عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد، گفت: تا کنون تحقیقات گسترده ای در خصوص گیاه سیاه دانه در سطح دنیا صورت گرفته اما به مرحله تولید نرسیده و داروی “فیتو واژکس” نخستین داروی گیاهی سیاه دانه می باشد که به مرحله تولید رسیده است.

دکتر حسن رخشنده افزود: داروی “فیتو واژکس” که به صورت شیاف تولید شده است در عفونتهای قارچی دستگاه تناسلی زنان کاربرد دارد و با همکاری گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر روی ۱۰۰نفر از بیماران تست شده و نتایج بسیار خوبی داشته است.

‌ وی با اشاره به اینکه ایندارو تا ۲۰سال آینده به طور انحصاری به نام جمهوری اسلامی ایران تولید می شود و کشور دیگری نمی تواند ازاین عنوان استفاده کند گفت:‌ برنامه ریزی شده که دارو “فیتو واژکس” علاوه بر تامین نیاز داخلی به کشورهای دیگر نیز صادر شود.

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: ‌بر اساس تحقیقات انجام شده دارو “فیتو واژکس” در بیمارانی که نسبت به داروی “کلوتریمازول” مقاومت به درمان داشته اند نیز اثر بخشی بالاتری داشته است.

Please follow and like us:
Pin Share