به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از وزارت کشاورزی ایتالیا، در آخرین سرشماری های این کشور در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۴۱ درصد سطح زیر کشت گیاهان دارویی ایتالیا بصورت ارگانیک بوده است و تلاش های زیادی برای افزایش آن در حال انجام می باشد. بطورکلی در تمام نقاط جهان بحث ارگانیک شدن تولید محصولات کشاورزی و باغی بخصوص گیاهان دارویی بطور جدی در حال پیگیری است.

Please follow and like us:
Pin Share