به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، رضا صادقیان عصر دوشنبه در نشست مواد مخدر استان اظهار داشت: عده ای سودجو با سوء استفاده از نام گیاهان دارویی در حالی اقدام به توزیع داروهای ترک اعتیاد می کنند که هیچگونه مجوزی در این زمینه ندارند.

صادقیان افزود: برخی عطاری های استان اقدام به فروش داروهایی کردند که اعتیاد می آورند.

وی ادامه داد: کارگروه های شورای هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و تعزیرات حکومتی تشکیل شده است که نظارت و بازررسی برای برخورد با موسساتی که اقدام به فروش داروهای غیرمجاز دارند، برخوردکنند.