مصطفی قاسمی ‘ روز جمعه در جلسه مشترک رییسان جهاد دانشگاهی و تحقیقات منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی با اشاره اینکه این شهرستان زمینه مساعدی برای پرورش و تحقیق در زمینه گیاهان دارویی دارد، گفت: زمین لازم از طرف ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی در اختیار دانشگاه علمی و کاربردی قرار نمی گیرد.

 مصطفی قاسمی ‘ روز جمعه در جلسه مشترک رییسان جهاد دانشگاهی وتحقیقات منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی با اشاره اینکه این شهرستان زمینه مساعدی برای پرورش و تحقیق در زمینه گیاهان دارویی دارد، گفت: زمین لازم از طرف ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی در اختیار دانشگاه علمی و کاربردی قرار نمی گیرد.

وی، لزوم تعامل و همکاری ادارات را برای پیشبرد کارها خواستار شد و افزود: هرگونه بی توجهی به این موضوع موجب هدر رفتن سرمایه های شهرستان می شود.وی گفت: هم اکنون در فضایی به مساحت ۵ هکتار مرکز گیاهان دارویی در ملکان دایر است، اما برای بسط و گسترش آن باید این میزان به ۳۰ هکتار افزایش یابد.

قاسمی از اختصاص ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار برای تحقیقات گیاهان دارویی خبر داد و افزود: در صورت افزایش زمین مورد نیار اعتبار آن به ۳ برابر افزایش خواهد یافت.شهرستان ملکان با ۱۰۵هزار نفر جمعیت در۱۵۰ کیلومتری تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است.