اولین کنفرانس بین المللی صمغ­ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا

.

اولین کنفرانس بین المللی صمغ­ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا

.

توسط پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
با همکاری مرکز تحقیقات هیدروکلوئید فیلیپس چین

.

مورخ: ۲۲ و ۲۳ اکتبر ۲۰۱۴ (۳۰ مهر تا ۱ آبان)
زمان ارسال خلاصه مقالات تا ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) تمدید شد.

.

مکان: پارک علمی و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

.

.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کنفرانس و نیز هزینه های تقلیل یافته برای شرکت کنندگان داخل کشور به سایت کنفرانس به آدرس www.naturalhydrocolloids.ir مراجعه فرمایید. ضمناً خلاصه مقالات پذیرفته شده در کتابچه کنفرانس و مقالات کامل بر روی سی دی کنفرانس ارائه خواهد شد. با تصمیم کمیته برگزارکننده کنفرانس، مقالات برگزیده در شماره ای ویژه از مجله علمی پژوهشی « پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی » به چاپ خواهد رسید. رایزنی ها جهت اختصاص یک شماره ویژه از مجله Food Hydrocolloids به مقالات منتخب کنفرانس نیز در حال انجام می باشد.