensis L.) بر جوانه‌زنی و رشد علف هرز تاج خروس    ۶۹۶
برهمکنش قارچ میکوریزای آربوسکولار  و گیاه گوجه فرنگی رشد یافته تحت شرایط استرس فلز مس    ۶۹۷
تاثیر بسترهای آلی کشت بر میزان کامازولن تودههای بابونه آلمانی    ۶۹۸
بررسی اثر تنش دمایی و شرایط رطوبت بذر بر جوانه زنی و رشد گیاه دارویی آویشن دنایی daenensis  Thymus    ۶۹۹
بررسی اثر  ترکیب سولفو آمیدی موجود در برگ زیتون بر کاهش درصد قند خون و مقایسه آن با  N – بوتیل،N – پارا تولوئن    ۷۰۰
بررسی اثر الگوهای مختلف کاشت و عناصر ریز مغذی بر رشد و عملکرد و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita)    ۷۰۱
اثر شوری بر جوانه زنی بذر گیاهان دارویی مرزنگوش وبادرشبو    ۷۰۲
بررسی تاثیر عصاره آبی پیکر رویشی گیاه افسنطین  بر جوانهزنی و رشد بذور گیاهان دارویی شاهی، مرزه و جعفری    ۷۰۳
افزودن پودر برگ مورد (Myrtus communis) به جیره اسیدی شده برای جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی    ۷۰۴
تاثیر دوره های تداخل علف های هرز طبیعی مزرعه بر عملکردگیاه دارویی اسفرزه    ۷۰۵
بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و صفات گیاهچه ای دو گیاه دارویی ختمی و بادرنجبویه    ۷۰۶
اثرات آللوپاتی سه نوع علف هرز شامل تاج خروس،سلمک،توق بر روی رشد هدروتروفیک گیاهچه گیاه دارویی زنیان    ۷۰۸
بررسی پاسخ به کشت بافت ژنوتیپهای بومی بادرنجبویه    ۷۰۹
بررسی تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپهای بومی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط مزرعهای    ۷۱۰
تاثیر تنظیمکنندههای رشد بر خصوصیات رشدی بادرنجبویه    ۷۱۱
ارزیابی پتانسیلهای زینتی گیاه دارویی بومادران زرد  کشت شده در شرایط آب و هوایی کرج    ۷۱۲
اثر تاریخ کشت و تراکمهای مختلف گیاهی بر عملکرد دانه گیاه دارویی رازیانه    ۷۱۳
واکنش جوانه زنی گیاه داروئی شیرین بیان به پرایمینگ و زمان اعمال پرایمینگ    ۷۱۴
اثر اصلاحی کلسیم و پتاسیم  بر محتوای آب نسبی، روابط یونی، قندهای محلول    ۷۱۵
ملاحظاتی درافزایش ارزش اقتصادی گیاهان دارویی با تکنیکهایی ساده    ۷۱۶
واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی سیاه دانه    ۷۱۷
اثرات تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی کاسنی (Cichorium intybus L .  )    ۷۱۸
بررسی اثرات مالچ های پلاستیکی بر عملکرد گیاه دارویی آویشن    ۷۱۹
تاثیر تنش شوری بر درصد و سرعت جوانه زنی گیاهان دارویی    ۷۲۰
بررسی تأثیر روشهای مختلف حاصلخیزی خاک بر عملکرد    ۷۲۱
بررسی اثر کشندگی عصاره تام گیاهان دارویی ریحان و پیاز بر پروتواسکولکسهای    ۷۲۲
اثر الیسیتور روی و عصاره مخمر بر روی خصوصیات مورفولوژیکی    ۷۲۳
بررسی عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه و جاذب معدنی فورمایسین  در کاهش اثرات    ۷۲۴
واکنش گیاه دارویی بابونه به تنش شوری و خشکی    ۷۲۵
مطالعه سینتیک خشک شدن و ضریب نفوذ موثر رطوبت در میوه و مغز بلوط    ۷۲۶
مطالعه اثرات سطوح مختلف آب شور بر برخی از ویژگی های جوانه زنی گیاهان    ۷۲۷
بررسی همبستگی صفات در گل محمدی ۱۰ استان کشور تحت  شرایط خشکی    ۷۲۸
تحلیل عاملی چالشهای پیشروی فراوری، بازاریابی و صادرات زعفران از دیدگاه    ۷۲۹
اثر تنش خشکی بر اسانس و ترکیبات اسانس گیاه دارویی مرزه رقم    ۷۳۰
بررسی اثر زمان برداشت بر میزان وترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی ریحان    ۷۳۱
بررسی اثر زمان برداشت بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی مرزنجوش    ۷۳۲
اثر ضد میکروبی عصاره سرخارگل (Echinacea purpurea) در نگهداری کلمپه    ۷۳۳
حفظ، احیاء، توسعه و بازده اقتصادی گونه دارویی کنار    ۷۳۴
بررسی تاثیر زمان اسانس گیری بر میزان و ترکیبات اسانس گیاه دارویی بادرشبی    ۷۳۵
بررسی اثر استفاده از گیاهان دارویی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها    ۷۳۶
کاربرد تکنیکهای بیوتکنولوژی جهت افزایش تولید مورفین و کدئین    ۷۳۷
القای کالوس و باززایی غیر مستقیم از کالوس فلفل دلمهای رقم مجارستان در شرایط    ۷۳۸
بررسی تاثیر تیمار های مختلف بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بذرهای گیاه دارویی    ۷۳۹
معرفی و پراکنش گونه دارویی Ephedra strobilacea در استان یزد    ۷۴۰
معرفی چند گونه گیاه دارویی چندساله سازگار با شرایط خشکی شهرستان یزد    ۷۴۱
معرفی گیاهان دارویی منطقه طبس    ۷۴۲
بررسی تاثیر کود زیستی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال    ۷۴۳
بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر خصوصیات مرفولوژیک    ۷۴۴
بررسی سرعت رشد ریشه چه و ساقه چه بذورگیاه دارویی ارزن در شرایط تنش شوری    ۷۴۵
بررسی اثر متقابل تیمارهای دمایی و گونه روی صفات سرعت رشد ریشهچه    ۷۴۶
بررسی تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی آویشن    ۷۴۷
معرفی گیاهان دارویی منطقه طبس    ۷۴۸
بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی اکالیپتوس و نعناع فلفلی بر جوانه زنی ، رشد ریشه چه و ساقه چه  بروموس    ۷۴۹
اثر پودر دانه گیاه اسپند بر عملکرد، فراسنجه های خون و رشد جوجه های گوشتی    ۷۵۰
بررسی اثر زمان های مختلف برداشت بر خصوصیات کمی (مورفولوژیک) آویشن    ۷۵۱
بررسی جوانهزنی جنین زیگوتیکی باریجه با منشأ اصفهان    ۷۵۲
تأثیر برخی پیش تیمارها بر جوانهزنی بذر گیاهان دارویی    ۷۵۳
گزارشی از پروژه اهلی کردن و اصلاح مرزه خوزستانی و رشینگری    ۷۵۴
بررسی جوانهزنی جنین زیگوتیکی باریجه با منشأ اصفهان    ۷۵۵
تولید طیور اُرگانیک با استفاده از فایتوژنیک ها    ۷۵۶
بررسی تأثیر کلسیم و منیزیم خاک در کاهش اثرات سوء سدیم در زعفران    ۷۵۷
اثر پودر دانه گیاه اسپند بر عملکرد، فراسنجه های خون و رشد جوجه های گوشتی    ۷۵۸
شناسایی و مکان یابی گیاهان دارویی محلی با استفاده از سامانه  اطلاعات    ۷۵۹
بروز رسانی نقشه های مسیر های دسترسی سایت های گیاهان دارویی بومی    ۷۶۰
بررسی درصد و سرعت جوانهزنی گیاه دارویی و با ارزش درمنه دشتی    ۷۶۱
مطالعه تاثیر عصاره قارچ در تقویت عملکرد سیستم ایمنی در جوجه    ۷۶۲
تاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه داروئی بابونه    ۷۶۳
بررسی اثر پیش تیمار اسید سیتریک بر جوانه زنی گیاه داروئی رازیانه در    ۷۶۴
اثر آللوپاتیک علف هرز تاج خروس و پرایمینگ بذر تحت شرایط پیری بذور بر    ۷۶۵
اثر کود فسفات آمونیوم و کود زیستی بارور ۲ بر عملکرد دانه کدوی تخم کاغذی    ۷۶۶
بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی بر عمر ماندگاری دوغ پاستوریزه    ۷۶۷
مکانیسم کاهش اثرات تنش شوری با استفاده از آسکوربیک اسید در مرزنجوش    ۷۶۸
استفاده از آویشن در تغذیه دام جهت افزایش کیفیت گوشت تولیدی    ۷۶۹
بررسی اثر شوری و باکتری سودوموناس فلورسنت بر میزان بازده اسانس در دو جمعیت شوید    ۷۷۰
اثر نیتروژن و زئولیت روی ویژگی های فیزیولوژیک و شاخص های مورفولوژیک برگ همیشه بهار    ۷۷۱
تأثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر عملکرد میوه و دانه کدوی تخم کاغذی در    ۷۷۲
تاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه داروئی بابونه    ۷۷۳

مقالات سخنرانی محور تخصصی علوم پایه
استخراج و اندازه گیری روغن های فرار با روش های مختلف تقطیر در مقیاس    ۷۷۵
بررسی اثر پرتودهی گاما بر روی خواص بیولوژیک اسانس استخراج شده    ۷۷۶
از گیاه دارویی آویشن شیرازی(zataria multiflora)    ۷۷۶
بررسی تنوّع در محصول خشک میوه و همچنین کمیّت و کیفیت اسانس در پانزده    ۷۷۷
بررسی تغییرات فصلی میزان آلکالوئید کلشی سین در دو گونه سورنجان بومی ایران    ۷۷۸

مقالات پوستری محور تخصصی علوم پایه
بررسی اهمیت صفت برگ در تفکیک ارقام انجیر با استفاده از نشانگرهای RAPD    ۷۸۰
بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره های اتانولی پنج‌گونه از گیاهان دارویی    ۷۸۱
ارزیابی تنوع گونه های دارویی در منطقه قرق و تحت چرا در منطقه جلگه ای میانکاله    ۷۸۲
بررسی تنوع ژنتیکی لاله واژگون ( Fritillaria imperialis L.)  در شمال زاگرس با    ۷۸۳
تنوع دانه گرده لاله واژگون (L.  Fritillaria imperialis) در زاگرس شمالی    ۷۸۴
معرفی گیاهان دارویی حوزه آبخیز درونگر درگز، خراسان رضوی    ۷۸۵
بررسی اکولوژیکی ۶ گونه گیاه اسانسدار شهرستان کهگیلویه    ۷۸۶
شناسایی گیاهان دارویی و اسانسدار استان کهگیلویه و بویراحمد    ۷۸۷
ارائه روش جدید برای اندازه گیری همزمان ترکیبات فنلی و اسانسی جهت    ۷۸۸
مطالعه و بررسی گیاهان  دارویی منطقه خنج واقع در استان فارس    ۷۸۹
بررسی خواص کنترل کیفی روغن بابونه تهیه شده از عطاری شهرستان ساری    ۷۹۰
بررسی اثر ضد میکروبی گیاهان دارویی پرسیاوشان و بسفایج    ۷۹۱
بررسی اثرات Sub-MIC عصاره اتانولی گیاه Hypericum Perforatum بر روی    ۷۹۲
استخراج، جداسازی و تعیین میزان آلکالوئیدهای تروپان    ۷۹۳
شرایط رویشی، پراکنش و خواص گیاه دارویی    ۷۹۴
بررسی نیازهای اکولوژیکی زرین گیاه در رویشگاه های خراسان شمالی    ۷۹۵
بررسی تنوع ژنتیکی گونه های مختلف جنس Papaver با استفاده از پروتئین های    ۷۹۶
بررسی فلورستیک و ویژگیهای زیستی گیاهان دارویی    ۷۹۷
کاربرد بذور گیاهان داروئی در محیط کشت بافت گیاهی    ۷۹۸
خاموش سازی ژن فیتوئن دساچوراز با استفاده از هتروژن pds آرابیدوپسیس با استفاده    ۷۹۹
بررسی گونه دارویی بلوط(Quercus Persica) در جنگل های زاگرس    ۸۰۰
بررسی خصوصیات بیولوژی تولید مثلی در گیاه آویشن دنایی    ۸۰۱
بررسی قدرت زنده مانی و تنوع گرده و بذر بین ژنوتیپ های آویشن دنایی،    ۸۰۲
بررسی سازگاری وعملکرد تعدادی از گیاهان داروئی درمنطقه بلده نور    ۸۰۳
مقایسه ترکیبات فرار گل های کیوی فروت رقم هایوارد به دو روش تقطیر و SPME و    ۸۰۴
معرفی تعدادی ازسبزیهای خوراکی وحشی موجود در عرصه    ۸۰۵
بررسی برخی ازخصوصیات اکولوژی واسانس های موجود در۴ گونه ازجنسStachys    ۸۰۶
بررسی پراکنش ارتفاعی واسانس های موجود در۴ گونه ازجنسArtemissia    ۸۰۷
بررسی وشناسایی ترکیبات اسانس گیاه سیرک زنگوله ای (Allium paradoxum )    ۸۰۸
بررسی گیاهشناسی، اکولوژی و خواص دارویی گونه توس (Betula pendula)    ۸۰۹
مطالعه آزمایشگاهی اثرات  ضد قارچی عصاره های آبی و الکلی گیاه سیر بر روی    ۸۱۰
معرفی مهمترین گونه های دارویی منطقه دودانگه ساری  ( مطالعه موردی: منطقه رسکت)    ۸۱۱
بررسی اثر مهار کنندگی عصاره اتانولی گیاه کندر(Boswellia carterin) بر روی    ۸۱۱
کالوس های گیاهی، پشتوانه های گیاهان دارویی در زمینه تولید آنتی‌اکسیدان‌ها    ۸۱۳
مطالعات کاریولوژیکی بر روی ۵ جمعیت طبیعی از گیاه دارویی قیچ    ۸۱۴
بررسی تنوع فلوریستیک – اکولوژیک گونه گیاه دارویی    ۸۱۵
القای کالوس و باززایی گیاه کامل از ریز نمونه های مختلف گیاه دارویی    ۸۱۶
مطالعه ویژگی های آناتومیکی برگ گونه گیاه دارویی    ۸۱۷
مقایسه اثرضدباکتریایی عصاره اتانولی اندامهای مختلف گیاه تمشکL.  Rubus    ۸۱۸
ارزیابی تنوع فیتوشیمیایی اسانس در برخی از جمعیت های مرزنجوش در ایران    ۸۱۹
مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس مرزنجوش(Origanum vulgare L. ssp. vulgare)    ۸۲۰
بررسی و مقایسه میزان اسانس ۵ گونه معروف آویشن    ۸۲۱
استقرار سامانه سوسپانسیون سلولی Alhagi camelurumn در فرآیند تولید کتچین    ۸۲۲
بررسی تغییرات ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در پالپ، مزوکارپ و پوست پرتقال    ۸۲۳
بررسی ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی، آنتوسیانینها و اسید مالیک میوه دو رقم سیب زرد    ۸۲۴
معرفی برخی از گیاهان داروئی شهرستان گناباد    ۸۲۵
بررسی مورفولوژیکی و خواص داروئی گیاه مورد(Myrtus commenis L.  )    ۸۲۶
تاثیر سایکوسل بر خصوصیات مورفولوژیک ریحان تحت شرایط تنش خشکی    ۸۲۷
استفاده از روش SDS-PAGE برای شناسایی گونههای    ۸۲۸
تعیین سطوح  عناصر ضروری و سمی در جلبک های دریایی خوراکی گراسیلاریا    ۸۲۹
مطالعه تأثیر غلظتهای مختلف Nacl بر خصوصیات جوانهزنی دو گونه با ارزش    ۸۳۰
اهمیت و شناخت گونه های گیاهان دارویی در توسعه مناطق    ۸۳۱
بررسی تغییرات مورفولوژیکی در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)    ۸۳۲
بررسی مرفولوژی خصوصیات رشدی میسلیومهای  قارچ داروئی    ۸۳۳
بررسی ترکیبات لیگنانی و فنولی در اندام های مختلف گیاه Linum album    ۸۳۴
استخراج فوق بحرانی آنتیاکسیدان آلفاتوکوفرول از ژل گیاه    ۸۳۵
بررسی اثرات دما و سرعت جریان هوای خشککن بر راندمان و کیفیت نهایی آویشن    ۸۳۶
مطالعه رشد و  برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهان شورپسند دارویی    ۸۳۷
مطالعه و بررسی پراکنش گونه های مختلف گیاه جاشیر در ایران    ۸۳۸
استخراج و اندازهگیری سافرانال از گیاه زعفران با استفاده از روش    USAEME-HPLC-UV    ۸۳۹
بررسی بازده تولید اسانس گیاه آویشن کرمانی    ۸۴۰
شناخت گیاه دارویی گونگزی تولیدکننده گز انگبین(شهد پارسی) بهعنوان محصول    ۸۴۱
آنالیز سیتوژنتیکی موسیر    ۸۴۲
شناسایی مواد تشکیل دهنده و بررسی اثرات آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره متانولی    ۸۴۳
بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و تعیین مقدار ترکیبات فنولی عصاره متانولی اندام های    ۸۴۴
بررسی تغییرات کمی وکیفی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه Asperula glomerata    ۸۴۵
استخراج وشناسایی ترکیبهای اسانس گیاه آویشن کوهی    ۸۴۶
بررسی تبدیل زیستی ترکیب سیترال توسط قارچ پنی سیلیوم  (Penicillium sp)    ۸۴۷
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره متانلی    ۸۴۸
استفاده از بذور گیاه داروئی اسفرزه به عنوان عامل ژله ایی کننده باارزش    ۸۴۹
تولید کاروتنویید ها از جلبک دونالیلا سالینا:گامی در جهت توسعه تولید غذاداروها    ۸۵۰
بوم شناسی و  تغییرات اسانس گیاه درمنه دشتی ( Artemisia  sieberi )  در    ۸۵۱
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های مورد، زنجفیل خشک و تازه بر تعدادی از    ۸۵۲
بوم شناسی و  تغییرات اسانس گیاه درمنه دشتی ( Artemisia  sieberi )  در    ۸۵۳
بررسی فلورستیک گونه های دارویی مهم خانواده چتریان    ۸۵۴
معرفی گونه دارویی مشکک سفیدAjuga chamaecistus)  ) و بررسی برخی از خصوصیات    ۸۵۵
بررسی نوسانات فصلی ترکیب های عمده اسانس گونه های اوکالیپتوس    ۸۵۶
تعیین مدل ریاضی ، ضریب نفوذ موثر و انرژی فعال سازی برای خشککردن ژل    ۸۵۷
بررسی تغییرات رنگ و میزان قندهای محلول ژل آلوئه ورا به روش خشک کردن مایکروویو    ۸۵۸
سالسیلیک اسید و پوترسین، محتوای رنگریزههای فتوسنتزی را درگیاهچههای    ۸۵۹
بهینه سازی آماری استخراج کاتچینهای چای سبز ایرانی با روش امواج ماوراء‌ صوت    ۸۶۰
مقایسه سه روش استخراج DNA از گونه های مختلف جنس زعفران    ۸۶۱
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره سیب گلاب بومی منطقه کاشان    ۸۶۲
بررسی تاثیرارتفاع برمیزان متابولیتهای ثانویه میوه گیاه آقطی    ۸۶۳
بررسی و معرفی گیاه دارویی مریم نخودی(Teucrium Polium)    ۸۶۴
اهمیت بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان دارویی    ۸۶۵
بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره گیاه بومادران    ۸۶۶
اندازگیری و شناسایی مقادیر تاکسول و ۱۰-DAB III در پوست و برگ درخت سرخدار ایران    ۸۶۷
پاسخ به تنش اکسیداتیو در گیاهان تراریخته گوجهفرنگی با بیان مداوم    ۸۶۸
بررسی فیتوشیمیایی عصاره اندامهای مختلف گیاه دارویی    ۸۶۹
مطالعه اکولوژیکی و آناتومیکی تعدادی از گونه ها ی دارویی  Nepeta L. در    ۸۷۰
بررسی پروفایل اسیدهای چرب شش نمونه زیتون و هسته زیتون    ۸۷۱
تعیین مقدار و بررسی پایداری میزان تام فلاونوئید موجود در آب و پوست ارقام    ۸۷۲
بررسی اثر روش خشک کردن بر میزان ترکیبات فنلی گیاهان    ۸۷۳
بررسی میزان ترکیبات فنلی قسمتهای هوایی گیاه سرخارگل    ۸۷۴
بررسی وجود ۵ فلاونویید عمده در گیاه مرزه (.Satureja sahendica Bornm)    ۸۷۵
آنالیزروغن اسانسی اندام هوائی گیاه  Artemisia torcomanica Gand    ۸۷۶
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنولیکی سه رقم سیب    ۸۷۷
بررسی تنوع ژنتیکی گیاه زولنگ  Eryngium caucasicum استان مازندران    ۸۷۸
بررسی خصوصیات مورفولوژیکی،فیزیولوژیکی واکولوژیکی گیاه دارویی گل راعـی    ۸۷۹
ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گیاه دارویی رازیانه با استفاده از نشانگرهای ملکولی AFLP    ۸۸۰
اثر خاک و  شیب بر اسانس  گیاه مریم نخودی (  Teucrium polium )    ۸۸۱
اثر ارتفاع بر روغن اسانس گیاه مریم نخودی ( Teucrium polium )    ۸۸۲
بررسی فیتوشیمیایی عصاره متانولی گیاه داروییAchillea millefolium L.    ۸۸۳
بررسی ترکیب شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی و آنتی میکروبی اسانس و عصاره متانولی    ۸۸۴
مقایسه توانایی فراکشن‌های آبی عصاره متانولی دارچین    ۸۸۵
بررسی محتوای اسیدهای چرب گیاه Adonis wolgensis از شمال ایران    ۸۸۵
بررسی ترکیب شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی و آنتی میکروبی اسانس و عصاره متانولی    ۸۸۷
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده های گیاه دارویی مرزه با استفاده از صفات مرفولوژیک    ۸۸۸
شناسایی و تعیین مقدار بوسویلیک اسیدها در کندر    ۸۸۹
بررسی اسیدهای فنلیک در برگ گیاهان مریم گلی، بادرنجبویه، کنگر وحشی ، انگور    ۸۹۰
آنالیزآلکالوئیدها در بذرهای خام و اصلاح شده گیاه آذراقی    ۸۹۱
اثر زمان برداشت  و روش استخراج بر کمیت و کیفیت اسانس    ۸۹۲
سمیت سلولی گیاه مصفای بیابانی(Inula grantides)    ۸۹۳
سمیت سلولی گیاه مصفای چشم مسیح(Inula oculus-chrsiti)    ۸۹۴
بررسی تنوع در میزان فنل کل، فلاونوئید و ظرفیت آنتی اکسیدانی ده توده ایرانی و    ۸۹۵
بررسی میزان استویوزاید، فنل، فلاونوئید و فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه استویا    ۸۹۶
بررسی نیازهای بوم شناختی واتنوبوتانی هفت بند پاکوتاه    ۸۹۷
مطالعه اکولو ژیکی و اتنو بوتانیکی منطقه زو ارم در استان خراسان شمالی    ۸۹۹
بررسی فنولوژی و عملکرد اسانس اندامهای مختلف گیاه دارویی انجدان رومی    ۹۰۰
ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه پونه گاوی    ۹۰۱
اثر تنش خشکی روی خصوصیات مورفولوژیکی، کمیت و کیفیت اسانس    ۹۰۲
بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره الکلی اندام های مختلف گیاه گاو زبان    ۹۰۳
استخراج اولئوروپئین از برگ زیتون با استفاده از روش SPME-HPLC    ۹۰۴
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی بومادران  Achillea Wilhelmsii منطقه رینه    ۹۰۵
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس اندام هوایی بو مادران هزار برگ منطقه رینه دماوند    ۹۰۶
خواص ضد میکروبی، موتاژنز و آنتی موتاژنز اسانس مرزه سهندیکا    ۹۰۷
بررسی اثر ضد میکروبی اسانس اُسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر برخی از    ۹۰۸
بررسی اثر آنتیاکسیدانی اسانس روغنی زیرۀ کوهی (Bunium persicum)    ۹۰۹
بررسی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن گل گاو زبان ایرانی    ۹۱۰
اندازهگیری  میزان ترکیبات فنلی ، تانن قابل استخراج و آنتوسیانین در گل گاو زبان ایرانی    ۹۱۱
تاثیر برخی عوامل بر ویژگیهای رئولوژیکی مخلوط صمغ‌های فارسی-کتیرا    ۹۱۲
بررسی تاثیر اسانس Rosemarinus officinalis   بر قارچ    ۹۱۳
ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گیاه دارویی ختمی با استفاده از نشانگر ملکولی AFLP    ۹۱۴
روش جامع استخراج DNA از گیاهان دارویی:مطالعه موردی روی ختمی    ۹۱۵
بررسی اثرات آنتی اکسیدان و ارزیابی میزان محتوای فنولی تام عصاره ی    ۹۱۶
در بعضی از (RAPD بررسی تنوع شیمیایی و مولکولی (با استفاده از نشانگر    ۹۱۷
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و الکلی پوست سبز میوه گردو بر باکتریهای    ۹۱۹
مطالعه فیتوشیمیایی گیاه Astrodaucus Orientalis    ۹۲۰
اثرات آنتی میکروبیال غلظت های مختلف عصاره ی گیاه   Ferula assufotidea    ۹۲۱
سازه‏های مؤثر بر مصرف گیاهان دارویی در شهرستان یزد    ۹۲۲
بررسی مهمترین ترکیبات روغن اسانسی گیاه دارویی نارنج    ۹۲۳
اهمیت ذخایر ژنتیک گیاهی و دانش بومی در رویکرد توسعه پایدار    ۹۲۴
بررسی پوشش گیاهی منطقه کوار در استان فارس    ۹۲۵
ارزیابی برخی ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و فیزیکوشیمیایی صمغ بادام کوهی    ۹۲۶
بررسی خواص حل‌شوندگی و مقایسه برخی ویژگی‌های بخش‌های محلول و نامحلول    ۹۲۷
تعیین ترکیبات اسانس گونه Star anise (Illicium verum) با استفاده از روش    ۹۲۸
بررسی ترکیب شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی‌اکسدانی اسانس و عصاره متانولی Eucalyptus    ۹۲۹
بررسی ترکیب شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی و آنتی میکروبی اسانس و عصاره    ۹۳۰
بررسی ترکیب شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی‌اکسدانی اسانس و عصاره متانولی Eucalyptus    ۹۳۱
بررسی تنوع در میزان فنل کل، فلاونوئید و ظرفیت آنتی اکسیدانی ده توده ایرانی و    ۹۳۲
مطالعه ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس میوه و برگ گیاه    ۹۳۳
بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ درخت زیتون    ۹۳۴
بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت پراکسیداز و کاتالاز در بذر مارتیغال با بنیه    ۹۳۵
جدوار  گیاهی کهن و باستانی با خواص نهفته    ۹۳۶
ردیابی ژن های کلروپلاستی انار    ۹۳۷
استخراج ترکیبات موثره از گیاهان دارویی با کمک سیستم های غشایی    ۹۳۸
چکیده مطالبی پیرامون محصولات فرعی با تأکید بر بهره برداری از گیاه باریجه    ۹۳۹
ارزیابی خصوصیات اکوفیتوشیمیایی گیاهان دارویی خانواده نعنا    ۹۴۰
بررسی تغییرات فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانتی کورمهای زعفران    ۹۴۱
بررسی انواع روشهای استخراج DNA از گیاه کرفس Apium graveolens    ۹۴۲
بررسی اثر عصاره های گیاهی آنقوزه،کلپوره و ذرت بر توانایی اتصال  Streptococcus    ۹۴۳
بررسی اثرضدباکتریایی و ضد اتصالی گلاب و دهانشویه گیاهی پرسیکا بر استرپتوکوکوسی    ۹۴۴
تاثیر دماهای مختلف خشک کردن بر میزان اسانس گیاه رزماری    ۹۴۵
معرفی گیاهان دارویی منطقه ماهی کور، لون، لرستان    ۹۴۶
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی ,عناصر معدنی و خواص ضد میکروبی گیاه پولیکارِیا    ۹۴۷
بررسی اسانس وخواص آنتی اکسیدانی گیاه کاکوتی کوهی    ۹۴۸
بررسی تاثیرعوامل محیطی بر پراکنش اکولوژیک گیاه دارویی کلپوره درمنطقه تنگ    ۹۴۹
معرفی  گیاهان دارویی منطقه لشگردر همدان    ۹۵۰
ارزیابی تنوع ژنتیکی گونه دارویی نمدار در جنگل های هیرکانی    ۹۵۱
معرفی گیاهان دارویی منطقه کلاله با تاکید بر بیولوژی و اثرات دارویی    ۹۵۲
بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم زرشک (دانه داروبی دانه ) در خراسان جنوبی    ۹۵۳
بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم عناب در خراسان جنوبی وایجاد باغ کلکسیون    ۹۵۴
بررسی آنالیز شیمیایی و بیومتری الیاف حاصل از پسماند ریشه شیرین بیان    ۹۵۵
مطالعه تاثیر ترکیبات هورمونی مختلف بر کالوس زایی گیاه دارویی لوزارنگ    ۹۵۶
بررسی محتوای فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در گلبرگ برخی مرکبات    ۹۵۷
کاغذ گیاهی- بدون استفاده از قطع درختان    ۹۵۸
بررسی ترکیب شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی و آنتی میکروبی اسانس و عصاره    ۹۵۹
بهینه سازی روش شمارش کروموزمی و تعیین سطح پلوئیدی در ژنوتیپ های ایرانی    ۹۶۰
بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia )    ۹۶۱
معرفی مهم ترین گیاهان دارویی مراتع سیستان، قابل استفاده در طب سنتی    ۹۶۲
خواص ضد باکتریائی و جذب رادیکال آزاد عصاره های گونه های مختلف    ۹۶۳
ارزیابی استخراج با مایع تحت فشار، تسهیل شده با سورفاکتانت،  به منظور تعیین گلیسیریزین    ۹۶۴
استخراج ترکیبات فراسودمند تغذیه ای و دارویی از ریشه شیرین بیان با استفاده از آب تحت    ۹۶۵
پیشرفت های اخیر در زمینه آنالیز گیاهان داروئی با استفاده از HPLC/MS    ۹۶۶
مقایسه عوامل موثر بر توسعه فرآوری گیاهان معطر شهرستان کاشان بین دوگروه فرآوریکنندگان    ۹۶۷
بررسی عوامل موثر بر توسعه فرآوری صنعتی گیاهان معطر شهرستان کاشان    ۹۶۸
بررسی اثر ضد قارچی عصاره گیاه خوشاریزه با نام علمی (Echinophora platyloba)    ۹۶۹
شناسایی ترکیبات اسانس گیاه دارویی پونه Mentha longifolia (L.) Hudason    ۹۷۰
ژنومی از گیاه دارویی رزماری DNA  بهینه سازی استخراج    ۹۷۱
معرفی تعدادی ازمهمترین گیاهان داروئی مراتع ییلاقی آلاشت سوادکوه    ۹۷۲
اثرات ضد باکتریایی اسانس رزماری بر روی استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم    ۹۷۳
بررسی کمی برخی از متابولیت های ثانویه گیاه داروییViscum album L.    ۹۷۴
بررسی کمی برخی از متابولیت های ثانویه گیاه دارویی Laurus nobilis L.    ۹۷۵
بررسی اثرگلایسین بتایین بر درصد اسانس و درصدکامازولن ارقام بابونه آلمانی    ۹۷۶
گیاهان داروئی کویر ابرکوه یزد    ۹۷۷
معرفی و پراکنش گونه داروئی Phragmites australis در استان یزد    ۹۷۸
شناسایی مواد تشکیل دهنده موجود در اسانس روغنی گیاه داروئی    ۹۷۹
بررسی و تعیین ترکیبات شیمیایی گیاه Portulaca  oleracea     ۹۸۰
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای گیاه دارویی عناب  (Ziziphus jujuba Mill.)    ۹۸۱
بررسی کمیت و ترکیبات شیمیایی اسانس بذر گیاه دارویی بهلیمو    ۹۸۲
مدتزمان خشکشدن و عملکرد اسانس گیاه دارویی بهلیمو تحت تاثیر    ۹۸۳
ارزیابی مقدار اسانس و شناسایی اجزای اسانس بذر گیاه دارویی رازیانه    ۹۸۴
ارزیابی میزان اسانس در اندامهای رویشی و زایشی گیاه دارویی بهلیمو    ۹۸۵
ارزیابی مقدار اسانس و شناسایی اجزای اسانس بذر گیاه دارویی رازیانه    ۹۸۶
مروری جامع بر گونه دارویی  Capparis spinosa L.:    ۹۸۷
گیاه دم اسب بعنوان یک گیاه مهم دارویی    ۹۸۸
گیاه گزنه به عنوان یک گیاه مهم دارویی    ۹۸۹
هاجر شایسته، سعید ملک زاده شفارودی، کمال غوث، فرج الله شهریاری    ۹۹۰
استفاده از گیاه فستوکای بلند (Festuca arundinacea  (جهت گیاه پالایی ترکیبات نفتی    ۹۹۱
بررسی تغییرات ماده موثر پونه آبی ( Mentha aquatica) با استفاده از کلشی سین    ۹۹۲
بررسی میزان رشد و اسانس پرووانانس های Ecalyptus Camaldulensis    ۹۹۳
بررسی اثرات ضد قارچی گیاهان منطقه سمنان    ۹۹۴
مروری بر توانمندیهای فناوری RNA  تداخلی خاموشگر در مهندسی    ۹۹۵
عصاره گیری از دانه های زیره سبز با استفاده از تکنیک اولتراسوند    ۹۹۶
عصاره گیری از گیاه دارویی مریم گلی با استفاده از تکنیک اولتراسوند    ۹۹۷
بررسی فلورستیک و معرفی گیاهان داروئی استان خراسان رضوی    ۹۹۸
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی جمعیتهای مختلف آویشن باغی    ۹۹۹
تاثیر ارتفاع بر اسانس و ترکیبات گیاه آویشن    ۱۰۰۰
بررسی ترکیبات اسانس و فلاونوییدهای Nepeta depauperata Benth.    ۱۰۰۱
بررسی فیتو شیمیایی اسانس کرفس Apium graveolens L. منطقه ی کوهپایه ی کرمان    ۱۰۰۲
بررسی ترکیبات آلکالوییدی و فلاونوییدی در  گیاه    ۱۰۰۳
ارزیابی روش اسپکتروفتومتری طراحی شده جهت تعیین مقدار تام پلی فنول    ۱۰۰۴
مقایسه فیلوژنتیکی ژن های درگیر در بیوسنتز آنتوسیانین در گیاه    ۱۰۰۵
معرفی گیاهان دارویی مناطق جنوب و جنوب غربی استان لرستان    ۱۰۰۶
شناسایی ترکیبات اسانس گیاه. در دیناران استان چهارمحال و بختیاری    ۱۰۰۷
شناسایی ترکیبات اسانس گیاه دارویی چویل در دو رویشگاه بوئین و سی‌سخت    ۱۰۰۸
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره والک  بر برخی از باکتری های گرم مثبت و منفی و شناسایی مواد تشکلیل دهنده آن    ۱۰۰۹
تعیین روش مناسب جهت استخراج DNA ژنومی از برگ گیاه دارویی بابونه    ۱۰۱۰
بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره های الکلی گونه اندمیک کمای بینالودی    ۱۰۱۱
مطالعه اکولو‍ژیکی گونه دارویی آویشن کرمانی (Thymus carmanicus)  در منطقه خوانسار اصفهان    ۱۰۱۲
بررسی ترکیبات متشکله اسانس گیاه داروئی آویشن کرمانی (Thymus carmanicus) در شرایط رویشگاهی    ۱۰۱۳
بررسی آثار ضد میکروبی عصاره الکلی گیاهان  Labiatae Saliva Officinalis    ۱۰۱۴
معرفی برخی از گیاهان دارویی شهرستان قروه    ۱۰۱۵
اهمیت ارزش تغذیه ایی و دارویی برخی از گونه های قارچ های خوراکی    ۱۰۱۶
بررسی نحوه استخراج اسانس و شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در آن در اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis)    ۱۰۱۷
تأثیر پاکلوبوترازول بر برخی از صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita)    ۱۰۱۸
اندازه گیری و مقایسه روغن و اسید چرب موجود در میوه گیاه بلوط ایرانی (Brantii)    ۱۰۱۹
بررسی پتانسیل های موجود در گیاه دارویی بلوط    ۱۰۲۰
مطالعه ی کاریوتیپی دو اکوتیپ از گیاه بومادران    ۱۰۲۱
روشی آزمایشگاهی و سریع برای تشخیص و رسوبدهی متابولیت های ثانویه درد سر ساز در استخراج DNA در گیاه دارویی آویشن    ۱۰۲۲
بررسی فیتوشیمیایی عصاره های مختلف ریشه گیاه دارویی    ۱۰۲۳
بررسی مقایسه ای اثر ضد باکتریایی عصاره های مختلف  گیاه دارویی هواچوبه    ۱۰۲۴
فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در پاسخ به کروم درگیاهچه های تاتوره تماشایی (Datura innoxia)    ۱۰۲۵
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای گیاه دارویی نعناع فلفلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP  و RAPD    ۱۰۲۶
بررسی کمی برخی از متابولیت های ثانویه گیاه دارویی Portulaca grandiflora L.  در استان گلستان    ۱۰۲۷
معرفی گونه های گیاه دارویی آویشن(Thymus L.)  در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی    ۱۰۲۸
بررسی شیمیایی اسانس و روغن سیاه دانه و خرده نگاری پودر آن    ۱۰۲۹
سیستم چند مرحله‌ای استخراج عصاره گیاهان دارویی به روش جریان غیر همسو    ۱۰۳۰
استخراج اسانس از گیاه اسطوخدوس توسط روش تقطیر با بخار آب ستونی    ۱۰۳۱
بررسی اثرات دگرآسیبی چند گونه علف هرز روی جوانه زنی بذر    ۱۰۳۲
بررسی فنولو‍ژی گیاه دارویی همیشه بهار در شرایط آب و هوایی مشهد    ۱۰۳۳
بررسی روابط خویشاوندی گونه های زراعی و وحشی زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی    ۱۰۳۴
مقایسه مواد متشکله موجود در روغن اسانسی اندام هوائی گیاه. با استفاده از روشهای مختلف استخراج همراه با بررسی    ۱۰۳۵
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب ایران با استفاده از بارکدگذاری DNA (DNA Barcoding) و نشانگر مولکولی RAPD    ۱۰۳۶
ارزیابی اثرات ضد باکتریال عصاره هیدروالکلی ۴ گونه گیاه بومی    ۱۰۳۷
بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره خام گیاه Mentha piperita در شرایط آزمایشگاه    ۱۰۳۸
بررسی تنوّع در محصول خشک میوه و همچنین کمیّت و کیفیت اسانس در پانزده واریته ثبت شده گیاه دارویی آنیس    ۱۰۳۹
بررسی کارایی نشانگرهای مولکولی SAMPL  و AFLP در تعیین روابط ژنتیکی در گیاه دارویی مرزنجوش    ۱۰۴۰
بررسی  ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گونه    ۱۰۴۱
بررسی  ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گونه‌های    ۱۰۴۲
تنوع ترکیبات فلاونوئیدی به عنوان ترکیبات دارویی موثردر برخی از گونه های جنس گون در غرب کشور    ۱۰۴۳
بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی مورفولوژیک اکوتیپ های اهلی، وحشی و فرال دو گونه جنس Ficus در منطقه لرستان    ۱۰۴۴
شناسایی گیاهان دارویی و مرتعی معدن آهن گلالی    ۱۰۴۵
مقایسه ترکیبات تشکیل دهنده روغنهای اسانسی حاصل از برگ و گل گیاه رویشی در ایران    ۱۰۴۶
جداسازی و شناسایی ترکیبات فنلی-پلی فنلی در گیاه آمله    ۱۰۴۷
بررسی پتانسیل و پراکنش گیاهان دارویی در سری دو جنگل لاویج مازندران    ۱۰۴۸
شناسایی گیاهان داروئی ، عنصر رویشی و فرم رویشی در منطقه جبال بارز (جیرفت)    ۱۰۴۹
شناسایی اولیه‌ی پپتیدهای ضد باکتریایی از بذر گیاه Onobrychis sativa    ۱۰۵۰
ارزیابی کیفیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذرهای گیاه دارویی کرچک در استان فارس    ۱۰۵۱
تاثیر تیمارهای مختلف هورمونی بر کالوس زایی برگ گیاه دارویی پروانش    و ارزیابی میزان آلکالوئید کالوس    ۱۰۵۲
بررسی تنوع ژنتیکی گیاه گزنه در فلور مازندران با استفاده از مارکر RAPD    ۱۰۵۳
اثر تنش خشکی بر اسانس و ترکیبات اسانس گیاه دارویی مرزه رقم مبارکه اصفهان    ۱۰۵۴
تعیین روابط خویشاوندی و تنوع ژنتیکی اکوتیپهای گیاه دارویی بادرنجبویه    ۱۰۵۵
بررسی کارآیی نشانگرهای مبنی بر رتروترانسپوزونهای جو در تعیین روابط خویشاوندی و تنوع ژنتیکی اکوتیپهای    ۱۰۵۶
اندازه گیری ترکیب آرتمیزین در نمونه های  گیاه با استفاده از HPLC-UV بعد از مشتق سازی در طول موج ۲۶۰ نانومتر    ۱۰۵۷
مطالعه اکولوژیکی گونه دارویی لگجی (Capparis spinosa) در استان کرمان    ۱۰۵۸
بررسی نیازهای بوم شناختی و خواص دارویی گونه وشا (Dorema ammoniacum)    ۱۰۵۹
شناسایی و معرفی مهمترین گیاهان دارویی مراتع با بهره گیری از دانش بومی    ۱۰۶۰
شناسایی و جمع آوری گیاهان دارویی استان لرستان    ۱۰۶۱
جمع آوری، شناسایی،ارزیابی،  تعدادی از بذور گیاهان دارویی استان کرمان    ۱۰۶۲
فوجیوا    ۱۰۶۳
بررسی محتوای تام فلاونوئیدی ، پلی فنلی و خواص آنتی اکسیدانی عصاره آبی و الکلی سنبله ارغوانیL.)  (Stachys inflata    ۱۰۶۴
اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک آویشن باغی    ۱۰۶۵
ارزیابی ویژگی های تعدادی از توده های سیر (Allium sativum) بومی ایران    ۱۰۶۶
اثرات آنتی اکسیدانی و ضد رادیکالی آویکولارین یک فلاوانون گلیکوزید    ۱۰۶۷
بررسی میزان روغن و اسیدهای چرب بذرهای کرچک در استان فارس    ۱۰۶۸
معرفی گونه دارویی سرخدار  (Taxus baccata L)    ۱۰۶۹
اکولوژی، فنولوژی و خواص دارویی گیاهان علفی کف ‌جنگل در شمال کشور    ۱۰۷۰
اثرآنتی مایکوباکتریال عصاره باریجه    ۱۰۷۱
معرفی مهمترین گیاهان دارویی حوزه چسلی از حوزه ماسال گیلان با تاکید بر خواص وبخش مورد استفاده آن    ۱۰۷۲
بررسی فنولوژی و عملکرد چند گیاه دارویی در شرایط منطقه سیستان    ۱۰۷۳
بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس گیاه رازیانه در شرایط منطقه سیستان    ۱۰۷۴
مطالعه راهکارهای بیوتکنولوژی کاربرد  الیسیتور و پیشماده در کشتهای سوسپانسیون سلولی گیاه دارویی ماریتیغال    ۱۰۷۵
مقایسه مقدار اسانس گیاه دارویی گل کبود( Pervoskia abrotanoides Karel ) در حالت طبیعی و زراعی    ۱۰۷۶
بررسی خواص آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان ترکیبات موجود در عصاره گیاه Nerium oleander (خرزهره(    ۱۰۷۷
بررسی خواص آنتی باکتریال وآنتی اکسیدان کمپلکسهای حاصل از عصاره دارچین     ( سینما آلدئید )    ۱۰۷۸
بررسی فیتوشیمیایی عصاره اندامهای مختلف گیاه دارویی Berberis vulgaris L.  در شرق استان گلستان    ۱۰۷۹
مطالعه محتوای ساپوژنین های استروئیدی و فیتواسترولها در قطعات جداکشت و کشت بافت چند گونه از شنبلیله های ایران    ۱۰۸۰
بررسی سینرژیستی اسانس آویشن شیرازی و آنتی بیوتیک ها بر روی  استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم    ۱۰۸۱
بررسی فلور، شکل زیستی و کوریوتیپ های گیاهان دارویی جنگل های    ۱۰۸۲
شرق استان اردبیل    ۱۰۸۲
معرفی تعدادی ازمهمترین  گیاهان داروئی مراتع مشجر وییلاقی منطقه سنگده (دودانگه ساری )    ۱۰۸۳
بررسی مراحل  فنولوژی ۵ گونه گیاهی  دارویی در منطقه لار    ۱۰۸۴
شناسایی و بررسی وبزگیهای رویشگاهی گونه های جنس  Nepetaدر استان مازندران    ۱۰۸۵
شناسایی و بررسی ویژگیهای رویشگاهی گونه های جنس کاکوتی در استان مازندران    ۱۰۸۶
بررسی روند انقراض کنگر وحشیدر دامنه ی رشته کوه میشوداغ واقع در شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی    ۱۰۸۷
استخراج کلروپلاست و ژنوم کلروپلاستی از گیاه باد رنجبویه  ( Melissa officinalis L.)    ۱۰۸۸
اثر ضد میکروبی روغن اسانسی گیاه Kracsh  Artemisia deserti    ۱۰۸۹
روغن فرار و فعالیت ضد میکروبی گیاه Artemisia kermanensis podl    ۱۰۹۰
بررسی اثر ارتفاع بر نوع و میزان مواد موثره گیاه گزنه(Urtica dioica)    ۱۰۹۱
بررسی و معرفی گیاهان دارویی کوسالان کردستان    ۱۰۹۲
معرفی تعدادی از قارچ های ماکروسکپی با خواص دارویی در جنگل شصت کلاته-گرگان    ۱۰۹۳
مطالعه اثر بخشی عصاره آبی-الکلی ریشه گیاه زرشک در جلوگیری از رشد باکتری بروسلا آبورتوس    ۱۰۹۴
بررسی فیتوشیمیایی دو گونه دارواش حقیقی (Viscum album L.) و دارواش پاکوتاه (Arceuthobium oxyceri)    ۱۰۹۵
مقایسه ترکیبات تشکیل دهنده روغن اسانسی حاصل از برگ و گل گیاه    ۱۰۹۶
Phlomis olivieri Benth. رویشی در ایران    ۱۰۹۶
تنوع زیستی واتنوبوتانی فلور دارویی مانداب های شیب جنوبی البرز    ۱۰۹۷
بررسی عملکرد اسانس و ترکیبات شیمیایی آن در اکسشن های گل محمدی    ۱۰۹۸
نمدار(Tilia platyphyllos Scop.) درختی صنعتی، تزیینی و دارویی    ۱۰۹۹
بررسی و مقایسه روش های استخراج ترکیبات فنولیک به کمک امواج مایکروویو و سیستم برگشت حلال از ریشه شیرین بیان    ۱۱۰۰
بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات فنولیک به کمک اولتراسونیک از ریشه شیرین بیان با روش سطح پاسخ    ۱۱۰۱
مقایسه مورفولوژیک مرزه جنگلی Satureja mutica ایران    ۱۱۰۲
رابطه بین بازده اسانس و صفات مورفولوژیک مرزه جنگلی (Satureja mutica)    ۱۱۰۳
بررسی خواص ضد باکتریایی اسانس گیاه Lamium garganicum به    ۱۱۰۴
بررسی و مقایسه عناصر معدنی موجود در دو گونه مرزه Satureja hortensis و در مراحل مختلف رشد    ۱۱۰۵
شناسایی و بهره برداری بهینه از گیاهان دارویی دهستان جبل(بخش کوهپایه-استان اصفهان)    ۱۱۰۶
نقش ارتفاع در میزان عناصر معدنی موجود در گیاه دارویی    ۱۱۰۷
معرفی گونه مهم دارویی دم اسب ( telmatia Ehrh.  Equisetum ) و نقش آن درطب سنتی    ۱۱۰۸
بررسی تاثیر رویش گاه های مختلف بر عملکرد ماده موثره گونه  دارویی    ۱۱۰۹
Thymus fallax در استان همدان    ۱۱۰۹
ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه aucheri Boiss  Rhabdosciadium   از ایران    ۱۱۱۰
معرفی ۹ کموتیپ گیاه دارویی (Lamiaceae)Thymus eriocalyx در کشور ایران  با استفاده از روش    ۱۱۱۱
بررسی تاثیر رویش گاه های مختلف بر عملکرد ماده موثره گونه  دارویی    ۱۱۱۲
بررسی ترکیبات فنلی ، فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان رزمارینیک اسید برگ های اکلیل کوهی  در فصول مختلف    ۱۱۱۳
بررسی ترکیبات شیمیایی و اکولوژیک گونه دارویی Tecurium polium    ۱۱۱۴
شناسایی ترکیبات شیمیایی و بررسی اکولوژیکی گونه دارویی   Stachys inflata Benth    ۱۱۱۵
بررسی فنولوژی گونه جدید اسپیره شیخی و مقایسه آن با گونه های دیگر اسپیره در باغ گیاه شناسی نوشهر    ۱۱۱۶
معرفی و پراکنش گونه داروئی Artemisia sieberi در استان یزد    ۱۱۱۷
بررسی کمی و کیفی اسانس حاصل از یک اکوتایپ خاص آویشن شیرازی    ۱۱۱۸
حفظ کیفیت گیاهان دارویی توسط پرتوتابی    ۱۱۱۹
مکان یابی اقلیمی گیاهان دارویی    ۱۱۲۰
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و اثر حلال های مختلف بر روی مقدار فنل کل در گیاه تمشک (Rubus anatolicus Focke)    ۱۱۲۱
آنالیز اسید های چرب موجود در بذر گیاهان اسفناج کاهو و گاو زبان    ۱۱۲۲
بررسی اجزای شیمیایی اسانس برگ و ریشهAnethum graveolens    ۱۱۲۳
مقایسه میزان پروتئین، پیکروکروسین، کروسین و سافرانال سه اکوتیپ زعفران زراعی (.Crocus sativus L)    ۱۱۲۴
بررسی ترکیب شیمیایی، اثرات ضدمیکروبی و آنتی‏اکسیدانی اسانس میخک (Eugenia caryophyllata Thunb)    ۱۱۲۵
تاثیر بسته بندی های مختلف بر برخی از مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی بادرشبی(Dracocephalum moldavica)    ۱۱۲۶
بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن و شرایط محیط رشد  بر میزان اسانس و بار میکروبی گیاه دارویی بادرشبی    ۱۱۲۷
بررسی و شناسایی گیاهان اسانس دار در استان آذربایجان غربی    ۱۱۲۸
شناسایی وپراکنش برخی ازگونه های گیاه دارویی واندومیک    ۱۱۲۹
شهرستان های ماکو و شوط    ۱۱۲۹
مدل سازی رابطه ی کمی ساختار – بازداریQSRR))  شاخص بازداری کروماتوگرافی روغن اسانسی با استفاده از تکنیک    ۱۱۳۰
کاربرد الگوریتم ژنتیک به همراه همبستگی خطی چندگانه جهت پیشبینی رفتار کروماتوگرافی ترکیبات طبیعی موجود در روغن    ۱۱۳۱
بررسی  قدرت رنگی زعفرانهای ارسالی به آزمایشگاه مواد غذایی گناباد درطی سال ۸۹-۱۳۸۸ به روش اسپکتروفتومتری    ۱۱۳۲
بررسی اثر ضدقارچی اسانس  نعنا فلفلی و آویشن باغی بر روی قارچ    ۱۱۳۳
بررسی ارتباط شاخص سطح برگ و میزان عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف گل محمدی  در استان چهار محال و بختیاری    ۱۱۳۴
مقایسه میزان عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill)    ۱۱۳۵
بررسی تنوع مورفولوژیکی و شیمیایی چای کوهی در  استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان    ۱۱۳۶
اثر کاربرد PGPR ومایکوریزا بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی وعملکرد بادرنجبویه(Melissa officinalis L.)    ۱۱۳۷
مطالعه آزمایشگاهی اثرات  ضد قارچی اسانس گیاه دارویی افسنطین بر روی سوش های استاندارد آسپرژیلوس فلاووس، فوزاریوم    ۱۱۳۸
بررسی محتوای ترکیبات فرار در بذر گیاه Echinophora orientalis    ۱۱۳۹
معرفی خصوصیات آگرواکولوژیک دو گیاه دارویی مریم گلی (Salvia  sclarea  ) و توت روباه در استان لرستان    ۱۱۴۰
مطالعه رفتار رشد باکتری های پاتوژن اشرشیاکلی و سالمونلا در شرایط محیط آزمایشگاهی تحت تاثیر اسانس گزنه    ۱۱۴۱
مطالعه ترکیب شیمیایی و خصوصیت  ضد میکروبی اسانس پونه کوهی  علیه  باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در  شرایط محیط    ۱۱۴۲
اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه گل مکزیکی (Agastache foeniculum) در شرایط گلخانه    ۱۱۴۳
بررسی فلورستیک و معرفی گیاهان داروئی استان خراسان رضوی    ۱۱۴۴
معرفی ارقام صنوبردلتوئیدس Populus deltoides))ازنظر کاربردهای دارویی    ۱۱۴۵
بررسی فلور و تعیین شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان دارویی اطراف سد سفیدرود    ۱۱۴۶
تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز تحت تاثیر آبسزیک اسید    ۱۱۴۷
بررسی ویژگی های دارویی و وضعیت پراکنش برخی گیاهان بومی در استان چهارمحال بختیاری    ۱۱۴۸
بررسی ویژگی های دارویی و وضعیت پراکنش برخی گیاهان بومی در استان چهارمحال بختیاری    ۱۱۴۹
اثر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم بر رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در برگ و ریشه گیاه دارویی گزنه    ۱۱۵۰
بررسی خصوصیات کمی و کیفی اسانس زیره ایرانی حاصل از روش های تقطیر با آب و تقطیر با بخار آب    ۱۱۵۱
بررسی و شناسایی گیاهان دارویی منطقه  بم جهت دستیابی به روش های صحیح بهره برداری از منابع طبیعی منطقه    ۱۱۵۲
(بررسی خصوصیات سیتوژنتیک و کاریوتیپ گیاه دارویی ریواس Rheum ribes )    ۱۱۵۳
مقایسه توانایی آنتی اکسیدانی اسانس و فراکشن های مختلف عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)    ۱۱۵۴
مقایسه دو واریته مجاری و بومی ماریتیغال از نظر سازگاری    ۱۱۵۵
تعیین مناسب ترین دمای خشک کردن و آسیاب کردن در کمیت اسانس برگ اکالیپتوس گلوبولوس    ۱۱۵۶
بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف گیاه خاک شیر    ۱۱۵۷
مقایسه محتوای گلیکوزیدهای قلبی استخراج شده از سه گیاه    ۱۱۵۸
بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره های آبی، اتانولی و استونی اندام های هوایی کاکوتی کوهی بر روی سالمونلا تیفی+Vi     ۱۱۵۹
معرفی آشناترین گیاهان دارویی استان تهران و عوامل محدود کننده توسعه آنها    ۱۱۶۰
بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز سیب زمینی در واکنش به اثر  آنتی اکسیدانی اسانس های آویشن، گشنیز و رزماری    ۱۱۶۱
بررسی و مقایسه میزان سازگاری صبر زرد (Aloe vera) در جنوب ایران    ۱۱۶۲
بررسی مقایسه ای ویژگیهای گیاهشناختی و ترکیبهای شیمیایی  سه گونه Salvia    ۱۱۶۳
بررسی امکان کنترل درون شیشه‌ای دو گونه  قارچ B. cinerea و B. allii با استفاده از عصاره‌های هیدروالکلیک گیاهان دارویی    ۱۱۶۴
بررسی دانش بومی ۵ گونه از گیاهان دارویی منطقه مراوه تپه در فرهنگ عمومی مردم ترکمن، استان گلستان    ۱۱۶۵
آشنایی بیشتر با گیاه دارویی مورد (Myrtus communis) و بررسی پراکنش جغرافیایی آن در استان کهگیلویه و بویراحمد    ۱۱۶۶
ارزیابی تاثیر نوع اندام و مدت زمان اسانس گیری بر درصد اسانس استحصالی از گیاه دارویی بومادران زرد    ۱۱۶۷
اثر شیب و ارتفاع زمین روی مقادیر قطر، طول، وزن و درصد تبایین گرز    ۱۱۶۸
تعیین نوع و مقدار درصد ماده مؤثره گرز خشخاش سیاه    ۱۱۶۹
اثرات آللوپاتی سه نوع علف هرز شامل تاج خروس،سلمک،توق بر روی رشد هدروتروفیک گیاهچه گیاه دارویی زنیان    ۱۱۷۰
کشت اقتصادی، ترویجی، آموزشی کشت گیاه دارویی    ۱۱۷۱
نعناع فلفلی( Mentha piperita L.)  در استان مرکزی    ۱۱۷۱
اندازه گیری کربوهیدراتها در گیاه اقاقیا  Robinia  pseudoacacia    ۱۱۷۲
بررسی فعالیت ضد باکتریائی اسانس آرتمزیا فراگرانس  بر روی برخی از    ۱۱۷۳
ارزیابی تنوع مورفولوژیکی در برخی از جمعیت های گلپر(L. Heracleum persicum) بر اساس صفات زایشی    ۱۱۷۴
فورانوکومارین های برگ  گلپر ایرانی    ۱۱۷۵
بررسی مقایسه ای ترکیبهای شیمیایی  سه گونه    ۱۱۷۶
بررسی ویژگی های رویشگاهی و مشخصات  اکولوژیک دو گونه    ۱۱۷۷
استفاده از امیک ها   (Omics)در مطالعات گیاهان دارویی    ۱۱۷۸
معرفی گیاهان دارویی صمغ دارو شیرابه ای  استان کرمان    ۱۱۷۹
معرفی و شناسایی درختان و درختچه های دارویی  استان کرمان    ۱۱۸۰
تجزیه اسانس برگ گیاه آرتمیزیا ولگاریس در مراحل مختلف  رشدگیاه    ۱۱۸۱
توسعه فناوری استخراج چند مرحله ای جریان متقابل در استخراج مواد    ۱۱۸۲
بهینه سازی شرایط فرایندی استخراج عصاره گیاه بادرنجبویه    ۱۱۸۳
مقایسه ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گیاه ملیس کشت شده در شیراز و کرج    ۱۱۸۴
شناسایی ترکیبات آلی فرار در ریشه Astragalus Sahandi    ۱۱۸۵
معرفی گیاهان دارویی در معرض خطر شهرستان اراک    ۱۱۸۶
شناسایی گیاهان دارویی منطقه اسلام آبادغرب :    ۱۱۸۷
استخراج و شناسایی کوئرستین در برگ های برخی از گیاهان عالی با استفاده از روش های کروماتوگرافی    ۱۱۸۸
معرفی گیاهان دارویی منطقه طبس    ۱۱۸۹
معرفی گیاهان دارویی مرتع رینه    ۱۱۹۰
تاثیر جهت جغرافیایی تاج درخت روی فلاونوئید نارنجین در میوه های چهار گونه  مرکبات    ۱۱۹۱
بررسی فیتوشیمیائی عصاره اندام های مختلف گیاه دارویی    ۱۱۹۲
Silybum marianum L. در شرق استان گلستان    ۱۱۹۲
بررسی اجزای تشکیل دهنده ی روغن فرار گونه ی Mentha Pulegium    ۱۱۹۳
شناسایی اجزاء شیمیایی مواد استخراجی چوب پسماندهای کیوی با استفاده ازفنون    ۱۱۹۴
مروری بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنلی عسل بدست آمده از برخی    ۱۱۹۵
مقایسه کمیت اسانس ۱۲ جمعیت نوروزک ( Salvia leriifolia Benth.)  در ایران    ۱۱۹۶
مقایسه میزان اسانس در بخش های رویشی و زایشی نوروزک    ۱۱۹۷
بررسی برخی ویژگی های شیمیایی روغن و بذر جمعیت های مختلف دانه روغنی نوروزک در ایران    ۱۱۹۸
بررسی گونه های دارویی حوزه آبخیز لاسم هراز    ۱۱۹۹

مقالات سخنرانی محور تخصصی علوم پزشکی
بررسی اثرات ایمونومدولاتوری عصاره گیاه اسکروفولاریا استریاتا بر سیستم ایمنی    ۱۲۰۱
استخراج،خالص سازی و شناسایی مواد حاصل از عصاره کلروفرمی برگ گیاه گردو به منظور بررسی اثرات ضد سرطانی    ۱۲۰۲
رویکرد منطقی به گیاهان دارویی و طب سنتی    ۱۲۰۳
مقایسه اثرات ژئومتریک و هیستوپاتولوژیک مصرف موضعی عصاره گیاه مورد و اکسید روی بر روند التیام ثانویه زخم تجربی    ۱۲۰۴
مطالعه تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه زالزالک  بر میزان کلسترول تام سرم و لیپید پروکسیداسیون کبد    ۱۲۰۵
بررسی خاصیت سنارین گیاه کنگر فرنگی(آرتیشو) جهت درمان سنگ کلیه، مثانه و مجاری ادراری    ۱۲۰۶
تخلیص و مطالعه ساختار یک ترکیب ضد دیابت در دانه شنبلیله    ۱۲۰۷
بررسی اثر سیتوتوکسی سیتی و ضد سرطانی اسانس گیاه نوروزک    ۱۲۰۸
آنفلوانزا در طب سنتی ایران    ۱۲۰۹
بررسی اثر یکی از داروهای طب سنتی ایران (ناطسا) بر سطح سرمی کلسترول تام در بیماران مبتلا به هیپرکلسترولمی    ۱۲۱۰
شناسایی و استخراج ماده ضد سرطان psoralen درگیاه و آنالیز مولکولی ژن آنزیم کلیدی در چرخه ساخت psoralen    ۱۲۱۱
مطالعه تاثیر عصارهای متانولی گیاه گلپر ایرانی (Hypericum persicum) بر تمایز به استخوان سلول های بنیادی مزانشیمال    ۱۲۱۲
کلونینگ cDNAی ژن IGF1 جهت تولید انسولین انسانی در گیاهان    ۱۲۱۳

مقالات پوستری محور تخصصی علوم پزشکی
بررسی اثرات ضد باکتریایی گیاه Scorzonera Veratrifoliaبر روی باکتری های بیماری زای روده    ۱۲۱۴
بررسی اثرات ضد باکتریایی گیاه Scorzonera Veratrifoliaبر روی باکتری های بیماری زای روده    ۱۲۱۵
اثرات ضددردی عصاره ی هیدروالکلی ریشه گیاه کلزا در موش سوری    ۱۲۱۶
مطالعه ظرفیت آنتی اکسیدانی و اثر عصاره هیدروالکلی بابونه برسقط جنین در رتهای دیابتی باردار    ۱۲۱۷
مرزنجوش گزینه ای ارزشمند برای جانشینی آنتی بیوتیک های شیمیایی    ۱۲۱۸
اثرات آرام بخشی بادرنجبویه و بازار پسندی آن در جوامع امروزی    ۱۲۱۹
بررسی اثرعصاره آبی دارچین برمهار تکثیر رده سلولی لوسمی حادمیلوئیدی انسانی(HL60 ( درشرایطin vitro    ۱۲۲۰
بررسی اثر عصاره الکلی بابونه بر کسب و بیان حساسیت حرکتی ناشی از مورفین در موش سوری نر    ۱۲۲۱
استخراج و اندازه گیری ترکیب داروئی کولشیسین در پیاز گل حسرت و قرصهای ضد نقرس وسرم خون بروش  HPLC-UV    ۱۲۲۲
معرفی دانش بومی و یافته‌های جدید گیاه داروییPrimula auriculata در درمان بیماریهای چشمی در استان فارس    ۱۲۲۳
بررسی فعالیت های آنتی اکسیدانتی و آنتی همولیتیک حاصل از استخراج هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی    ۱۲۲۴
کاربرد گیاهان دارویی دریایی در داروسازی مدرن    ۱۲۲۵
نقش درمانی آنتی اکسیدان های انار در بیماری های قلبی ـ مغزی    ۱۲۲۶
بررسی خواص آلکالوئیدهای گیاه اسپند    ۱۲۲۷
معرفی گیاهان دارویی موثر در تسکین علائم یائسگی در زنان    ۱۲۲۸
اثرات آنتی اکسیدانی برگ درخت گردو برسطح  سرمی آنزیم های در موش های صحرایی نر تغذیه شده با رژیم پر کلسترول    ۱۲۲۹
مروری بر ترکیبات و کاربردهای گیاه دارویی عناب در طب سنتی و مدرن    ۱۲۳۰
مطالعه امکان استفاده از برخی آنتی بیوتیک ها و اسانس های گیاهی جهت کنترل باکتری بیماری زای اشریشیاکولای    ۱۲۳۱
ارزیابی خواص دارویی گونه های علفی و چوبی مناطق ییلاقی زیر آب سواد کوه    ۱۲۳۲
بررسی ترجیحات مصرفکنندگان برای مصرف گیاهان دارویی در شهرستان ساری    ۱۲۳۳
مطالعه تاثیر گیاه ترخون بر روی فعالیت فیبرینولیتیکی لخته خون در محیط آزمایشگاه    ۱۲۳۴
مهمترین وجوه اشتراک و افتراق طب گیاهی (Herbal Medicine)    ۱۲۳۵
اثر درمانی چای کومبوجا بر روی برخی فاکتورهای سرمی در رات    ۱۲۳۶
اثر تجویز عصاره گل انار بر میزان قند، انسولین و فشار خون مدل پیش دیابتی موش صحرائی ماده    ۱۲۳۷
دانش سنتی استفاده از گیاهان دارویی در طب شکسته بندی سنتی    ۱۲۳۸
بررسی جایگاه گیاهان دارویی در فرهنگ مردم مازندران (مطالعه موردی شهرستان ساری)    ۱۲۳۹
اثرات مختلف گیاه زنیان بر مجاری تنفسی خوکچه هندی    ۱۲۴۰
تاثیر سایتوتوکسیک عصاره سلولهای فندق بر سلولهای سرطانی(MCF-7, HEPG -2 )    ۱۲۴۱
بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس گیاه مریم گلی چسبناک(Salvia glutinosa L.) و کاربرد آن در پزشکی    ۱۲۴۲
تاثیر دارچین در میزان قند خون ناشتا بیماران دیابتی نوع ۲    ۱۲۴۳
گیاهان دارویی در دندانپزشکی سنتی ایران    ۱۲۴۴
اثرات جانبی گیاهان دارویی در ایجاد سقط و ناهنجاری های نوزادی    ۱۲۴۵
بررسی اتنوبوتانی (Ethnobotani) گیاهان دارویی منطقه گچساران    ۱۲۴۶
بررسی اثر عصاره الکلی گیاه شاهتره بر اگزمای پوستی مزمن؛ یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور    ۱۲۴۷
بررسی اثرات مهار کنندگی رادیکالهای آزاد گیاه مریم کوهی    ۱۲۴۸
(Swertia longifolia)    ۱۲۴۸
بررسی اثر سایتوتوکسیک گیاه Ferula persica روی رده های سلولی    ۱۲۴۹
بررسی ویژگیها،کاربردها و خواص داروئی گیاه  سیبزمینی شیرین    ۱۲۵۰
استفاده سنتی برخی گیاهان دارویی دراستان کرمان    ۱۲۵۱
فارماکوگنوزی در تهیه داروهای گیاهی    ۱۲۵۲
تاثیرعصاره گیاهی افسنطین در یک مدل زخم عفونی جراحی ناشی از استاف اورئوس در رت    ۱۲۵۳
سیر گیاه دارویی موثر در کاهش قند و چربی در افراد با قند و یا چربی خون بالا    ۱۲۵۴
اتنوفارماکولوژی دو گونه گیاه دارویی بومادران    ۱۲۵۵
بررسی اثراسانس گیاه گلپر (Heracleum persicum) در regression  پلاکهای اترواسکلروزی درعروق خرگوش نر    ۱۲۵۶
بررسی ترکیبات شیمیایی و داروئی موجود در گیاه صبر زرد Aloe vera L.    ۱۲۵۷
معرفی گیاهان دارویی موثر در درمان بیماری ام اس(MS)    ۱۲۵۸
بررسی اثرات محافظتی سیلیمارین بر ساختار و نیز شاخص آپوپتوتیک بخش قشری غده فوق کلیه هامسترهای تحت درمان    ۱۲۵۹
مطالعه استریولوژیک اثرات سیلیمارین بر روند مرگ برنامه ریزی شده سلولی در غده فوق کلیه    ۱۲۶۰
کاربری های طب سنتی گیاهان دارویی حوزه آبخیز سرخ آباد سوادکوه    ۱۲۶۱
داروهای گیاهی موثر بر میل جنسی زنان در طب سنتی ایران :طبقه بندی جدید    ۱۲۶۲
داروهای گیاهی خونریزی دهنده رحم در طب سنتی ایران :طبقه بندی جدید    ۱۲۶۳
بررسی اثرات سایتوتوکسیک گونه هایی از جنس Stachys    ۱۲۶۴
بررسی اثر عصاره گیاه Aloe vera بر تغییرات بیوشیمیایی خون    ۱۲۶۵
در موش رت دیابتی    ۱۲۶۵
خاصیت آنتی اکسیدانتی و سمیت سلولی اسانس آویشن دنایی و شوید    ۱۲۶۶
استفاده از گیاهان دارویی بومی استان خوزستان در درمان تب تیفوئید    ۱۲۶۷
استفاده از پتانسیل گیاهان دارویی در اگروهومئوپاتی    ۱۲۶۸
بررسی اثر ممانعت کنندگی فیتو کمیکال های گیاهی بر بروز سرطان    ۱۲۶۹
بررسی اتنوفارماکولوژی گیاه دارویی لاله واژگون گل نگین  نزد ایل طیبی استان کهگیلویه و بویر احمد    ۱۲۷۰
بررسی اثرات درمانی گیاه دارویی چای کوهی در طب سنتی ایل طیبی (مطالعه موردی: منطقه دلیکما شهرستان کهگیلویه)    ۱۲۷۱
جداسازی و شناسایی ترکیبات با اثر انعقاد خون در گیاه انجبار    ۱۲۷۲
اثر چربی های بلند گیاهی بر کاهش کلسترول خون    ۱۲۷۳
ارزیابی میزان آگاهی، اعتقاد و عملکرد مردم شهر یاسوج، نسبت به گیاهان دارویی    ۱۲۷۴
بررسی اثر ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی دانه انگور بر تورم ناشی از فرمالین در پای موش صحرایی    ۱۲۷۵
بررسی هیستومتریک ترمیم زخم موش های دیابتی تحت تاثیر پودر غلاف میوه گیاه  Prosopis  farcta    ۱۲۷۶
داروهای گیاهی رافع اختناق رحم در طب سنتی ایران :طبقه بندی جدید    ۱۲۷۷
بررسی تاثیر عصاره  متانولی گیاه به لیمو برفعالیت های ضد جهشی وضد سرطانی بااستفاده از باکتری جهش یافته    ۱۲۷۸
اهمیت باغات شفا بخش (Healing Gardens) و گیاهان دارویی در درمان بیماریهای روحی- روانی  (باغبانی درمانی)    ۱۲۷۹
معرفی مهم ترین گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان صرع    ۱۲۸۰
معرفی مهم ترین گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان رماتیسم مفصلی    ۱۲۸۱
مروری بر گیاهان دارویی مورد استفاده در طب سنتی جهت درمان دیابت    ۱۲۸۲
معرفی گیاهان دارویی موثر در پیشگیری و درمان بیماری سرطان    ۱۲۸۳
معرفی گیاهان موثر در درمان بیماریهای اعصاب و روان در ایران و جهان    ۱۲۸۴
مطالعه اتنوبوتانی قوم بربردر شهرستان قائمشهر مازندران    ۱۲۸۵
محلول شستشوی سطوح و محیط بیمارستانی با خاصیت آنتی سپتیک و آنتی باکتریال با استفاده از گیاه پونه و آویشن    ۱۲۸۶
پماد تومیر- آنتی اسپاسم- شل کننده عضلات گرفته و قسمت های تاشوی بدن با استفاده از بررسی گیاه سنبل بیابانی    ۱۲۸۷
معرفی مهم ترین گیاهان دارویی مراتع سیستان، قابل استفاده در طب سنتی    ۱۲۸۸
فعالیت ضد دیابتی و ارتباط آن با خواص آنتی اکسیدانی گیاهان داروئی    ۱۲۸۹
گیاهان دارویی استان لرستان با خواص ضد دیابتی    ۱۲۹۰
تاثیر تجویز خوراکی عصاره زنیان با غلظت های مختلف بر وزن گیری موشهای سوری    ۱۲۹۱
فرمولاسیون محلول خوراکی توویش و بررسی اثرات درمانی آن بر برونشیت مزمن    ۱۲۹۲
معرفی گیاهان دارویی با تأکید بر مواد موثره و اثرات درمانی    ۱۲۹۳
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه جاشیر بر درمان دیابت نوع دوم    ۱۲۹۴
بررسی تأثیر شیرین بیان در افزایش اثر داروهای ضد اسکیزوفرنی در خانم های مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن    ۱۲۹۵
ارزیابی خطرات در سمیت گیاهان دارویی    ۱۲۹۶
کاربرد نشانگرهای مولکولی درکنترل کیفیت و استاندارد سازی داروهای گیاهی    ۱۲۹۷
بررسی اثر آنتی بیوتیکی غلظتهای مختلف زردچوبه در شرایط In vitro    ۱۲۹۸
بررسی اتنوبوتانی و جایگاه گیاه دارویی کاسنی در طب سنتی (مطالعه موردی شهرستان ساری در استان مازندران)    ۱۲۹۹
مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی خاکشیر(Sysimbrium Irio) در درمان سنگ کلیه تجربی    ۱۳۰۶
تاثیر عصاره الکلی سیاهدانه بر میزان پرولیفریشن و آپوپتوزیس سلولهای سرطانی کلیه ردهACHN    ۱۳۰۷
بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی Pteridium aquilinum بر روی سلول های کارسینومای مثانه    ۱۳۰۸
بررسی اثر عصاره الکلی زنجبیل بر روی میزان پره آلبومین و آلبومین سرم خون در  موش های نر کوچک آزمایشگاهی    ۱۳۰۹
بررسی اثر مواد موثره عصاره های آبی و متانولی دارچین بر روی زمان انعقاد خون    ۱۳۱۰
استاندارد سازی و کنترل کیفیت داروهای گیاهی    ۱۳۱۱
بررسی اثر عصاره الکلی گیاه مریم گلی (Salvia limbata)  برروی سندرم قطع مورفین در موش سوری نر    ۱۳۱۲
تعیین انواع گیاهان دارویی پر مصرف در مناطق شهری و روستایی ایران    ۱۳۱۳
تعیین بیشترین گیاهان دارویی مورد استفاده درمناطق مختلف آب و هوایی ایران    ۱۳۱۴
گیاهان دارویی مورد استفاده در طب سنتی شهرستان اراک    ۱۳۱۵
ارزیابی نگرش مردم شهر اراک در زمینه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی    ۱۳۱۶
ارزیابی تاثیرات آنتی اکسیدانی عصاره ی دانه ی Gnetum gnemon در  حوزه ی دارویی    ۱۳۱۷
بررسی اثر مهار کنندگی عصاره سیر و آمینوگوانیدین بر واکنش گلیکوزیلاسیون غیر آنزیمی و محصولات نهایی    ۱۳۱۸
کاربرد گیاهان دارویی و طب مکمل در درمان دیسمنوره    ۱۳۱۹
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی فلفل سیاه بر فاکتورهای خونی موش های نر آزمایشگاهی    ۱۳۲۰
تحلیل دیدگاه های شهروندان شهر سنندج در مورد تولید، فراوری و مصرف گیاهان دارویی    ۱۳۲۱
بررسی اثرات آنتی هلیکوباکترپیلوری ماروبین ، یک لابدن دی ترپین از گیاه    ۱۳۲۲
اثرات ضد کا ندیدایی فراکسیون آلکالوییدی گیاه  نارنج ((Citrus aurantiumL. در شرایطIn Vitro    ۱۳۲۳
اثرات درمانی عصاره هیدروالکلی بارهنگ بر روی بافت ریه و نای در موش های رت  نر مبتلا به بیماری آسم    ۱۳۲۴
بررسی اثرات آنتی دیابتیک عصاره هیدرو الکلی گیاه جاشیر در مقایسه با انسولین    ۱۳۲۵
گیاهان مناسب برای درمان بیماری‌های کبدی    ۱۳۲۶
بررسی نظریۀ «ارتباط ویژگیهای ظاهری گیاهان با آثار طبی آنها» در قرون اخیر،    ۱۳۲۷
بررسی اثر تانن جهت ساخت کرم ایریسا (rishe-eirisa orris  Root) جهت جلوگیری ازپیری زودرس و چین و چروک    ۱۳۲۸
نقش داروخانه ها در توسعه و ترویج گیاهان دارویی در شهرستان کرج    ۱۳۲۹
بررسی استقبال مردم از گیاهان دارویی در شهرستان کرج    ۱۳۳۰
پژوهشی در فرهنگ گیاه درمانی روستای وسطی کلا قائمشهر    ۱۳۳۱
بررسی اتنوبوتانی و تنوع زیستی گیاهان دارویی سواحل ذخیره گاه زیست کره میانکاله    ۱۳۳۲
اثرات درمانی عصاره الکلی مریم گلی ( (Salvia Limbata در سندرم ترک اعتیاد    ۱۳۳۳
بررسی اثر در مانی عرق نعناع بر آکنه های پوستی یک کار آزمایی بالینی    ۱۳۳۴
گیاهان دارویی موثر بر اندام تنفسی از دیدگاه طب سنتی و گیاه شناسی دارویی مدرن    ۱۳۳۵
چگونگی اثر رایحه درمانی با استفاده از گیاهان داروئی در انسان(آروماتراپی)    ۱۳۳۶
بررسی ایمونوهیستوشیمیایی و آنالیز پارامترهای خونی تاثیر استفاده از عصاره چای سبز(GTE)در کاهش لیپوژنز،افزایش دفاع آنتی    ۱۳۳۷
بررسی تاثیر استفاده از گیاه دارویی سداب ( Ruta graveolens) بر آسیب های اکسیداتیو،التهابی و هیستوپاتولوژی آئورت    ۱۳۳۸
مطالعه تاثییر عصاره هیدروالکلی میوه زالزالک  بر میزان کلسترول تام سرم و لیپید پروکسیداسیون کبد در موشهای رت    ۱۳۳۹
درمان دارویی سرطان در منابع طب سنتی ایران    ۱۳۴۰
اثرات ضد جهشی بخش‌های رویشی گیاهان رزماری (Rosmarinus officinalis L.) و اسطوخودوس    ۱۳۴۱
معرفی ارقام صنوبر دلتوئیدس Populus deltoids)) از نظر کاربردهای دارویی    ۱۳۴۲
تاثیر عصاره کاسنی بر فیزیولوژی تولیدمثل موش نر کوچک آزمایشگاهی    ۱۳۴۳
تأثیر عصاره الکلی گیاه گلرنگ بر روی غلظت هورمون های جنسی در موش های کوچک آزمایشگاهی نر    ۱۳۴۴
بررسی اثر ضد لیستریوزی برخی گیاهان دارویی علیه لیستریا مونوسایتوژن    ۱۳۴۵
بررسی اثر افشره هیدروالکلی زیره سبز بر علائم بالینی بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر    ۱۳۴۶
بررسی تاثیر عصاره آبی به لیمو(Lemon verbena) بر استرس اکسیداتیو    ۱۳۴۷
بررسی دانش بومی ۵ گونه از گیاهان دارویی منطقه مراوه تپه در فرهنگ عمومی مردم ترکمن، استان گلستان    ۱۳۴۸
اتنوفارماکولوژی گیاها و در درمان سندروم روده تحریک پذیر (مطالعه موردی: مراتع تپهماهوری مراوه تپه، استان گلستان)    ۱۳۴۹
اثر مهاری سیلیبینین بر بیان ژن لپتین در رده سلولی سرطان پستان    ۱۳۵۰
باورهای مردمی و سنتی استان کرمان در مورد نحوه م صرف گیاهان دارویی موثر در درمان بیماریهای کبدی و مجاری صفراوی    ۱۳۵۱
بررسی اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی سرشاخه های چای کوهی    ۱۳۵۲
در موش سوری نر   (Stachys lavandulifolia Vahl)    ۱۳۵۲
اثر عصاره الکلی گیاه اسپند Peganum harmala بر باکتری E.coli 0157    ۱۳۵۳
اثر تعدیل کنندگی پروفایل لیپیدی روغن شاهدانه در حضور مسمومیت کبدی تجربی تتراکلریدکربن در موش صحرایی نر    ۱۳۵۴
تاثیر گیاه داروئی Heracleum persicum(گلپر) بر فولیکولوژنز تخمدان رت های بالغ ماده نژاد ویستار    ۱۳۵۵
اتنوفارماکولوژ‍‍‍‍ی گیاه دارویی مامیران  chelidonium majus L.در طب سنتی منطقه النگ دره نواحی جنگلی جنوب گرگان    ۱۳۵۶
اثر عصاره ی آبی گیاه Plantago major بر ترمیم زخم باز موش های سوری نژاد balb c    ۱۳۵۷
بی هوش کننده های گیاهی طبیعی جایگزین بی هوش کننده های شیمیایی    ۱۳۵۸
اثر عصاره آبی گل محمدی و اسانس رازیانه بر تانسیون آئورت    ۱۳۵۹
شناسایی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی البرز مرکزی در منطقه لفور      ۱۳۸۳
مطالعه نیازهای اکولوژیکی و معرفی گونه های اسانس دارخانواده نعناع در استان سمنان۱۳۸۴
تاثیر اسانس زیره سیاه بر روی میزان پروتئین و بیان ژن بتا-کاتنین در سرطان کولون القاء شده توسط دی متیل هیدرازین در رت.… ۱۳۸۵
تاثیر نوع سیستم کشت بر صفات زراعی و عملکرد میوه، دانه و در کدوی بذر برهنه
تاثیر دور آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی در گیاه بابونه معمولی.۱۳۸۷٫
تعیین بازدهی اسانس و عملکرد کمی در توده‌های مختلف ریحان در منطقه شهرقدس .۱۳۸۸
اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر میزان جذب عناصر معدنی گیاه دارویی مرزه ۱۳۸۹
بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص ضد میکروبی اسانس غنی از ایزوتیوسیانات گیاه گز روغنی Moringa peregrina .1390
بررسی خواص آنتی اکسیدانتی و ضد میکروبی عصاره های مختلف گیاه  Ajania semnanensis و تعیین ساختار  .۱۳۹۱
اثر هورمون پیکلورام بر کالوس زایی ریزنمونه های برگ و آندوسپرم گیاه سیکاس رولوتا (Cycas revoluta) .1392

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.