به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد واحد شیروان (خراسان شمالی) از سال تحصیلی آتی اقدام به پذیرش دانشجوی دکترا در رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای می کند.

پیش از این نیز دانشگاه آزاد بجنورد فراخوان جذب ۲۵ دانشجوی رشته گیاهان دارویی در مقطع دکترا را برای سال تحصیلی ۹۳-۹۴ داده بود.

این اتفاقات در حالی در دانشگاه آزاد صورت می پذیرد که پذیرش دانشجوی دکترای گیاهان دارویی در دانشگاههای مطرح و درجه اول کشور همچون دانشگاه تهران به سختی صورت می گیرد و دانشگاه تربیت مدرس نیز پس از درگذشت مرحوم استاد دکتر امیدبیگی، تاکنون هیچ دانشجوی دکترای گیاهان دارویی پذیرش نکرده است.

اگرچه بحث درباره صلاحیت علمی دانشگاه و امکانات علمی و آموزشی و کادر هیأت علمی مورد نیاز جهت پذیرش دانشجوی دکترا جای خود دارد، اما پس از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت راستگویان به ریاست دکتر حسن روحانی، سیاست تقویت دانشگاه آزاد در مقابل دانشگاههای دولتی از سوی دولت به شدت پیگیری می شود.