مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان کرمانشاه در بخش پرورش و توسعه گیاهان دارویی استعداد بسیار ویژه در مراتع و عرصه های طبیعی دارد.

حسین سلیمانی با اشاره به اینکه توسعه بخش پرورش گیاهان دارویی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال پایدار در استان دارد، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۴۰ گونه متنوع گیاهان دارویی در عرصه های طبیعی استان کرمانشاه وجود دارند که این میزان ارزش دارویی بسیار بالایی دارند.

وی تاکید کرد: برخی از رویشگاههای طبیعی در استان کرمانشاه که سطح آن به بیش از ۲۸۰ هزار هکتار می رسد می توانند باعث تحول خوبی در این بخش شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بیشتر درختان این رویشگاهها را درختان بنه و گون تشکیل می دهند، گفت: در حال حاضر هشت کارخانه فرآوری گیاهان دارویی در استان کرمانشاه فعال است.

سلیمانی بیان داشت: اگر بتوانیم کشت گیاهان دارویی را در مزارع و نیز عرصه های طبیعی استان کرمانشاه توسعه دهیم، بی شک هم می توانیم بازار داخلی را در دست بگیریم و مهمتر اینکه بازارهای کشورهای منطقه در بحث داروهای گیاهی را به دست خواهیم آورد.

Please follow and like us:
Pin Share