به گزارش شبکه خبی آموزشی گیاهان دارویی، رضا عوض‌پور در نشست بررسی ایجاد شهرک‌های کشاورزی در استان بوشهر با بیان اینکه توسعه اراضی گلخانه‌ای نقش مهمی در توسعه کشاورزی استان دارد اظهار داشت: اکنون رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در راستای توسعه اراضی گلخانه‌ای است چراکه این اراضی نقش مهمی در تولید محصول سالم با حداقل آب مصرفی دارد.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر یکی از ظرفیت‌های کشاورزی استان بوشهر را گیاهان دارویی دانست و گفت: برای بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت در استان بوشهر، تفاهم‌نامه کشت گیاهان دارویی با سرمایه‌گذار منعقد شده است.