رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد گفت: این دانشگاه از مهر ماه امسال در هفت رشته دکترای تخصصی PhD دانشجو می پذیرد. علی فیروزنیا در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در بجنورد اظهار کرد: این رشته ها شامل روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، مدیریت دولتی، فیزیولوژی ورزشی، مشاوره، مهندسی برق الکترونیک، علوم باغبانی، گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای است که در هر رشته به طور متوسط ۳۰ تا ۳۵ دانشجو پذیرش می شود (خبرگزاری تسنیم، ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۳).

در تعجبیم با کدام امکانات پژوهشی، اساتید متخصص و چه برنامه ریزی قصد دارند این رشته را در دانشگاه آزاد بجنورد دایر نمایند و ۳۰ دانشجو دکتری جذب نمایند؟!!! واقعا متاسفیم که کیفیت فدای کمیت می شود و کسی نیست که اعتراض کند!! قابل ذکر است دانشگاه تهران و تربیت مدرس معمولا در سال های گذشته بطور متوسط هر سال ۳ تا ۵ دانشجو دکتری پذیرش نموده اند.

Please follow and like us:
Pin Share