به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایسنا، کتاب مرجع گیاهان دارویی در سی و دومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد. کتاب مرجع گیاهان دارویی با استفاده از ترجمه آخرین ویرایش کتاب PDR for Herbal Medicines و نیز افزودن مطالب پزشکی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، پراکنش گیاهان مورد بحث در ایران، نام های فارسی به سایر مطالب آن و در مجموع با بیش از دو هزار صفحه و در دو جلد تدوین شده است.

کتاب دو جلدی مرجع گیاهان دارویی (جلد ۱ و ۲) توسط دکتر احمد امامی استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر شیرین فصیحی و دکتر ایرج مهرگان استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و با همکاری دکتر رامین ابریشمی بهداری ناجا، دکتر حسین خلیلی استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر امیرهوشنگ محمدپور دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و امیر مهدی طالب عضو هیات علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به چاپ رسیده است.