به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایرنا، سید سعید هاشمی روز شنبه در دیدار با استاندار چهارمحال وبختیاری گفت:بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران جهاد دانشگاهی نهادی انقلابی با هویتی اسلامی وپیشگام در توسعه علم، فناوری و فرهنگ با تعامل سازنده در عرصه ملی و بین المللی است.

وی اضافه کرد:واحدهای جهاد دانشگاهی نیز باید اهداف سه ساله و سالانه خود را بر اساس سند چشم انداز، ماموریت ها و برنامه ها تنظیم کنند.

هاشمی توسعه فعالیت های علمی و تحقیقاتی را از مهم ترین برنامه های در دست اجرا در چهارمحال وبختیاری عنوان کرد و افزود: ایجاد مرکز تحقیقات گیاهان داروئی، ایجاد مرکز رشد گیاهان داروئی و ایجاد مرکز تحقیقات صنعتی از طرح های اجرایی است.

استاندار چهارمحال وبختیاری نیز در این دیدار گفت:دولت با توجه به وجود پتانسیل های استان به ویژه گیاهان داروئی، از توسعه اشتغال و تحقیقات در این بخش حمایت می کند.

قاسم سلیمانی افزود: توسعه فعالیت های علمی و ایجاد مراکز تولیدی از ابزار مهم توسعه فعالیت اقتصادی در منطقه و ایجاد اشتغال است.