نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای وسعه صنایع تبدیلی کشاورزی که از لازمه های اقتصاد مقاومتی است، اهتمام و همکاری جدی بانک کشاورزی باید دوچندان شود.

دکترمهدی دواتگری بر تاسیس مرکز تحقیقات باغبانی و گیاهان دارویی در این شهرستان تاکید کرد و ادامه داد: ایجاد این مرکز و وجود مرکز تحقیقات دیم کشور در این منطقه موجب گسترش کشاورزی اقتصادی شده و صنایع تبدیلی کشاورزی این شهرستان را سرعت می دهد.