به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از واحد مرکزی خبر، سید علی خلیل پور با بیان اینکه برنامه تهیه طرح های مرتعداری تا پایان سال تدوین می شود، گفت: برای فعال سازی طرح های مرتع داری ۷۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.
خلیل پور گفت : مشارکت بهره برداران در اجرای طرحهای مرتع داری با رویکرد اقتصادی و تامین معیشت بهره برداران با تولید محصولات فرعی مرتعی از برنامه های امسال این سازمان است. وی گفت: سالانه چهار هزار تن محصولات فرعی مرتعی در کشور تولید می شود که شامل باریجه، وشق، آنغوزه و وشا است.
وی از وجود ۵۰۰ تا ۶۰۰ گونه گیاه داروئی و مرتعی در کشور خبر داد و گفت : ۴۰ میلیون هکتار از مراتع کشور مستعد رویش گیاهان داروئی و صنعتی است.