استویا Stevia

استویا Stevia

به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، مجتبی قاسم زاده به همراه برادرش که هردو دانشجوی رشته گیاهان دارویی و اهل شهرستان فیروزآباد استان فارس هستند، موفق شدند در هر هکتار ۳ تن گیاه دارویی استویا به صورت ارگانیک برداشت کنند.

قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به موفقیت این دو برادر فیروزآبادی گفت: این گیاه زیاد آ ب بر نیست و با توجه به بحران کم آبی و تغییر الگوی کشت در فارس می تواند جایگزین خوبی برای محصولات آب بر باشد.

استویا دارای برگهای شیرین است که ۲۵۰ تا ۳۰۰ برابر شکر شیرینی دارد و به عنوان قند بدون ضرر در مصارف خانگی و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد .

مهمترین خاصیت دارویی استویا این است که جایگزین مناسب داروهای شیمیایی برای بیماران دیابتی است گیاه دارویی استویا برای نخستین بار در استان فارس و در فضای آزاد کشت و تولید می شود.

از هر بوته استویا ۵۰ گرم برگ خشک تولید می شود که درسال اول در ۲ مرحله و سال دوم و سوم در ۳ مرحله برداشت می شود .

Please follow and like us:
Pin Share