به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد جواد ایزدبان  با بیان اینکه امروز برنامه ی کشاورزی پایدار در تعامل با طبیعت در کشور مطرح است گفت: ۴۰۰ هزار تن محصولات باغی و کشاورزی ،گیاهان دارویی ، پنبه و بخش اعظمی از ظرفیت های تولیدی بخش کشاورزی در سبزوار می باشد.

وی در خصوص رتبه ی نخست شهرستان سبزوار در تولید گیاهان دارویی نیز گفت: بیش ترین محصول در این قسمت مربوط به گیاه زیره ی سبزبا تولید سالیانه ۱۰۲۰ تن میباشد.

Please follow and like us:
Pin Share