به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری کشورهای حوزه بالکان، تولید ارگانیک محصولات کشاورزی بویژه گیاهان دارویی در صربستان در سال ۲۰۱۳ میلادی ۳۲ درصد رشد داشته است که نشان دهنده توجه بیشتر تولیدکنندگان به مقوله کشت ارگانیک و حضور جدی تر در بازارهای جهانی محصولات کشاورزی و بخصوص گیاهان دارویی می باشد.

در حال حاضر ۸۲۲۸ هکتار از اراضی کشاورزی صربستان تحت کشت ارگانیک است و ۲۱۸ کشاورز و ۵ تولیدکننده ی بذر در این بخش در حال فعالیت می باشند.