بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

پژوهشکده گیاهان دارویی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی اشنایی با روشهای بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان دارویی با استفاده از نشاگرهای مولکولی می نماید.

برای دریافت بروشور حاوی اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این کارگاه، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دریافت بروشور