محمد جواد ایزدبان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد،  با بیان اینکه امروز برنامه ی کشاورزی پایدار در تعامل با طبیعت در کشور مطرح است گفت: ۴۰۰ هزار تن محصولات باغی و کشاورزی ،گیاهان دارویی ، پنبه و بخش اعظمی از ظرفیت های تولیدی بخش کشاورزی در سبزوار می باشد.

وی در خصوص رتبه ی تولید گیاهان دارویی نیز گفت: بیش ترین محصول در این قسمت مربوط به گیاه زیره ی سبزبا تولید سالیانه ۱۰۲۰ تن میباشد.