حبیب الله شریفی با اشاره به ممنوعیت برداشت آنغوزه در سطح خراسان جنوبی، اظهار کرد: به دلایل زیست محیطی هرچند سال یک بار برداشت آنغوزه در استان باید متوقف شود تا ریشه این گیاه استراحت کرده و از بین نرود.

وی افزود: دلیل عمده ممنوعیت برداشت آنغوزه در استان خشکسالی های ۱۵ ساله است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه برداشت این محصول در یک طرح چند ساله انجام و هرچند سال این طرح بازنگری می شود، تصریح کرد: امسال طرح برداشت آنغوزه براساس شرایط محیطی موجود مجدد بازنگری و تهیه خواهد شد.

شریفی یکی از دلایل دیگر ممنوعیت آنغوزه را برداشت مستمر دانست و بیان کرد: در شهرستان های طبس و سرایان ۱۰ سال به صورت مستمر برداشت آنغوزه صورت می گیرد که اگر استراحت داده نشود، با برداشت مجدد آن، این محصول به طور کامل از بین می رود.

وی افزود: آنغوزه برداشت شده سال گذشته صادر نشده است و اگر امسال این محصول برداشت می شد باید به نصف قیمت فروخته می شد و کشاورزان زیان می دیدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر ۹۷ هکتار از اراضی خراسان جنوبی زیر کشت این محصول است.

شریفی با اشاره به صادرات این محصول به سایر کشورها، گفت: این محصول کشاورزی خراسان جنوبی به کشورهای افغانستان، پاکستان و هند صادر می شود.

وی میزان برداشت سال قبل در خراسان جنوبی از این هکتار را ۶۰ تن بیان کرد و افزود: میزان ۵ میلیارد تومان از فروش این محصول حاصل آمده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار کرد: ممنوع کردن این محصول به نفع کشاورزان است چراکه این محصول باید برای نسل های آینده نیز به جا بماند. خبرگزاری تسنیم

Please follow and like us:
Pin Share