به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی، ˈشهره صفارپور ˈ روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت : این کارگاه با اعتبار۵۰۰ میلیون ریالی تامین شده از سوی جهاد دانشگاهی راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون کارگاه خشک کن گیاهان دارویی در مازندران وجود نداشت ، افزود : خواص گیاهان دارویی سه تا چهار ساعت پس از چیدن کاسته می شود و نیاز است تا خشکانده شوند.

مسوول مرکز تحقیقات گیاهان دارویی مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی چپکرود جویبار مدت زمان خشک شدن گیاهان دارویی را بسته به نوع گیاه متفاوت دانست و گفت : پیش از راه اندازی این کارگاه ، با توجه به مدت زمان اندک تا پلاسیدن گیاهان ، امکان نگهداری هر چه بیشتر این گیاهان فراهم نبود.

وی افزود : مرکز تحقیقات دارویی چپکرود جویبار با داشتن ۱۷ هکتار اراضی کشاورزی نسبت به انجام کارهای تحقیقاتی برای ارزیابی مورد کشت گیاهان در مازندران اقدام می کند.