خشک کردن عبارت است از کاهش محتوای رطوبتی محصول که در پی آن از فعالیت آنزیمی و میکروبی کاسته شده و عمر انباری آن افزایش می یابد. نتایج آزمایشات متعددی در رابطه با تاثیر خشک کردن بر مواد موثره گیاهان دارویی بیانگر این نکته  است که انتخاب صحیح روش خشک کردن در فرآیندهای پس از برداشت گیاهان دارویی اهمیت فوق العاده ای دارد.  با توجه به اهمیت این فرآیند، شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی کتاب کاربردی خشک کردن انجمادی را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. حجم فایل کتاب در حدود ۷.۵ مگابایت می باشد.

.

دانلود Download