به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران شیراز؛ سیاحی افزود: این میزان عصاره شیرین بیان در ۷ کارخانه استان فارس تولید و به صورت پودر، جامد و مایع به کشور های حوزه خلیج فارس، ژاپن، آلمان ، ایتالیا ، هندوستان ، فرانسه ، بلژیک و استرالیا صادر می شود.

گیاه شیرین بیان از جمله گیاهان دارویی خودرو است که کمتر در مزارع کشت می شود در صنایع داروسازی، نوشابه سازی، شیرینی سازی و دخانیات کاربرد دارد.

در حال حاضر برداشت بی رویه شیرین بیان به دست قاچاقچیان به صورت پراکنده نیز در استان وجود دارد که منابع غنی دارویی استان را با مشکل روبرو کرده است.