طوبی احمد زاده افزود: این گیاهان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی جمع آوری و برای هرباریوم به مرکز تحقیقات سلامت فرآورده‌های طبیعی منتقل شد.

وی ادامه داد: این مرکز در حال گسترش هرباریوم توسط گیاه شناسان مجرب است تا علاوه بر افزایش تعداد گونه‌های شناسایی شده، کیفیت نگهداری را نیز بهبود بخشد.

احمد زاده با بیان این که هرباریوم به مکانی گفته می‌شود که نمونه‌های گیاهی خشک شده با قوانین خاص گردآوری و نگهداری می‌شوند، اظهار کرد: گیاهانی که در یک هرباریوم هستند توسط دستگاه های مخصوص خشک و سپس ضدعفونی می‌شوند و بر روی ورقه‌های مربوط به این کار چسبانده می‌شوند و اطلاعات مربوط به گیاه نیز به صورت یک بر چسب بر روی ورقه مذکور قرار می‌گیرد.