×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

آخرین اخبار

امروز : دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۳  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

ردیف نام دارو گیاهی تولید کننده کد IRC گیاه اصلی

۱

اسپری بینی آلرگل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۸۷۹۱۹

فلفل قرمز

۲

اسپری بینی سینول داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۲۰۳۴۵۹

اوکالیپتوس

۳

اسپری بینی نازوفیت داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۷۵۵۵۸

لیمو

۴

اکالیپتوس اینهالر داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۶۶۰۵

اوکالیپتوس

۵

بخور فیتوسین داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۰۷۸۸۹۷

اوکالیپتوس

۶

پماد آنژی پارس داروسازی رز فارمد

۱۲۲۸۱۰۸۷۷۸

یونجه زرد (اکلیل الملک)

۷

پماد اکبر ۲ داروسازی حکیم مومن تیریزی

۱۲۲۸۱۲۰۸۵۵

زردچوبه

۸

پماد ب.ب کلد داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۵۵۴۷۸

اوکالیپتوس

۹

پماد تروماهرب ۵۰ گرمی داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۷۰۵۵۳

همیشه بهار کوهی

۱۰

پماد رزامینت داروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۱۹۰۵۹۹

اکلیل کوهی

۱۱

پماد رزماری داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۲۷۴۶

اکلیل کوهی

۱۲

پماد رومارن داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۷۱۴۳۷

اکلیل کوهی

۱۳

پماد کالاندنیکس داروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۱۹۴۱۱۵

همیشه بهار

۱۴

پماد موضعی رهامین داروسازی رها

۱۲۲۸۱۴۱۶۹۰

پنجه شیطان

۱۵

پماد همرکس داروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۱۹۰۵۶۸

هاماملیس

۱۶

پماد هموروهرب داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۰۳۴۳۸

هاماملیس

۱۷

پماد ونوگل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۵۵۴۹۲

شاه بلوط هندی

۱۸

پماد کاپسیان داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۴۱۵۱۸

فلفل قرمز

۱۹

پماد کالاندولا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۱۲۲۸۰۰۲۰۲۱

همیشه بهار

۲۰

ژل ملیسان ۳۰ گرمی داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۳۱۴

بادرنجبویه

۲۱

ژل ملیسان ۵ گرمی داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۷۷۲۸

بادرنجبویه

۲۲

ژل هات آیس داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۹۴۲۵۲

نعنا

۲۳

شربت آنتی رفلاکس-بی داروسازی باریج اسانس

۱۲۲۸۱۸۹۰۶۷

صبرزرد

۲۴

شربت اشتهاآور باریج داروسازی باریج اسانس

۸۶۰۰۱

انار

۲۵

شربت باریج آلوئه ورا داروسازی باریج اسانس

۴۳۶۳

صبرزرد

۲۶

شربت برنکوباریج داروسازی باریج اسانس

۱۲۲۸۱۰۳۳۹۱

آویشن شیرازی

۲۷

شربت برونکلدین داروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۱۹۰۴۵۲

آویشن

۲۸

شربت بی بی سد داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۹۸۶۶۳

گل ساعتی

۲۹

شربت توسیان داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۹۳۷۱

آویشن

۳۰

شربت توسیان اطفال داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۴۲۵۹۸

آویشن

۳۱

شربت تونیک جین سین داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۱۹۵۶۹

جین سنگ

۳۲

شربت تیمکس داروسازی ایران داروک

۱۲۲۸۰۱۹۶۵۴

آویشن

۳۳

شربت تیمیان داروسازی مینا

۱۲۲۸۰۱۳۲۵۶

آویشن

۳۴

شربت دروزیل داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۶۶۶۸۶

آویشن

۳۵

شربت دروزیل با عسل داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۹۰۷۰۴

آویشن

۳۶

شربت دیاتوسین(رژیمی) داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۹۷۸۴۰

آویشن

۳۷

شربت سنا-گراف داروسازی ایران داروک

۱۲۲۸۰۳۵۳۸۸

برگ سنا

۳۸

شربت سناگل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۸۳۹۸

برگ سنا

۳۹

شربت فیژان داروسازی رازک

۱۲۲۸۰۹۲۱۲۱

انجیر

۴۰

شربت گل گریپ داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۸۴۰۴

شوید

۴۱

قرص آفرودیت داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۲۶۰۹

زنجبیل

۴۲

قرص آلوئه ورا ماسیما فورزا ESI

۲۱۰

صبرزرد

۴۳

قرص آنتوم داروسازی ایران داروک

۱۲۲۸۰۱۳۸۹۸

شوید

۴۴

قرص اسلیم کوئیک داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۰۳۴۲۱

شوید

۴۵

قرص انار داروسازی امین

۱۲۲۸۱۷۱۳۹۰

انار

۴۶

قرص اورتیدین ۱۵۰ میلی گرم داروسازی باریج اسانس

۱۲۲۸۱۰۴۵۸۹

گزنه

۴۷

قرص ایمواستیم(اکی هرب) داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۲۶۴۷

سرخارگل

۴۸

قرص تالنتال ۴۸۰ میلی گرم داروسازی رازک

۱۲۲۸۱۸۶۶۳۹

پنجه شیطان

۴۹

قرص ترانکی وال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۱۲۲۸۱۰۷۹۷۹

سنبل الطیب

۵۰

قرص جویدنی هپاتوهیل داروسازی باریج اسانس

۱۲۲۸۱۰۳۴۹۰

درخت مو

۵۱

قرص جینکو تیدی ۴۰ میلی گرم داروسازی تولید دارو

۱۲۲۸۰۲۲۴۴۹

جینکو بیلوبا

۵۲

قرص جینکورا داروسازی اهورا دارو

۱۲۲۸۱۰۳۵۴۴

جینکو بیلوبا

۵۳

قرص جینکوگل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۳۴۵

جینکو بیلوبا

۵۴

قرص د-رگلیس داروسازی ایران داروک

۱۲۲۸۱۰۴۳۰۵

شیرین بیان

۵۵

قرص دلتفین Ardeypharm Gmbh

۱۲۲۸۱۵۸۳۰۸

پنجه شیطان

۵۶

قرص رازک داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۶۶۷۰۹

گیاه رازک

۵۷

قرص روکشدا سنالین ۷٫۵ داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۷۸۴۱

برگ سنا

۵۸

قرص روکشدار پروستاتان داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۴۶۸۹

گزنه

۵۹

قرص روکشدار روماتوگل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۴۶۳۷۴

پنجه شیطان

۶۰

قرص روکشدار سیمی فوگل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۰۷۸۹۴

بلاک کوهش

۶۱

قرص روکشدار فیتوکلد داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۲۷۳۹

سرخارگل

۶۲

قرص روکشدار گارسین ۳۰۰ داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۹۳۹۵

سیر

۶۳

قرص روکشدار گارسین ۵۰۰ داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۳۸۳

سیر

۶۴

قرص روکشدار گاسترین داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۵۵۴۸۵

شیرین بیان

۶۵

قرص روکشدار مدریک داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۳۵۲

دم اسب

۶۶

قرص روکشدار نوراگل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۲۷۲۲

سنبل الطیب

۶۷

قرص روکشدار نوراگل فورت داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۴۰۹۳۸

سنبل الطیب

۶۸

قرص روکشدار ونوویتال داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۱۲۲۸۱۳۶۲۸۳

شاه بلوط هندی

۶۹

قرص روکشدار کراتاگل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۸۰۵۱

سرخ ولیک

۷۰

قرص سنالاکس داروسازی ایران داروک

۱۲۲۸۰۱۹۶۷۸

برگ سنا

۷۱

قرص سویاگل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۷۵۷۹۴

سویا

۷۲

قرص سی لاکس داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۱۲۲۸۱۳۴۹۷۵

برگ سنا

۷۳

قرص شیکوریدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۸۰۰۸۰

تخم شنبلیله

۷۴

قرص فیتوون ۵۰میلی گرم داروسازی امین

۱۲۲۸۰۷۸۹۰۳

شاه بلوط هندی

۷۵

قرص گارلت داروسازی امین

۱۲۲۸۰۳۳۵۳۷

سیر

۷۶

قرص گالگا داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۸۴۰۰۲

گالگا

۷۷

قرص گرین تیدین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۱۲۲۸۱۴۴۰۱۱

چای سبز

۷۸

قرص گلیکوگل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۴۲۵۸۱

مریم گلی

۷۹

قرص لیورگل ۱۴۰ داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۵۰۳۷

خارمریم

۸۰

قرص لیورگل ۷۰ داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۵۵۷۱۳

خارمریم

۸۱

قرص ممورکس داروسازی ایران داروک

۱۲۲۸۰۲۲۶۸۵

جینکو بیلوبا

۸۲

قرص مکیدنی آلتادین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۸۲۰۰۵

گل ختمی

۸۳

قرص مکیدنی لیکوفار داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۷۸۳۴

شیرین بیان

۸۴

قرص نروکسین داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۱۲۲۸۰۳۹۹۳۵

علف چای-گل راعی

۸۵

قرص هراکلس داروسازی ایران داروک

۱۲۲۸۱۸۹۹۸۲

جین سنگ

۸۶

قرص ونوگل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۹۵۷۲۳

شاه بلوط هندی

۸۷

قرص ویتاگنوس داروسازی پور سینا

۱۲۲۸۰۹۱۸۲۷

پنج انگشت

۸۸

قرص کاردیوتون داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۱۲۲۸۰۷۸۸۶۶

سرخ ولیک

۸۹

قرص کارویل ۵۰۰ میلی گرم داروسازی حکیم مومن تیریزی

۱۲۲۸۱۲۰۸۷۹

کرفس

۹۰

قطره آفرودیت داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۷۸۵۸

زنجبیل

۹۱

قطره آنتی میگرن داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۱۵۴

پنج انگشت

۹۲

قطره استراگل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۴۳۱۷۵

سیر

۹۳

قطره ایمونوساپورت داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۰۷۸۸۸۰

سرخارگل

۹۴

قطره پرسیکا داروسازی پور سینا

۱۲۲۸۰۱۳۲۳۲

نعنا

۹۵

قطره پروستاتان داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۳۴۳۰

گزنه

۹۶

قطره خوراکل آنتی میگرن داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۳۴۲۳

سنبل الطیب

۹۷

قطره خوراکی دیل سان داروسازی باریج اسانس

۱۲۲۸۰۱۴۶۶۶

شوید

۹۸

قطره خوراکی شوید داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۸۳۸۶۷

شوید

۹۹

قطره دروزیل داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۰۷۸۸۷۳

آویشن

۱۰۰

قطره رازک داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۹۲۲۰۳

گیاه رازک

۱۰۱

قطره سنکل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۳۴۵۴

رازیانه

۱۰۲

قطره شیرافزا داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۳۴۶۱

رازیانه

۱۰۳

قطره ضد نفخ داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۱۶۲۸۵

نعنا

۱۰۴

قطره گاسترولان داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۴۰۶

رازیانه

۱۰۵

قطره گوشی ایرگل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۴۱۳

روغن بادام زمینی

۱۰۶

قطره هایپیران داروسازی پور سینا

۱۲۲۸۰۱۳۲۲۵

علف چای-گل راعی

۱۰۷

قطره ویتاگنوس داروسازی پور سینا

۱۲۲۸۰۱۷۲۶۱

پنج انگشت

۱۰۸

قطره کارمینت داروسازی پور سینا

۱۲۲۸۰۱۳۲۰۱

نعنا

۱۰۹

قطره کراتاگوس داروسازی ایران داروک

۱۲۲۸۰۱۴۴۷۵

سرخ ولیک

۱۱۰

قطره کولیتیک داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۴۹۷۴۰

شوید

۱۱۱

کپسول اسلیم فول داروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۱۸۹۲۲۷

چای سبز

۱۱۲

کپسول سوی منوپوز داروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۲۱۰۷۴۷

سویا

۱۱۳

کپسول لاکس فول داروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۲۱۳۲۷۴

برگ سنا

۱۱۴

کپسول لاوویگ داروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۲۰۹۷۴۱

جین سنگ

۱۱۵

کپسول لیورهلث داروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۲۰۹۷۵۸

خارمریم

۱۱۶

لوسیون موضعی سی ام داروسازی باریج اسانس

۱۲۲۸۰۴۶۸۱۰

کرفس

۱۱۷

محلول استاپ اسنورینگ داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۶۹۲۸۱

نعنا

۱۱۸

محلول بخور اکالیپتوس داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۱۰۳۸

اوکالیپتوس

۱۱۹

محلول تقویت مو و ابرو رزماری داروسازی باریج اسانس

۱۰۱۹۰

اکلیل کوهی

۱۲۰

محلول خوراکی ایموستیم داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۴۵۶۴۳

سرخارگل

۱۲۱

محلول خوراکی خلط آور زردبند داروسازی زردبند

۸۱۰۰۰۰۲

گل ختمی

۱۲۲

محلول خوراکی رها داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۳۳۸۵

زرشک

۱۲۳

محلول خوراکی سداسل داروسازی اهورا دارو

۱۲۲۸۱۱۱۳۵۸

گل ساعتی

۱۲۴

محلول موضعی کامیلوگل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۳۶۱۸۴

بابونه شیرازی

۱۲۵

مخاط چسب آفتوژل داروسازی اکسیر دانش آسیا

۱۶۴۸۱۹۵

شیرین بیان

۱۲۶

ویال ایمود داروسازی رز فارمد

۱۲۲۸۰۹۸۴۲۰

گزنه+تانسی+نسترن

۱۲۷

ویال سپتی مب داروسازی رز فارمد

۱۲۲۸۲۰۶۵۴۲

تانسی

۱۲۸

کام گرین (قرص چای سبز) داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۸۰۷۵۰

چای سبز

۱۲۹

کام گرین (کپسول چای سبز) داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۲۰۲۹۲۶

چای سبز

۱۳۰

کپسول آنژی پارس داروسازی رز فارمد

۱۲۲۸۱۰۸۷۸۵

یونجه زرد (اکلیل الملک)

۱۳۱

کپسول اُبسی لس داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۹۱۶۷۱

تاج الملوک

۱۳۲

کپسول اسلیم مکس شرکت داروسازی قائم دارو

۲۶۵۹۵۴۰

کرفس

۱۳۳

کپسول ایمنوستیم طلایی داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۴۰۶۳

سرخارگل

۱۳۴

کپسول پروسکور داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۹۲۸۲۱

سبل

۱۳۵

کپسول تیشوک داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۹۹۷۸۶

کنگرفرنگی

۱۳۶

کپسول جین سین داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۳۳۸

جین سنگ

۱۳۷

کپسول رمی کلد داروسازی اهورا دارو

۱۲۲۸۱۰۷۹۰۰

سرخارگل

۱۳۸

کپسول رها داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۵۵۵۰۸

زرشک

۱۳۹

کپسول روجینسینگ ۵۰۰ میلی گرم شرکت داروسازی قائم دارو

۱۲۲۸۱۴۵۹۹۵

جین سنگ

۱۴۰

کپسول رولاکس شرکت داروسازی قائم دارو

۱۲۲۸۱۴۵۸۴۱

برگ سنا

۱۴۱

کپسول زینتوما داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۲۷۷۷

زنجبیل

۱۴۲

کپسول سدامین داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۲۷۵۳

سنبل الطیب

۱۴۳

کپسول سویگان داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۶۸۰۶۲

سویا

۱۴۴

کپسول شیرافزا داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۳۷۶

رازیانه

۱۴۵

کپسول فیتوآرتریت داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۰۷۹۱۷

زردچوبه

۱۴۶

کپسول فیتوتون داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۰۷۸۷۰

جینکو بیلوبا

۱۴۷

کپسول فیتولاکس داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۹۲۱۹۷

جودوسر(یولاف)

۱۴۸

کپسول لیپوران داروسازی اهورا دارو

۱۲۲۸۱۰۳۵۷۵

کنگرفرنگی

۱۴۹

کپسول لیپوهرب داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۵۶۲۶۷

کنگرفرنگی

۱۵۰

کپسول ممورال داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۰۷۹۲۴

کندر

۱۵۱

کپسول منستروگل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۵۵۵۱۵

انیسون

۱۵۲

کپسول نرم فنلین ۳۰ میلی گرم داروسازی باریج اسانس

۱۲۲۸۱۶۹۶۷۰

رازیانه

۱۵۳

کپسول نوروتک داروسازی رز فارمد

۱۲۲۸۲۰۶۵۵۹

نسترن

۱۵۴

کرم آرنی گل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۷۶۶۳۰

همیشه بهار

۱۵۵

کرم ماموگل داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۸۰۶۲۰

همیشه بهار

۱۵۶

کرم موضعی پپرسین ۰٫۰۷۵% داروسازی ابوریحان

۱۲۲۸۱۶۵۵۲۸

فلفل قرمز

۱۵۷

کرم میکوسین داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۰۳۴۶۹

سیر

۱۵۸

کرم کاپسایسین-مدیفارم ۰٫۰۲۵% داروسازی کیش مدیفارم

۱۲۲۸۰۷۲۷۰۳

فلفل قرمز

۱۵۹

کرم کاپسایسین-مدیفارم ۰٫۷۵% داروسازی کیش مدیفارم

۱۲۲۸۰۷۲۷۱۰

فلفل قرمز

۱۶۰

کرم کاپسایسین-ناژو ۰٫۰۲۵% داروسازی ایران ناژو

۱۲۲۸۰۶۱۹۹۸

فلفل قرمز

۱۶۱

کرم کاپسایسین-ناژو ۰٫۰۷۵% داروسازی ایران ناژو

۱۲۲۸۰۶۲۰۰۱

فلفل قرمز

۱۶۲

کرم کالندیت – ای داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۸۶۴

همیشه بهار

۱۶۳

کرم کلدراب داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۷۲۸۰۲

اوکالیپتوس

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.