به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، چهل و ششمین کنفرانس بین الملی اسانس ها در تاریخ ۱۳ تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵ معادل با ۲۲ تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ در شهر لوبلین لهستان برگزار می شود.

بر اساس نامه رسمی کمیته برگزاری این کنفرانس به تیم پژوهشی شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۱ مارس ۲۰۱۵ برابر با ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید.

http://www.iseo2015.org/home.html