به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، آنغوزه، باریجه، سریش، کتیرا، اشنیان، ترکه ارغوان و آویش از جمله این ۲هزار گونه گیاهی است.

یک کارشناس منابع طبیعی خراسان رضوی،این استان را مامن گونه های کمیاب گیاهی می داند و می گوید: این روزها عدم بهره برداری درست از این سرمایه های سبز خطر انقراض گونه های گیاهی کمیاب را افزایش داده است.

وی گفت:باید با اجرای طرح های توسعه و بهره برداری از گیاهان دارویی مانع انقراض این گونه ها شد؛ چرا که این حوزه می تواند به لحاظ اقتصادی برای این استان سود آورونیز به طور متوسط برای ۲۰هزار نفر اشتغال دائم و موقت ایجاد کند.

به گفته کارشناس منابع طبیعی خراسان رضوی، گونه های متعدد و متنوع گیاهان دارویی در تمام سطح عرصه های طبیعی خراسان رضوی رشد می کنند که، رویشگاه های اکثر این گونه ها در مناطق کوهستانی و محدوده های اطراف روستاها قرار دارند ، ودر سالهای اخیر به دلیل نبود صنایع تکمیلی بهره برداری مناسب از این سرمایه سبز به درستی انجام نشده است.

Please follow and like us:
Pin Share