به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، بصیر تیموری در گفتگو با  سبلانه با تاکید برلزوم تلاش همگانی برای رفع مشکلات موجود درشهر چشمه های بهشتی اظهار کرد: بزودی همایش پناسیل و ظرفیت های گیاهان دارویی در شهر سرعین برگزار می شود تا از این ظرفیت خدادادی شهر سرعین بهره برداری شود.

رئیس بسیج مهندسین کشاورزی استان اردبیل از تمام علاقمندان ،اساتید، دانشجویان و پژوهشگرانی که در زمینه گیاهان دارویی فعالیت می کنند خواست تا مقالات خود را به دبیر خانه بسیج مهندسین کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان اردبیل ارسال کنند.