معاونت پژوهشی دانشگاه بیرجند با بیان اینکه هم اکنون تحقیقات گسترده ای در جهان برای بدست آوردن رنگ از قسمتهای مختلف گیاه انجام می شود گفت : اکثر مواد خام برای رنگهای طبیعی، بخشهای مختلف گیاهانند که در دسترسند و در این طرح تحقیقاتی از گلبرگ و پرچم گیاه بهره گیری و ۵ رنگ خاکستری ، لاجوردی ، بنفش ، قهوه ای و زرد تولید شد .
آقای بهدانی با اشاره به اینکه هم اکنون تنها از کلاله گیاه زعفران در صنایع غذایی و دارو سازی استفاده می شود افزود : از گلبرگ زعفران هنوز هیچ استفاده ای نمی شود و به عنوان دور ریز محسوب می شود ، اما در این طرح از ضایعات و دور ریز گیاه زعفران به عنوان رنگ گیاهی استفاده شده است.
عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه بیرجند و مجری این طرح پژوهشی هم گفت: رنگینه طبیعی از ضایعات گیاه زعفران، با روش استخراج آبی و تحت فرایند استخراج در دما ، زمان و با مقادیر مختلف از مخلوط گلبرگ و پرچم زعفران، برای تعیین شرایط بهینه استخراج، بدست آمد .
خانم باقرزاده با اشاره به اینکه این طرح تحقیقاتی ۲ سال زمان برده است افزود: در این طرح برای ایجاد ثبات در رنگهای تولیدی ، از روش دندانه زدن استفاده شده که استفاده از این روش برای رنگرزی پشم با مخلوط گلبرگ و پرچم زعفران، در حضور دندانه هایی با یون های فلزی متفاوت، باعث ایجاد رنگهای متفاوتی از ضایعات گیاه زعفران شد .
دندانه ها ترکیباتی هستند که برای افزایش ثبات رنگ در الیاف ، به رنگینه های تولید شده افزوده می شوند .
او گفت: استفاده از رنگینه های حاصل ازضایعات زعفران برای رنگرزی الیاف طبیعی مانند پشم ، علاوه بر اینکه باعث استفاده از دورریزهای این گیاه می شود، صرفه اقتصادی نیز به همراه دارد و همچنین الیاف رنگرزی شده با این رنگینه ، از ثبات نوری و شستشویی خوبی برخوردارند .
همچنین در تولید رنگهای طبیعی و غیر سمی از گلبرگ و پرچم زعفران از حلال سبز استفاده شده که محیط زیست را آلوده نمی کنند .
آقای بهدانی معاونت پژوهشی دانشگاه بیرجندگفت: نتایج طرح پژوهشی بهره گیری از گلبرگ و پرچم زعفران به عنوان ضایعات برای رنگرزی با تولید ۵ رنگ متفاوت ، در حال گذراندن مراحل ثبت اختراع در پارک علم و فنآوری خراسان جنوبی و اداره ثبت اختراع کشور است .

Please follow and like us:
Pin Share