رشید الدین ابومنصور بن علی صوری، گیاه‌شناس و طبیب مشهور، در سال ۵۷۳ ق، در صور واقع در لبنان کنونی و در خاندانی اصیل به دنیا آمد و در جوانی برای کسب علم به سرزمین‌های متعدد سفر کرد.

آن‌چه در روش علمی ابن صوری جلب نظر می‌کند، توجه دقیق او به مطالعه‌ی گیاهان دارویی است و همین ویژگی، از او یک محقق برجسته ساخته است به طوری که برخی از محققان، رشید الدین صوری را بنیانگذار گیاه‌شناسی نوین دانسته‌اند.

مهم‌ترین اثر ابن‌صوری، کتابی درباره‌ی گیاهان، همراه با تصاویر آن‌ها است.

از این کتاب به عنوان دایرهالمعارف مُصوَّر علم گیاه‌شناسی یاد می‌شود.