به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از مهر، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: استان فارس سعی بر ساخت کارخانه جامع گیاهان دارویی دارد که وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام است که اواخر سال برنامه آغاز و جاگزینی زمین مشخص شده  و همچنین جایگاه کشت نیز در حال مطالعه است.

نیک نهاد افزود: استان فارس جایگاه مناسبی برای گسترش کارخانه هایی دارویی دارد اما متاسفانه سرمایه گذاران خصوصی تاکنون استقبال مناسبی از این نوع سرمایه گذاری نکرده اند.