به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایسنا، رئیس پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: استان کرمان تنوع زیادی در زمینه گیاهان دارویی دارد که به دلیل برداشت‌های غیرمجاز و خشکسالی بسیاری از آنها در معرض انقراض هستند و امیدواریم در طرح ملی مدیریت ذخایر ژنتیک قدم‌های موثری در این زمینه برداشته شود.

قاسم محمدی‌نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به هفته پژوهش اظهار کرد: استان کرمان بیشترین سهم را در صادرات غیرنفتی محصولات کشاورزی ایران دارد.

وی افزود: پژوهشکده باغبانی یکی از موفق‌ترین پژوهشکده‌هاست و ارتباطاتی با مراکز تحقیقات داخل و خارج از کشور برقرار کرده است، البته با توجه به اینکه متقاضی پژوهش در این مرکز کشاورز هست، اما هنوز این ارتباط برقرار نشده است.