به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از واحد مرکزی خبر، رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گفت: محققان این مرکز موفق شدند با کشت ۷۴ ژنوتیپ انواع گونه های آویشن از نقاط مختلف کشور در وسعت دو هزار متر مربع در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه اصفهان و بررسی سازگاری ژنوتیپ هایی از نوع دنایی، کوهی، زیرگونه دنایی، باغی و کرک آلود، ۱۴ ژنوتیپ این گیاه را انتخاب کنند که از عملکرد و ترکیبات ماده موثره بالایی برخوردار هستند.

شهابی با اشاره به اینکه این طرح در چهار سال و با هزینه ۳۰ میلیون ریال اجرا شده است افزود: در تحقیقات مشخص شد این ۱۴ ژنوتیپ شامل ۴ ژنوتیپ دنایی، ۳ باغی، ۲ کرک آلود و ۵ آویشن کوهی علاوه بر اینکه عملکردشان سه برابر بیشتر از دیگر ژنوتیپ ها و مقاوم به خشکی است، از ۴۰ نوع ترکیب ماده موثر و از کیفیت مطلوب تری برخوردار هستند.

وی همچنین گفت: عملکرد آویشن های محلی در هر هکتار حدود پنج تن است درحالیکه عملکرد رقم های انتخاب شده ۱۴ تن در هر هکتار است.