به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران شیراز؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: برداشت گیاه دارویی کاسنی از سطح ۵۳ هکتار از مزارع این شهرستان در حال انجام است. بهجو پیش بینی کرد امسال حدود ۵۳۰ تن از این محصول برداشت شود. وی با بیان این که بیشترین سطح زیر کشت کاسنی در بخش سیمکان است افزود: محصول خشک آن پس از برداشت به کارگاه های تولید عرقیجات در شهرستان های میمند و شیراز صادر می شود. سطح زیر کشت کاسنی امسال نسبت به پارسال در جهرم ده درصد افزایش نشان می دهد. برداشت کاسنی در شهرستان جهرم تا اواسط تیر ادامه دارد.

گزارشات مردمی که به شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی ارسال شده است، حکایت از کاهش شدید قیمت این محصول و نارضایتی کشاورزان دارد. در حالیکه شرکت های عرق گیری قیمت خرید کاسنی را از کیلویی ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان کاهش داده اند، هزینه تولید این محصول تقلیل نیافته و این باعث ضرر و زیان کشاورزان شده است. متاسفانه برخی برنامه ریزی های اشتباه سازمان جهادکشاورزی مانند پرداخت یارانه کاشت گیاهان دارویی بدون اندیشیدن به بازار فروش آن، سبب شده است که رویکرد مثبت کشاورزان به تولید گیاهان دارویی دچار تغییر شود.
Please follow and like us:
Pin Share