به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایرنا، کارشناس مسوول آموزش اداره کل فنی و حرفه ای چهارمحال وبختیاری به رسانه های استان گفت:این دوره آموزشی با همکاری پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی و مشارکت اداره کل محیط زیست برای روستائیان شهرستان کیار برگزار شد.

ˈحمیدرضا بهرامیانˈ اضافه کرد:شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با نحوه کشت گیاهان دارویی نظیر کرفس کوهی، موسیر، مخالصه و زرین گیاه آشنا شدند.

وی کشت، جمع آوری، بسته بندی و فروش گیاهان داروئی و معطر را از مشاغل سود آور بیان کرد و افزود:گسترش این آموزش ها علاوه بر ایجاد شغل برای روستاییان، فرهنگ حفاظت از تنوع زیستی را نیز افزایش می دهد.

چهارمحال وبختیاری یکی از استان هایی است که گنجینه ای از گیاهان داروئی و معطر را در مراتع خود جای داده است.

مرکز شهرستان کیار در فاصله ۴۰ کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال وبختیاری قرار دارد.