به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، صادق باغبان روز چهارشنبه در جلسه هم اندیشی با اساتید موسسه مذکور گفت: این کلینیک در بخش های مشاوره، تشخیص طبی و درمان فعالیت خواهد کرد.

وی اظهارداشت : جهاد دانشگاهی کاشمر در رشته گیاهان دارویی ۱۵ سال سابقه فعالیت دارد و در حال حاضر محصولاتی با ˈبرندˈ جهاد دانشگاهی آماده تولید در سطح انبوه دارد.

وی در ادامه گفت : اکنون ۲۹ رشته در مرکز علمی کاربردی با ۵۰۰ دانشجو و ۲۱ رشته در موسسه آموزش عالی کاشمر با ۸۰۰ دانشجو در قالب موسسه جهاد دانشگاهی کاشمر دایر است.