به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری مهر، الهه خدارحمی با اعلام این مطلب اظهار داشت: بررسی اثر سایتوتوکسیک ترکیبات ایزوتیوسیانات دانه گیاه خاکشیر بر روی رده های سلولی سرطانی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت.

وی بیان داشت: گیاه خاکشیر گیاهی یکساله یا دوساله از تیره شب‌بویان است و دارای تعدادی اسید چرب مانند اسید لینوئیک، اسید لینولنیک، اسید اولئیک، اسید پالمتیک و اسید استئاریک است و در خاکشیر اسانس روغن فراری وجود دارد که دارای مواد بنزیل و ایزوسیانات است.

محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه عصاره اتانولی اندام هوایی و دانه این گیاه قادر است رشد گونه‌های مختلف سلول های سرطانی را در شرایط مختلف متوقف سازد، خاطر نشان کرد: هدف از این تحقیق جمع آوری ترکیبات فرار گیاه متعاقب اتولیز و سپس بررسی اثر سایتوتوکسیک این ترکیبات روی رده های سلولی است.

وی ادامه داد: در این تحقیق دانه خرد شده گیاه به مدت ۱۷، ۲۳ و ۲۸ ساعت در مجاورت آب قرار داده شد تا عمل اتولیز انجام شود. سپس اسانس فرار هر یک از نمونه ها (E1 ، E2 و E3) به مدت سه ساعت توسط یک دستگاه تقطیر نیمه صنعتی تهیه شد آنگاه اسانس فرار توسط دستگاه GC-MS مورد ارزیابی قرار گرفت.

خدا رحمی افزود: نتایج ارزیابی اثر سایتوتوکسیک اسانس ها نشان می دهد که اسانس های مختلف گرفته شده از عصاره گیاه خاکشیر اثرات مشابهی روی رده سلولی نشان می دهد.