به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، ریواس از جمله گیاهان دارویی و خوراکی است که در مناطقی از شهرستان کوثر از جمله در هواشانق و مشکول یافت می شود و هر سال از اوایل اردیبهشت بهره برداران با آشنایی از ارزش و خواص این گیاه پا به دل کوه می گذارند و از این نعمت استفاده می کنند.

پیش بینی می شود امسال بیش از ۱۶۰ تن از این گیاه دارویی و خوراکی در سطح بیش از ۴۰ هکتار در شهرستان کوثر برداشت و روانه بازار مصرف شود.

ریواس یا ریباس گیاهی است از تیره ترشک ها که دارای ساقه های هوایی و برگ های محتوی مواد ذخیره ای است که در دامنه کوه ها و رودخانه ها و مناطق برخوردار از آب های راکد می روید.