به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، در راستای استفاده بهینه از توانمندیهای موجود در سطح شهرستان ماهنشان و افزایش تنوع محصولات و درآمدزایی کشاورزان و در جهت توسعه کشت گیاه زعفران، بعنوان یکی از گیاهان داروئی و ادویه ای شناخته شده، طی چند سال گذشته مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ماهنشان اقدام به ترویج کشت این محصول کرده است.

در این زمینه امسال نیز پیش بینی می شود از مزارع ماهنشان ۱۵ کیلو گرم زعفران برداشت شود

زعفران کاشته شده در این شهرستان از نوع کاشمر و تعداد  بهره بردار از این مجصول ۹۰ نفر است.

این محصول اوایل شهریور کاشته می شود و اوایل آبان نیز برداشت می شود.

Please follow and like us:
Pin Share