به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، دراین کنفرانس ملی حدود ۴۰۰ نفر از استادان ودانشجویان علوم باغبانی وگیاهان دارویی آخرین یافته های علمی دراین زمینه را به مدت ۳ روز بررسی می کنند.

دبیرعلمی این کنفرانس ملی دراین همایش گفت: از ۳۹۰ مقاله رسیده به دبیرخانه این کنفرانس ملی ۳۲۴ مقاله پذیرفته شده که ازاین تعداد ۲۴ مقاله به صورت سخنرانی و ۳۰۰ مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.

آقای دکتر پرویز احسان زاده رئیس انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران افزود: فیزیولوژی گیاهی ، فیزیولوژی گیاهان زراعی، باغی، مرتعی و جنگلی و فیزیولوژی تنش های محیطی ازمحورهای اصلی این همایش ملی است.

وی بسیاری ازتولیدات گیاهی را مبتنی بر فیزیولوژی وژنتیک گیاه دانست وگفت: با فعالیتهای ژنتیکی محصولات باکیفیت تولید می شود.

آقای احسان زاده افزود: با برگزاری این همایشها بسترهای لازم در ارائه محصولات باکیفیت فراهم خواهدشد.

سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران تا ۱۹اردیبهشت دردانشگاه صنعتی اصفهان ادامه دارد.

Please follow and like us:
Pin Share