به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، شورای اقتصاد در جلسه مورخ پنجم خرداد ۹۳ به‌استناد مفاد ماده (۳) قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ ۲۹ بهمن ۹۲، پیشنهاد مشترک وزارت جهاد و کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در خصوص (برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی) مبانی و مستندات، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی وزارت جهاد و کشاورزی را تصویب کرد.

در بند چهارم از این سند، برنامه‌های متناظر با سیاست “توسعه صادرات محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی، صنعتی، خوراکی و فرآورده‌ها” به شرح ذیل تصویب شد:

  1. افزایش تولید در محیط‌های کنترل شده گلخانه‌ای
  2. افزایش فرآوری محصولات، کاهش ضایعات در تولید و فرآوری
  3. توسعه صادرات محصولات کشاورزی و مواد فرآوری شده (زراعی، باغی، گیاهان دارویی، دامی، شیلاتی و جنگلی و مرتعی)
  4. افزایش محصولات باغی دارای مزیت‌های صادراتی
  5. تثبیت و روان‌سازی مقررات تجارت خارجی محصولات کشاورزی
  6. برندسازی محصولات کشاورزی