به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، آرژانتین، شیلی، مصر، آلمان، مکزیک و لهستان بزرگترین کشورهای تولید کننده گیاه دارویی بابونه در جهان هستند. در این کشورها سالانه مزارع زیادی زیر کشت این گیاه دارویی پرکاربرد می رود و صادرات آن نقش مهمی در تولید ناخالص ملی آنها دارد.

.

camomile essential oil اسانس بابونه

اسانس بابونه

مزرعه بابونه

مزرعه بابونه