به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، دستگاه خشک کن گیاهان دارویی در استان مازندران توسط پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی و با حضور مهدی نژاد رئیس جهاد دانشگاهی استان مازندران راه اندازی شد.

رئیس جهاد دانشگاهی مازندران با اشاره به افتتاح استفاده از دستگاه خشک کن گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که با مشکلات پس از برداشت گیاهان دارویی در مازندران مواجه هستیم، ضرورت راه‌اندازی دستگاه خشک کن نیز احساس می‌شد.